ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI M&S

Marks and Spencer plc je společnost registrovaná v Anglii a Walesu, která je součástí skupiny společnosti M&S, včetně společnosti Marks and Spencer Czech Republic, A.S., která provozuje prodejny M&S v Česká republice (v těchto zásadách souhrnně označována jako „M&S“, „my“).

PŘEHLED

Zajištění ochrany vašich osobních údajů je pro společnost M&S prioritou a zavázali jsme se respektovat vaše práva na ochranu soukromí. Zavázali jsme se zacházet s vašimi údaji za každých okolností řádným a zákonným způsobem. Společnost M&S má rovněž povinnost zachovávat transparentnost ohledně toho, jaké údaje ohledně vás shromažďujeme a jak je používáme.

Tyto zásady, které se vztahují na osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek společnosti M&S na adrese https://www.marksandspencer.com/cz/ zaměřených na zákazníky v České republice („webové stránky“), ať používáte mobilní zařízení nebo počítač, vám poskytují informace o následujících tématech:

- jak používáme vaše údaje;

- jaké osobní údaje shromažďujeme;

- jak zajišťujeme zachování ochrany vašich osobních údajů a

- vaše osobní práva vztahující se k vašim osobním údajům.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE

Obecné

Společnost M&S (a důvěryhodní partneři jednající naším jménem) vaše osobní údaje používá k následujícím účelům:

 • - poskytnutí zboží a služeb,
 • - zpřístupnění webové stránky,
 • - správa vašeho registrovaného účtu,
 • - ověření vaší totožnosti,
 • - prevence a odhalování zločinů a podvodů a související účely,
 • - k elektronickému kontaktování ve věci akčních nabídek, produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, avšak jen za předpokladu vašeho souhlasu,
 • - průzkum trhu – s cílem lépe porozumět vašim potřebám,
 • - řízení interakce zákaznických služeb mezi zákazníkem a M&S,
 • - použití či zveřejnění vašich údajů v mezích zákonného práva nebo povinnosti (například ve vztahu k vyšetřování ze strany veřejného orgánu nebo právního sporu).

Náš partner pomáhající s plněním smluvních závazků – společnost Global E

Náš partner pro realizaci mezinárodního prodeje a plnění smluvních závazků je společnost Global-E U.K. Limited („Global-E“), společnost registrovaná v Anglii a Walesu (identifikační číslo společnosti 08632376), jejíž registrované sídlo se nachází na adrese 2nd Floor, 167-169 Great Portland Street, London, W1W 5PF.

Pokud si zakoupíte produkty z těchto webových stránek, bude společnost Global E shromažďovat vaše osobní údaje za účelem splnění vaší objednávky a doručení produktů k vám. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze k používání vašich údajů ze strany společnosti M&S. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Global E najdete podrobnější informace o tom, jak bude vaše osobní údaje používat tato společnost.

Naše místní společnost

– Marks and Spencer Česká republika, A.S

Naše místní společnost M&S, která provozuje prodejny M&S v České republice, se nazývá Marks and Spencer Česká republika, A.S a sídlo má na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha, Czech Republic.

Vaše osobní údaje shromažďované prostřednictvím těchto stránek mohou být sdíleny se společností M&S Czech, jako s jednou ze společností naší skupiny, k jakýmkoli účelům stanoveným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zejména, pokud si zakoupíte produkty z těchto webových stránek, budou vaše osobní údaje sdíleny se společností M&S Czech, která je rovněž bude používat za účelem vyřízení vaší objednávky a k tomu, aby vám produkty doručila, pokud se rozhodnete objednávku vyzvednout nebo vrátit v prodejnách umístěných v České republice. Tyto zásady se vztahují pouze na používání vašich údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek

Věrnostní program

Pokud jste členem věrnostního programu, který provozuje společnost M&S Czech pro své zákazníky, budete za nákupy uskutečněné prostřednictvím těchto webových stránek odměňováni body. Aby bylo možné za takové nákupy udělovat body v rámci věrnostního programu, budou se informace o vašich věrnostních bodech a souvisejících osobních údajích spojených s transakcí sdílet v rámci společnosti M&S a zejména poskytovat společnosti M&S Czech.

Marketing

Reklamní sdělení

Společnost M&S využívá vaše osobní údaje pro účely elektronického marketingu (s vaším souhlasem) a může vám poštou zasílat sdělení týkající se nejnovějších nabídek společnosti M&S. Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení e-mailem nebo prostřednictvím textových zpráv, detaily vašich transakcí se budou sdílet v rámci společnosti M&S a zejména budou poskytovány společnosti M&S Czech, aby mohla společnost lépe porozumět chování zákazníka a zajistit, že budete dostávat relevantní propagační materiály.

Cílem společnosti M&S je poskytovat vám aktuální informace o produktech a službách, které vás jako jednotlivce zajímají a jsou pro vás relevantní.

Zasílání propagačních sdělení máte právo kdykoli zrušit následujícími způsoby:

 1. změnou marketingových preferencí prostřednictvím svého účtu M&S;
 2. využitím jednoduchého odkazu „zrušit odběr“ v e-mailech nebo čísla „STOP“ v případě textových zpráv a/nebo
 3. kontaktováním společnosti M&S prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v těchto zásadách.

Inzerce prostřednictvím webových bannerů

Pokud navštívíte naše webové stránky, mohou se vám při procházení jiných webových stránek zobrazovat personalizované bannery. Veškeré bannery, které uvidíte, se budou vztahovat k produktům, které jste prohlíželi během procházení našich webových stránek na svém počítači nebo jiných zařízeních.

Tuto inzerci poskytuje společnost M&S prostřednictvím předních specializovaných poskytovatelů pomocí souborů cookie umístěných do vašeho počítače nebo jiných zařízení (viz další informace o používání souborů cookie v našich Zásadách používání souborů cookie). Soubory cookie můžete kdykoli odebrat nebo zakázat – další informace viz níže.

Sdílení údajů s třetími stranami

Naši poskytovatelé služeb a dodavatelé

Abychom vám mohli zpřístupnit některé služby, může být třeba, abychom vaše osobní údaje sdíleli s některými svými partnerskými společnostmi. Mezi ně patří poskytovatelé služeb v oblasti IT, doručování a marketingu.

Společnost M&S povoluje svým poskytovatelům služeb s vašimi osobními údaji nakládat pouze v případě, že potvrdí uplatňování odpovídající ochrany osobních údajů a kontroly zabezpečení. Na poskytovatele služeb v souvislosti s ochranou údajů a zabezpečením také uplatňujeme smluvní závazky. To znamená, že mohou vaše údaje využívat pouze k poskytování služeb společnosti M&S a vám a k žádným jiným účelům.

Další třetí strany

Kromě svých poskytovatelů služeb nebude společnost M&S vaše osobní údaje zveřejňovat žádným dalším třetím stranám kromě těch, které jsou uvedeny níže. Údaje o svých zákaznících nebudeme nikdy prodávat ani pronajímat k marketingovým účelům jiným organizacím.

Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • - vybraní partneři poskytující produkty a služby pod značkou „M&S“ (například dodavatelé energií), pokud k tomu máme vaše svolení;
 • - agentury zabývající se prověřováním bonity v nezbytných případech plateb kartou;
 • - státní orgány, regulační úřady, orgány státní moci a správy, soudy/tribunály a pojišťovatelé, v případech, kdy se to od nás vyžaduje: -
  • - za účelem plnění našich právních závazků;

  • - za účelem uplatnění našich zákonných práv (například u soudních případů);
  • - za účelem prevence, odhalení, vyšetřování zločinu nebo trestního stíhání pachatelů a
  • - za účelem ochrany našich zaměstnanců a zákazníků.

Převody údajů do zahraničí

Aby vám bylo možné poskytovat produkty a služby, je někdy nezbytné, aby společnost M&S vaše údaje sdílela mimo Evropský hospodářský prostor. K tomu typicky dochází, když poskytovatelé služeb sídlí mimo Evropský hospodářský prostor nebo pokud mimo Evropský hospodářský prostor sídlíte vy. Tyto převody podléhají speciálním pravidlům na základě zákonů na ochranu osobních údajů.

Pokud takový případ nastane, zajistíme, aby převod proběhl v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a aby veškeré osobní údaje byly zabezpečené. Naším standardním postupem je používání „standardních doložek pro ochranu osobních údajů“, které pro účely takových převodů schválila Evropská komise. Tyto doložky jsou k dispozici zde.

Jak dlouho si vaše údaje ponecháme?

Vaše osobní údaje si neponecháme po delší dobu, než je nezbytně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. Různé typy údajů se uchovávají různě dlouhou dobu; nejdelší doba uchovávání pro všechny osobní údaje je 6 let.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Společnost M&S o vás může shromažďovat následující osobní údaje:

 • - vaše jméno, věk/datum narození a pohlaví;
 • - vaše kontaktní údaje: poštovní adresa včetně fakturační a dodací adresy, telefonní čísla (včetně čísel mobilních telefonů) a e-mailová adresa;
 • - nákupy a objednávky, které jste uskutečnili;
 • - vaše aktivity při prohlížení webových stránek M&S online;
 • - vaše heslo (hesla);
 • - pokud u nás uskutečníte nákup nebo objednávku, údaje o vaší platební kartě;
 • - vaše preference týkající se komunikace a marketingu;
 • - vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi z průzkumů;
 • - vaše geografická poloha;
 • - vaši korespondenci a komunikaci se společnosti M&S a
 • - další veřejně dostupné osobní údaje, včetně jakýchkoli údajů, které jste sdíleli prostřednictvím veřejné platformy (jako je např. kanál na Twitteru nebo veřejná stránka na Facebooku).
  • Naše webové stránky nejsou určeny pro děti a vědomě žádné údaje vztahující se k dětem neshromažďujeme.

   Tento seznam není vyčerpávající a ve specifických případech můžeme pro účely stanovené v těchto zásadách potřebovat shromáždit další údaje. Některé z výše uvedených osobních údajů se shromažďují přímo, například když si vytvoříte na našich webových stránkách účet online nebo zašlete e-mail našemu týmu zákaznických služeb. Jiné osobní údaje se shromažďují nepřímo, například vaše aktivity týkající se prohlížení stránek či nakupování. Můžeme shromažďovat rovněž osobní údaje od třetích stran, které mají váš souhlas s tím, že nám vaše údaje mohou předávat, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

   JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

   Naše kontrola

   Společnost M&S má povinnost uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí.

   Mezi naše bezpečnostní opatření patří: -

   • - šifrování dat;
   • - pravidelné vyhodnocování kybernetického zabezpečení všech poskytovatelů služeb, kteří mohou s vašimi osobními údaji manipulovat;
   • - pravidelné plánování na základě scénářů a cvičení v oblasti krizového managementu s cílem zajistit, abychom byli připraveni reagovat na útoky na kybernetické zabezpečení a incidenty týkající se zabezpečení dat;
   • - každodenní testování možnosti průniku do systémů;
   • - bezpečnostní kontroly, která chrání celou infrastrukturu IT společnosti M&S před útokem zvenčí a neoprávněným přístupem a
   • - interní zásady stanovující náš přístup k zabezpečení dat a školení našich zaměstnanců.

   CO MŮŽETE UDĚLAT PRO OCHRANU SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   Společnost M&S vás nikdy nebude žádat, abyste potvrzovali jakékoli údaje o bankovním účtu nebo kreditní kartě online. Pokud obdržíte e-mail, který vypadá jako od společnosti M&S a žádá vás, abyste tak učinili, ignorujte jej a neodpovídejte.

   Používáte-li veřejně přístupné počítačové zařízení, doporučujeme, abyste se vždy odhlásili a zavřeli webový prohlížeč po ukončení relace.

   Kromě toho vám doporučujeme zajistit následující bezpečnostní opatření za účelem zvýšení bezpečnosti online, jak ve vztahu ke společnosti M&S i obecněji:-

   - uchovávejte svá hesla k účtu v soukromí. Pamatujte, že kdokoli, kdo zná vaše heslo, může přistupovat k vašemu účtu.

   - při vytváření hesla použijte minimálně 8 znaků. Doporučujeme používat kombinaci písmen a číslic. Nepoužívejte slova ze slovníku, svoje jméno, e-mailovou adresu ani jiné osobní údaje, které lze snadno zjistit. Dále doporučujeme heslo pravidelně měnit. Můžete to provést tak, že otevřete účet, klikněte na položku „váš účet“, poté na položku „vaše údaje“ a zvolíte možnost „změnit heslo“.

   - nepoužívejte stejné heslo pro několik online účtů.

   VAŠE PRÁVA

   Máte následující práva:

   • 1. právo kdykoli se dotázat, jaké vaše osobní údaje máme v držení;
   • 2. právo požádat nás o aktualizaci a opravu jakýchkoli již neaktuálních nebo nesprávných osobních údajů, které v souvislosti s vaší osobou uchováváme, a to bezplatně a
   • 3. (jak je stanoveno výše) právo ukončit zasílání jakýchkoli marketingových sdělení, která vám případně zasíláme.
   • 4. Pokud si přejete výše uvedená práva uplatnit, obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

   PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

   Jsme povinni uvést právní základ pro „zpracování“ osobních údajů z naší strany.

   Podrobnější informace zobrazíte kliknutím sem

   Právní základ pro zpracování osobních údajů zákazníků ze strany společnosti M&S

   Obecné

   Společnost M&S shromažďuje a používá osobní údaje zákazníků, protože je to nezbytné k následujícím účelům:

   • - sledování našich legitimních zájmů (jak je stanoveno níže);
   • - účely plnění našich povinností a uplatňování našich práv v rámci smlouvy o prodeji zboží zákazníkovi; nebo
   • - plnění našich právních závazků.

   Obecně jakožto na právním základu pro zpracování v souvislosti se zasíláním přímých marketingových sdělení zákazníkům prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv spoléháme pouze na souhlas.

   Zákazníci mají právo tento souhlas kdykoli odvolat. V případech, kdy souhlas představuje jediný základ pro zpracování, po odvolání souhlasu přestaneme údaje zpracovávat.

   Naše legitimní zájmy

   Normální právní základ pro zpracování údajů zákazníků, pokud je to nezbytné pro legitimní zájmy společnosti M&S, včetně:

   • - prodeje a dodávek zboží a služeb našim zákazníkům;
   • - ochrany zákazníků, zaměstnanců a dalších osob a zachování jejich bezpečnosti, zdraví a prospěchu;
   • - propagace, marketingu a inzerce našich produktů a služeb;
   • - zasílání propagačních sdělení, která jsou relevantní a přizpůsobená pro jednotlivé zákazníky (včetně správy věrnostního programu);
   • - porozumění chování, aktivitám, preferencím a potřebám našich zákazníků;
   • - vylepšování stávajících produktů a služeb a vývoje nových produktů a služeb;
   • - vyhovění všem našim právním a regulačním závazkům;
   • - prevence, vyšetřování a odhalování zločinů, podvodů nebo protispolečenského chování a soudního stíhání pachatelů, včetně spolupráce s orgány státní moci a správy;
   • - manipulace s kontakty, dotazy, stížnostmi nebo spory zákazníků;
   • - správy pojistných nároků ze strany zákazníků;
   • - ochrany společnosti M&S, jejích zaměstnanců a zákazníků zajištěním odpovídajících právních žalob proti třetím stranám, které spáchaly trestné činy nebo porušují právní závazky vůči společnosti M&S;
   • - účinného vyřízení veškerých právních nároků nebo prosazení regulačních opatření proti společnosti M&S a
   • - plnění našich povinností vůči našim zákazníkům, kolegům, podílníkům a dalším akcionářům.

   SOUBORY COOKIE

   Naše webové stránky používají ke shromažďování informací soubory cookie. Patří sem informace o chování při procházení stránek a nakupování u lidí, kteří otevřou naše webové stránky. tyto informace zahrnují informace o zobrazených stránkách, zakoupených produktech a cestě zákazníka našimi webovými stránkami. Podrobné informace jsou uvedeny v našich Zásadách používání souborů cookie.

   Zásady používání souborů cookie

   Co jsou soubory cookie?

   Jako většina webových stránek využívají i webové stránky společnosti M&S ke shromažďování informací soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se při procházení těchto webových stránek umísťují do počítače nebo jiných zařízení (například chytrých telefonů nebo tabletů). Slouží k tomu, aby si váš počítač nebo zařízení „pamatovalo“ přístup na naše webové stránky. Soubory cookie mají zásadní význam pro efektivní fungování našich webových stránek a pomáhají vám nakupovat u nás online. Používají se také k přizpůsobení produktů a služeb, které vám nabízíme a zobrazujeme v reklamách, na našich webových stránkách i jinde.

   Shromažďované informace

   Některé soubory cookie shromažďují informace o chování během prohlížení stránek a nakupování, když tyto webové stránky otvíráte prostřednictvím stejného počítače nebo zařízení. Tyto informace zahrnují informace o zobrazených stránkách, zakoupených produktech a vaší cestě našimi webovými stránkami. Soubory cookie nevyužíváme k tomu, abychom shromažďovali nebo zaznamenávali informace o vašem jméně, adrese nebo jiných kontaktních údajích. Společnost M&S může soubory cookie používat ke sledování vašeho chování během procházení stránek a nakupování.

   Jak se soubory cookie spravují?

   Soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači nebo jiném zařízení při otevření našich webových stránek, jsou navrhovány:

   • - společností M&S, nebo jménem společnosti M&S, a jsou nezbytné k tomu, abyste mohli na našich webových stránkách nakupovat;
   • - třetími stranami, které se s námi podílejí na marketingových programech a
   • - třetími stranami, které vysílají reklamy prostřednictvím webových bannerů jménem společnosti M&S.

   Klíčové třetí strany, které se podílejí na implementaci souborů cookie, jsou uvedeny níže:

   GooglePoužíváme nástroje pro správu a funkčnost souborů cookie implementovaných na webu. Soubory cookie používáme také ke shromažďování dat souborů cookie o uživatelích webových stránek a jejich chování, počtu objednávek a jejich hodnotě. Tyto soubory cookie se také používají k personalizované online reklamě.
   SeznamSoubory cookie používáme ke shromažďování dat souborů cookie o uživatelích webových stránek a jejich chování, počtu objednávek a jejich hodnotě. Tyto soubory cookie se také používají k personalizované online reklamě.
   FacebookSoubory cookie používáme ke shromažďování dat souborů cookie o uživatelích webových stránek a jejich chování, počtu objednávek a jejich hodnotě. Tyto soubory cookie se také používají k personalizované online reklamě.

   K čemu se soubory cookie používají?

   Hlavní účely, ke kterým se soubory cookie využívají: -

   1. K technickým účelům, které mají zásadní význam pro efektivní fungování našich webových stránek, zejména v souvislosti s transakcemi online a navigací na stránkách.
   2. 27. Pro účely marketingu, který na vás společnost M&S cílí, zejména, co se týče inzerce prostřednictvím bannerů a cílených novinek.
   3. Aby měla společnost M&S možnost shromažďovat informace o vzorcích vašeho procházení stránek a nakupování, včetně sledování úspěšnosti kampaní, soutěží apod.
   4. Aby mohla společnost M&S plnit své smluvní závazky realizovat platby třetím stranám, když si určitý produkt zakoupí někdo, kdo naše webové stránky navštívil ze stránek provozovaných těmito stranami.

   Jak mohu soubory cookie deaktivovat?

   Pokud chcete soubory cookie deaktivovat, je třeba změnit nastavení prohlížeče webových stránek tak, aby soubory cookie zamítl. Jak to lze provést, bude záviset na tom, který prohlížeč používáte. Další podrobnosti o tom, jak soubory cookie deaktivovat u nejoblíbenějších prohlížečů, jsou uvedeny níže:

   U prohlížeče Microsoft Internet Explorer:

   1. V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti internetu“
   2. Klikněte na kartu „Ochrana osobních údajů“
   3. Zvolte odpovídající nastavení

   U prohlížeče Google Chrome:

   1. Vyberte možnost Nastavení > Pokročilá
   2. V oddílu „Soukromí a zabezpečení“ klikněte na možnost „Nastavení obsahu“.
   3. Klikněte na možnost „Cookies“

   U prohlížeče Safari:

   1. Zvolte možnost Předvolby > Ochrana soukromí
   2. Klikněte na možnost „Odebrat všechna data z webových stránek“

   U prohlížeče Mozilla Firefox:

   1. V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“
   2. Klikněte na ikonu „Ochrana osobních údajů“
   3. Najděte nabídku „Cookie“ a zvolte příslušné možnosti

   U prohlížeče Opera 6.0 a vyšší:

   1. Zvolte nabídku „Soubory“ > „Možnosti“
   2. Ochrana osobních údajů

   Co se stane, když deaktivuji soubory cookie?

   To závisí na tom, které soubory cookie deaktivujete, obecně však nemusí webová stránka po vypnutí souborů cookie správně fungovat. Pokud deaktivujete pouze soubory cookie třetích stran, nebude vám v nakupování na našich stránkách nic bránit. Pokud deaktivujete všechny soubory cookie, nebudete na našich stránkách nakupovat.

   POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   Společnost M&S jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který má zajišťovat, abychom chránili osobní údaje svých zákazníků (a dalších osob) a plnili legislativu týkající se ochrany osobních údajů.

   Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak společnost M&S využívá vaše osobní údaje, na které zde nenajdete odpověď, nebo pokud chcete uplatnit svá práva ohledně svých osobních údajů, obraťte se na tým našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

   • • telefonicky: 0333 014 8555;
   • • e-mailem: customer.dpo@customersupport.marksandspencer.com nebo
   • • písemně na adresu: Data Protection Officer, Marks & Spencer, Retail Customer Services, Chester Business Park, Wrexham Road, Chester CH4 9GA

   Máte právo podat stížnost ke kanceláři informačního komisaře. Další informace, včetně kontaktních údajů, jsou k dispozici na adrese https://ico.org.uk.

   DALŠÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A STRÁNKY SPOLEČNOSTI M&S

   Informace týkající se toho, jak se používají osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich britských webových stránek nebo britských prodejen, viz naše Zásady ochrany osobních údajů ve Velká Británii. .

   Společnost M&S uzavřela partnerství s určitými důvěryhodnými třetími stranami, aby vám zpřístupnila další produkty a služby včetně:

   • - služby M&S Bank (dříve M&S Money) dostupné kliknutím sem
   • - služby M&S Energy (v rámci partnerských opatření se společností SSE Energy Supply Limited) dostupné kliknutím sem

   Přístup k těmto produktům a službám lze získat online prostřednictvím „mikrostránky“ příslušné třetí strany. Tyto webové stránky a další webové stránky odkazované z těchto zásad vlastní a provozuje třetí strana, která nese odpovědnost za zpracování osobních údajů v souladu s jejími vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

   AKTUALIZACE

   Tyto zásady byly naposledy aktualizovány v květnu 2018