Získejte 10% slevu na první objednávku po přihlášení k odběru e-mailů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti M&S

Marks and Spencer plc je společnost registrovaná v Anglii a Walesu, která je součástí skupiny společnosti M&S, včetně společnosti Marks and Spencer Czech Republic, A.S., která provozuje prodejny M&S v Česká republice (v těchto zásadách souhrnně označována jako „M&S“, „my“).

Přehled

Zajištění ochrany vašich osobních údajů je pro společnost M&S prioritou a zavázali jsme se respektovat vaše práva na ochranu soukromí. Zavázali jsme se zacházet s vašimi údaji za každých okolností řádným a zákonným způsobem. Společnost M&S má rovněž povinnost zachovávat transparentnost ohledně toho, jaké údaje ohledně vás shromažďujeme a jak je používáme.

Tyto zásady, které se vztahují na osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek společnosti M&S na adrese zde zaměřených na zákazníky v České republice („webové stránky“), ať používáte mobilní zařízení nebo počítač, vám poskytují informace o následujících tématech:

- jaké osobní údaje shromažďujeme;

- jak zajišťujeme zachování ochrany vašich osobních údajů a

- vaše osobní práva vztahující se k vašim osobním údajům.

Jak používáme vaše údaje

Obecné

Společnost M&S (a důvěryhodní partneři jednající naším jménem) vaše osobní údaje používají k následujícím účelům:

 • - poskytnutí zboží a služeb,
 • - zpřístupnění webových stránek na míru,
 • - správa vašeho registrovaného účtu, který jste si u nás založili,
 • - ověření vaší totožnosti,
 • - prevence a odhalování zločinů a podvodů a související účely,
 • - k elektronickému kontaktování ve věci akčních nabídek, produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, avšak jen za předpokladu vašeho souhlasu,
 • - pro propagační a marketingové účely a pro přizpůsobení a personalizaci produktů a služeb,
 • - školení a řízení našich lidí a vyvíjení produktů a služeb,
 • - poznávání zákazníků a průzkum trhu – s cílem lépe porozumět vašim potřebám,
 • - řízení interakce zákaznických služeb mezi zákazníkem a společností M&S (včetně vracení peněz),
 • - použití či zveřejnění vašich údajů v mezích zákonného práva nebo povinnosti (například ve vztahu k vyšetřování ze strany veřejného orgánu nebo právního sporu).

Náš partner pro plnění smluvních závazků – společnost Global E

Náš partner pro realizaci mezinárodního prodeje a plnění smluvních závazků je společnost Globale U.K. Limited („Global-E“), společnost registrovaná v Anglii a Walesu (identifikační číslo společnosti 08632376), jejíž registrované sídlo se nachází na adrese 2nd Floor, 167-169 Great Portland Street, London, W1W 5PF.

Pokud si zakoupíte produkty z těchto webových stránek, bude společnost Global E shromažďovat vaše osobní údaje za účelem splnění vaší objednávky a doručení produktů k vám. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze k používání vašich údajů ze strany společnosti M&S. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Global E najdete podrobnější informace o tom, jak bude vaše osobní údaje používat tato společnost.

Naše místní společnost

– Marks and Spencer Czech Republic, A.S

Naše místní společnost M&S, která provozuje obchody M&S v České republice, se nazývá Marks and Spencer Czech Republic, A.S a sídlí na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha, Česká republika.

Vaše osobní údaje shromažďované prostřednictvím těchto stránek mohou být sdíleny se společností M&S Czech, jako s jednou ze společností naší skupiny, k jakýmkoli účelům stanoveným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zejména pokud si zakoupíte produkty z těchto webových stránek, budou vaše osobní údaje sdíleny se společností M&S Czech, která je rovněž bude používat za účelem zpracování vaší objednávky a k tomu, aby vám produkty doručila, pokud se rozhodnete objednávku vyzvednout nebo vrátit v prodejnách nacházejících se v České republice. Tyto zásady se vztahují pouze na používání vašich údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek

Program Sparks a další marketing

Reklamní sdělení

Společnost M&S používá vaše osobní údaje k zasílání reklamních zpráv e-mailem, textovými zprávami a jinými elektronickými komunikačními kanály (s vaším souhlasem) a může vám zasílat poštovní zásilky, aby vás informovala o nejnovějších nabídkách společnosti M&S.

Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení e-mailem nebo prostřednictvím textových zpráv, detaily vašich transakcí budou sdíleny v rámci společnosti M&S, a zejména budou poskytovány společnosti M&S Czech, aby mohla společnost lépe porozumět chování zákazníka a zajistit, že budete dostávat relevantní propagační materiály.

Cílem společnosti M&S je poskytovat vám aktuální informace o produktech a službách, které vás jako jednotlivce zajímají a jsou pro vás relevantní.

Zasílání propagačních sdělení máte právo kdykoli zrušit následujícími způsoby:

 1. 1. změnou marketingových preferencí prostřednictvím svého účtu M&S,
 2. 2. využitím jednoduchého odkazu „zrušit odběr“ v e-mailech nebo čísla „STOP“ v případě textových zpráv a/nebo
 3. 3. kontaktováním společnosti M&S prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v těchto zásadách.

Program Sparks

Jste-li členem programu Sparks, můžeme shromažďovat údaje přímo od vás a také analyzovat vaše prohlížení a nákupní aktivity, a to jak on-line, tak v obchodě, a vaše reakce na marketingová sdělení. Výsledky této analýzy spolu s dalšími demografickými údaji nám umožňují zajistit, abychom vás kontaktovali s informacemi o produktech a nabídkách, které jsou pro vás relevantní. K tomu používáme software a další technologie (automatizované zpracování).

Online reklama

Pokud navštívíte naše webové stránky, mohou se vám při používání jiných webových stránek (včetně platforem sociálních médií) zobrazovat personalizované reklamy na produkty a služby značky M&S. Veškeré reklamy, které uvidíte, se budou vztahovat k produktům, které jste prohlíželi během procházení našich webových stránek na svém počítači nebo jiných zařízeních, nebo o kterých se domníváme, že jsou pro vás zajímavé.

Tuto inzerci poskytuje společnost M&S prostřednictvím předních specializovaných poskytovatelů pomocí souborů „cookie“ a podobných technologií umístěných do vašeho počítače nebo jiných zařízení (viz další informace o používání souborů cookie v našich Zásadách používání souborů cookie). Soubory cookie můžete kdykoli odebrat nebo zakázat – další informace viz níže.

Sdílení údajů s třetími stranami

Naši poskytovatelé služeb a dodavatelé

Abychom vám mohli zpřístupnit některé služby, může být třeba, abychom vaše osobní údaje sdíleli s některými svými partnerskými společnostmi. Patří mezi ně poskytovatelé IT, doručovacích a marketingových služeb a partneři pro prevenci a identifikaci podvodů.

Společnost M&S povoluje svým poskytovatelům služeb s vašimi osobními údaji nakládat pouze v případě, že potvrdí uplatňování odpovídající ochrany osobních údajů a kontroly zabezpečení. Na poskytovatele služeb v souvislosti s ochranou údajů a zabezpečením také uplatňujeme smluvní závazky. To znamená, že mohou vaše údaje využívat pouze k poskytování služeb společnosti M&S a vám a k žádným jiným účelům.

Další třetí strany

Kromě svých poskytovatelů služeb nebude společnost M&S vaše osobní údaje zveřejňovat žádným dalším třetím stranám kromě těch, které jsou uvedeny níže. Údaje o svých zákaznících nebudeme nikdy prodávat ani pronajímat k marketingovým účelům jiným organizacím.

Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • - vybraní partneři poskytující produkty a služby pod značkou „M&S“ (například dodavatelé energií) pro účely přímého marketingu, pokud k tomu máme vaše svolení;
 • - - kreditní referenční agentury, banky a vydavatelé platebních karet (například Visa, Mastercard a American Express)
 • - marketingoví partneři třetích stran, např. Google nebo Facebook, aby vám doručovali reklamu, pokud používáte Google nebo jste zaregistrováni na Facebooku (viz další informace o Facebooku níže).
 • - podnik, který získá celé podnikání společnosti M&S nebo jeho část, jak je uvedeno níže
 • - státní orgány, regulační úřady, orgány státní moci a správy, soudy/tribunály a pojišťovatelé, v případech, kdy se to od nás vyžaduje: -
  • - za účelem plnění našich právních závazků;

  • - za účelem uplatnění našich zákonných práv (například u soudních případů);
  • - za účelem prevence, odhalení, vyšetřování zločinu nebo trestního stíhání pachatelů a
  • - za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany našich zaměstnanců, zákazníků nebo jiných osob.

Facebook

Pokud máte účet na Facebooku (nebo Instagramu) a přijmete soubory cookie na našich webových stránkách, mohou být vaše osobní údaje včetně nákupů a prohlížení stránek sdíleny se společností Facebook, aby vám mohla zobrazovat reklamy společnosti M&S, když používáte platformy a aplikace Facebooku (včetně Facebooku a Instagramu). V případě některých činností zpracování údajů souvisejících s marketingem bude společnost Facebook Ireland vystupovat jako společný správce.

Další informace o tom, jak společnost Facebook Ireland zpracovává vaše osobní údaje, včetně právního základu, o který se společnost Facebook Ireland opírá, a způsobů, jak uplatnit práva subjektu údajů vůči společnosti Facebook Ireland, naleznete v zásadách zpracování osobních údajů společnosti Facebook Ireland na adrese zde.

V souladu se zákony o ochraně osobních údajů uzavřela společnost M&S se společností Facebook Ireland dohodu („dodatek o správci“), která určuje odpovědnost stran za dodržování povinností podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) týkajících se společného zpracování.

Dohodli jsme se, že společnost M&S je odpovědná za poskytnutí výše uvedených informací subjektům údajů, a dohodli jsme se, že v rámci stran je společnost Facebook Ireland odpovědná za umožnění výkonu práv subjektů údajů podle článků 15 až 20 nařízení GDPR, pokud jde o osobní údaje uložené společností Facebook Ireland po společném zpracování.

Fúze a převzetí

V případě, že celou naši společnost nebo její část nebo její aktiva získá jiná společnost, například v souvislosti s fúzí nebo převzetím, můžeme být nuceni zpřístupnit vaše osobní údaje této společnosti, aby vám mohla nadále poskytovat služby. V takovém případě budou vaše údaje použity touto druhou společností pouze pro účely uvedené v těchto zásadách.

Za určitých okolností je možné, že vaše osobní údaje budou předány společnosti, se kterou jednáme o prodeji nebo převodu celého podnikání společnosti M&S nebo jeho části, ale pouze pokud je to nezbytně nutné pro vyhodnocení transakce. V takovém případě budou údaje uchovávány v bezpečí a důvěrnosti a v případě, že k prodeji podnikání nedojde, budou vymazány.

Předání osobních údajů do zahraničí

Aby vám společnost M&S mohla dodávat produkty a služby, je někdy nutné předávat vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor do jurisdikcí, které mají méně přísné zákony na ochranu osobních údajů.  K tomu obvykle dochází, pokud využíváme zahraniční poskytovatele služeb se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), nebo pokud sídlíte v zahraničí a mimo EHP. Tyto převody podléhají speciálním pravidlům na základě zákonů na ochranu osobních údajů.

Pokud takový případ nastane, zajistíme, aby předání proběhlo v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a aby veškeré osobní údaje byly zabezpečené. Naším standardním postupem je používání „standardních smluvních doložek“, které pro účely takového předání formálně schválila Evropská komise a příslušné orgány Velké Británie. Tyto doložky jsou k dispozici zde.

Jak dlouho si vaše údaje ponecháme?

Vaše osobní údaje si neponecháme po delší dobu, než je nezbytně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách. Různé typy údajů se uchovávají různě dlouhou dobu; nejdelší doba uchovávání pro všechny osobní údaje je 7 let.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Společnost M&S o vás může shromažďovat následující osobní údaje:

 • - vaše jméno, věk/datum narození a pohlaví;
 • - vaše kontaktní údaje: poštovní adresa včetně fakturační a dodací adresy, telefonní čísla (včetně čísel mobilních telefonů) a e-mailová adresa;
 • - nákupy a objednávky, které jste uskutečnili;
 • - vaše aktivity při prohlížení webových stránek M&S online;
 • - vaše heslo (hesla);
 • - snímky z průmyslových kamer a jiné snímky;
 • - pokud u nás uskutečníte nákup nebo objednávku, údaje o vaší platební kartě;
 • - vaše preference týkající se komunikace a marketingu;
 • - vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi z průzkumů;
 • - vaše geografická poloha;
 • - vaši korespondenci a komunikaci se společnosti M&S a
 • - další veřejně dostupné osobní údaje, včetně jakýchkoli údajů, které jste sdíleli prostřednictvím veřejné platformy (jako je např. kanál na Twitteru nebo veřejná stránka na Facebooku).
  • Naše webové stránky nejsou určeny pro děti a vědomě žádné údaje vztahující se k dětem neshromažďujeme.

   Tento seznam není vyčerpávající a ve specifických případech můžeme pro účely stanovené v těchto zásadách potřebovat shromáždit další údaje. Některé z výše uvedených osobních údajů se shromažďují přímo, například když si vytvoříte na našich webových stránkách účet online nebo zašlete e-mail našemu týmu zákaznických služeb. Jiné osobní údaje se shromažďují nepřímo, například vaše aktivity týkající se prohlížení stránek či nakupování. Můžeme shromažďovat rovněž osobní údaje od třetích stran, které mají váš souhlas s tím, že nám vaše údaje mohou předávat, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

   Jak vaše údaje chráníme

   Naše kontrola

   Společnost M&S má povinnost uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí.

   Mezi naše bezpečnostní opatření patří: -

   • - šifrování dat;
   • - pravidelné vyhodnocování kybernetického zabezpečení všech poskytovatelů služeb, kteří mohou s vašimi osobními údaji manipulovat;
   • - pravidelné plánování na základě scénářů a cvičení v oblasti krizového managementu s cílem zajistit, abychom byli připraveni reagovat na útoky na kybernetické zabezpečení a incidenty týkající se zabezpečení dat;
   • - každodenní testování možnosti průniku do systémů;
   • - bezpečnostní kontroly, která chrání celou infrastrukturu IT společnosti M&S před útokem zvenčí a neoprávněným přístupem a
   • - interní zásady stanovující náš přístup k zabezpečení dat a školení našich zaměstnanců.

   Co můžete udělat pro ochranu svých osobních údajů

   Společnost M&S vás nikdy nebude žádat, abyste potvrzovali jakékoli údaje o bankovním účtu nebo kreditní kartě online. Pokud obdržíte e-mail, který vypadá jako od společnosti M&S a žádá vás, abyste tak učinili, ignorujte jej a neodpovídejte.

   Používáte-li veřejně přístupné počítačové zařízení, doporučujeme, abyste se vždy odhlásili a zavřeli webový prohlížeč po ukončení relace.

   Kromě toho vám doporučujeme zajistit následující bezpečnostní opatření za účelem zvýšení bezpečnosti online, jak ve vztahu ke společnosti M&S i obecněji:

   - uchovávejte svá hesla k účtu v soukromí. Pamatujte, že kdokoli, kdo zná vaše heslo, může přistupovat k vašemu účtu.

   - při vytváření hesla použijte minimálně 8 znaků. Doporučujeme používat kombinaci písmen a číslic. Nepoužívejte slova ze slovníku, svoje jméno, e-mailovou adresu ani jiné osobní údaje, které lze snadno zjistit. Dále doporučujeme heslo pravidelně měnit. Můžete to provést tak, že otevřete účet, klikněte na položku „váš účet“, poté na položku „vaše údaje“ a zvolíte možnost „změnit heslo“.

   - nepoužívejte stejné heslo pro několik online účtů.

   Vaše práva

   Máte následující práva:

   • 1. Právo vyžádat si kopii osobních údajů, které v souvislosti s vaší osobou uchováváme (právo na přístup).
   • 2. Právo si (za určitých podmínek) vyžádat smazání uchovaných osobních údajů o vaší osobě, pakliže pozbudeme práva na jeho další uchování (právo na výmaz a právo být zapomenut).
   • 3. Právo požádat nás o aktualizaci a opravu jakýchkoli již neaktuálních nebo nesprávných osobních údajů, které v souvislosti s vaší osobou uchováváme (právo na opravu).
   • 4. Právo odebrat svůj souhlas se zasíláním jakýchkoli marketingových sdělení, které vám případně zasíláme, a právo vznést námitku proti zpracování a užívání vašich osobních údajů, pokud na to již nemáme právo (právo vznést námitku).
   • 5. Právo si (za určitých podmínek) vyžádat omezení zpracování údajů, kdy pro nás vzniká povinnost zajistit a zabezpečit vaše údaje tak, aby byly nadále využívány pouze ve váš prospěch (právo na omezení zpracování).and
   • 6. Právo požádat nás (za určitých podmínek) o vydání některých osobních údajů, které v souvislosti s vaší osobou uchováváme, a to ve strukturovaném, strojově čitelném formátu nebo o poskytnutí kopie těchto údajů v daném formátu jiné organizaci (právo na přenositelnost).
   • Pokud si přejete výše uvedená práva uplatnit, obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

    customer.dpo@customersupport.marksandspencer.com

    klikněte zde pro další informace

    Právní základ pro používání údajů

    Jsme povinni uvést právní základ pro „zpracování“ osobních údajů z naší strany.

    Právní základ pro zpracování osobních údajů zákazníků ze strany společnosti M&S

    Obecné

    Společnost M&S shromažďuje a používá osobní údaje zákazníků, protože je to nezbytné k následujícím účelům:

    • - sledování našich oprávněných zájmů (jak je stanoveno níže);
    • - účely plnění našich povinností a uplatňování našich práv v rámci smlouvy o prodeji zboží zákazníkovi; nebo
    • - plnění našich právních závazků.

    Obecně jakožto na právním základu pro zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním přímých marketingových sdělení zákazníkům prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv spoléháme pouze na souhlas.

    Zákazníci mají právo tento souhlas kdykoli odvolat. V případech, kdy souhlas představuje jediný základ pro zpracování, po odvolání souhlasu přestaneme údaje zpracovávat.

    Naše oprávněné zájmy

    Normální právní základ pro zpracování údajů zákazníků, pokud je to nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti M&S, včetně:

    • - prodeje a dodávek zboží a služeb našim zákazníkům;
    • - ochrany zákazníků, zaměstnanců a dalších osob a zachování jejich bezpečnosti, zdraví a prospěchu;
    • - propagace, marketingu a inzerce našich produktů a služeb;
    • - zasílání propagačních sdělení, která jsou relevantní a přizpůsobená pro jednotlivé zákazníky (včetně správy věrnostního programu);
    • - porozumění chování, aktivitám, preferencím a potřebám našich zákazníků;
    • - vylepšování stávajících produktů a služeb a vývoje nových produktů a služeb;
    • - vyhovění všem našim právním a regulačním závazkům;
    • - prevence, vyšetřování a odhalování zločinů, podvodů nebo protispolečenského chování a soudního stíhání pachatelů, včetně spolupráce s orgány státní moci a správy
    • - vyřizování kontaktů se zákazníky, dotazů, stížností nebo sporů (včetně správy vrácení peněz);
    • - správy pojistných nároků ze strany zákazníků;
    • - ochrany společnosti M&S, jejích zaměstnanců a zákazníků zajištěním odpovídajících právních žalob proti třetím stranám, které spáchaly trestné činy nebo porušují právní závazky vůči společnosti M&S;
    • - účinného vyřízení veškerých právních nároků nebo prosazení regulačních opatření proti společnosti M&S;
    • - plnění našich povinností vůči našim zákazníkům, kolegům, podílníkům a dalším zúčastněným stranám, a
    • - řízení podnikových transakcí, včetně prodeje nebo převodu jakýchkoli částí našeho podnikání na třetí strany, získávání nových podniků, uzavírání fúzí nebo provádění podnikových restrukturalizací.

    Soubory cookie

    Naše webové stránky používají soubory cookie a podobné technologie, jako jsou pixely a majáky, ke shromažďování informací. Patří sem informace o chování při procházení stránek a nakupování u lidí, kteří otevřou naše webové stránky. To zahrnuje také informace o prohlížených stránkách, zakoupených produktech, cestě zákazníka po našich webových stránkách a otevření marketingových sdělení. Podrobnosti jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie.

    Zásady používání souborů cookie

    Co jsou soubory cookie?

    Jako většina webových stránek využívají i webové stránky společnosti M&S ke shromažďování informací soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se při procházení těchto webových stránek umísťují do počítače nebo jiných zařízení (například chytrých telefonů nebo tabletů). Slouží k tomu, aby si váš počítač nebo zařízení „pamatovalo“ přístup na naše webové stránky. Soubory cookie mají zásadní význam pro efektivní fungování našich webových stránek a pomáhají vám nakupovat u nás online. Používají se také k přizpůsobení produktů a služeb, které vám nabízíme a zobrazujeme v reklamách, na našich webových stránkách i jinde.

    Shromažďované informace

    Některé soubory cookie shromažďují informace o chování během prohlížení stránek a nakupování, když tyto webové stránky otvíráte prostřednictvím stejného počítače nebo zařízení. Tyto informace zahrnují informace o zobrazených stránkách, zakoupených produktech a vaší cestě našimi webovými stránkami. Soubory cookie nevyužíváme k tomu, abychom shromažďovali nebo zaznamenávali informace o vašem jméně, adrese nebo jiných kontaktních údajích. Společnost M&S může soubory cookie používat ke sledování vašeho chování během procházení stránek a nakupování.

    Jak se soubory cookie spravují?

    Soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači nebo jiném zařízení při otevření našich webových stránek, jsou navrhovány:

    • • společností M&S, nebo jménem společnosti M&S, a jsou nezbytné k tomu, abyste mohli na našich webových stránkách nakupovat;
    • • třetími stranami, které nám pomáhají odhalovat podvody a předcházet jim
    • • třetími stranami, které se s námi podílejí na marketingových programech, a
    • • třetími stranami, které vysílají reklamy prostřednictvím webových bannerů jménem společnosti M&S.

    K čemu se soubory cookie používají?

    Hlavní účely, ke kterým se soubory cookie využívají: -

    1. • K technickým účelům, které mají zásadní význam pro efektivní fungování našich webových stránek, zejména v souvislosti s transakcemi online a navigací na stránkách.
    2. • Pro účely marketingu, který na vás společnost M&S cílí, zejména co se týče inzerce na webových stránkách a cílených novinek.
    3. • Za účelem pomoci společnosti M&S odhalovat podvody a předcházet jim prostřednictvím webové reklamy a reklamy v sociálních médiích.
    4. • Aby měla společnost M&S možnost shromažďovat informace o vašem procházení a nakupování, včetně sledování úspěšnosti kampaní, soutěží a zjišťování, zda byla otevřena propagační sdělení.
    5. • Aby mohla společnost M&S plnit své smluvní závazky realizovat platby třetím stranám, když si určitý produkt zakoupí někdo, kdo naše webové stránky navštívil ze stránek provozovaných těmito stranami.

    Dostupnost a doba trvání souborů cookie ve vašem zařízení (zařízeních)

    Soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení po různou dobu v závislosti na jejich typu a účelu. Některé soubory cookie mohou být používány pouze po celou dobu návštěvy a jiné mohou v průběhu času přetrvávat, abychom mohli sledovat, jak s našimi službami komunikujete.

    Trvalé soubory cookie jsou kategorií souborů cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po určitou dobu, přičemž se neuchovávají déle, než je nezbytné pro naše účely uvedené v Zásadách používání souborů cookie. Obecně platí, že soubory cookie nebudou uchovávány déle než 18 měsíců. Ve výjimečných případech mohou být soubory cookie uchovávány déle, ale pouze v případě potřeby a po s příslušném interním schválení.

    V některých případech jsou tyto soubory cookie přístupné třetím stranám, které pomáhají tyto služby poskytovat. Další informace o přístupnosti pro třetí strany a jejich účelu jsou uvedeny v našich Zásadách používání souborů cookie.

    Jak mohu soubory cookie deaktivovat?

    Při prvním vstupu na naše webové stránky se vám zobrazí vyskakovací oznamovací banner souborů cookie. Banner informuje uživatele, že naše stránky používají soubory cookie a podobné technologie. V oznamovacím banneru souborů cookie budete mít možnost „Přijmout všechny soubory cookie“ nebo „Odmítnout soubory cookie“. Pokud zvolíte možnost „Přijmout všechny soubory cookie“, považujeme to za váš souhlas s jinými než nezbytnými soubory cookie, s výjimkou případů, kdy jste je zakázali v nastavení prohlížeče.

    Poznámka: Pokud jste již se soubory cookie na našich webových stránkách souhlasili, můžete své preference kdykoli změnit vymazáním souborů cookie z prohlížeče a opětovným vstupem na naše stránky. Znovu se vám tak zobrazí vyskakovací banner a vy si můžete zvolit, že chcete web používat bez souhlasu se soubory cookie.

    Pokud chcete soubory cookie deaktivovat, můžete také změnit nastavení prohlížeče webových stránek tak, aby soubory cookie odmítl. Konkrétní postup bude záviset na tom, který prohlížeč používáte. Další podrobnosti o tom, jak soubory cookie zakázat u nejoblíbenějších prohlížečů, jsou uvedeny níže:

     U prohlížeče Microsoft Internet Explorer:

    1. • V nabídce Nástroje zvolte Možnosti internetu.
    2. • Klikněte na záložku Ochrana osobních údajů.
    3. • Zvolte příslušné nastavení

    U prohlížeče Google Chrome:

    1. • Vyberte možnost Nastavení > Pokročilá
    2. • V oddílu „Soukromí a zabezpečení“ klikněte na možnost „Nastavení obsahu“.
    3. • Klikněte na možnost „Soubory cookie“.

    U prohlížeče Safari:

    1. • Zvolte možnost Předvolby > Ochrana soukromí
    2. • Klikněte na možnost „Odebrat všechna data z webových stránek“

    U prohlížeče Mozilla Firefox:

    1. • V nabídce Nástroje zvolte Možnosti
    2. • Klikněte na ikonu „Ochrana osobních údajů“
    3. • Najděte nabídku „Soubory cookie“ a vyberte příslušné možnosti.

    U prohlížeče Opera 6.0 a vyšších verzí:

    1. • Zvolte nabídku „Soubory“ a dále „Možnosti“
    2. • Ochrana osobních údajů

    Co se stane, když deaktivuji soubory cookie?

    To závisí na tom, které soubory cookie zakážete, obecně však nemusí webová stránka po vypnutí souborů cookie správně fungovat. Pokud zakážete pouze soubory cookie třetích stran, nebude vám v nakupování na našich stránkách nic bránit. Pokud zakážete všechny soubory cookie, nebudete mít možnost na našich stránkách nakupovat.

    Pověřenec pro ochranu osobních údajů

    Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů nám pomáhá zajistit, abychom chránili osobní údaje svých zákazníků (a dalších osob) a plnili legislativu týkající se ochrany osobních údajů.

    Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak společnost M&S využívá vaše osobní údaje, na které zde nenajdete odpověď, nebo pokud chcete uplatnit svá práva ohledně svých osobních údajů, obraťte se na tým našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

    • • telefon: 0333 014 8555;
    • • e-mail: customer.dpo@customersupport.marksandspencer.com or

    Máte právo podat stížnost ke kanceláři informačního komisaře. Další informace, včetně kontaktních údajů, jsou k dispozici na adrese https://ico.org.uk.

    Stránky a mikrostránky třetích stran

    Informace týkající se toho, jak se používají osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich britských webových stránek nebo britských prodejen, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů ve Velké Británii..

    Společnost M&S uzavřela partnerství s určitými důvěryhodnými třetími stranami, aby vám zpřístupnila další produkty a služby včetně:

     • služby M&S Bank (dříve M&S Money) dostupné kliknutímzde.

     • služby M&S Energy (v rámci partnerských ujednání se společností SSE Energy Supply Limited) dostupné kliknutímzde.

     • služby M&S Lunch to You na našich stránkách M&S for Business (v rámci partnerských ujednání se společností EWA Ltd) dostupné kliknutímzde.

     • služby M&S Made-to-Measure Shirts (v rámci partnerských ujednání se společností Bivolino) dostupné kliknutímzde.

     • služby M&S Personalized (v rámci partnerských ujednání se společností Hallmark Cards PLC) dostupné kliknutímzde.

    Přístup k těmto produktům a službám lze získat online prostřednictvím „mikrostránky“ příslušné třetí strany. Tyto webové stránky a další webové stránky odkazované z těchto zásad vlastní a provozuje třetí strana, která nese odpovědnost za zpracování osobních údajů v souladu s jejími vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

    Aktualizace

    Tyto zásady byly naposledy aktualizovány v březnu 2023

Způsoby platby
M&S

Stačí klepnout a „Přidat na domovskou obrazovku“

Exit
M&S

Zrychlete nakupování přidáním M&S na domovskou obrazovku!