Ontvang 10% korting op uw eerste bestelling als u zich aanmeldt voor e-mails

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONZE WEBSITE


 

OVER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u informatie over wie wij zijn en de wettelijke algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van marksandspencer.com/nl_NL (de 'website') of dit nu als een geregistreerde gebruiker is of als gast, en op alle producten of diensten die u bij ons bestelt.

Om u te helpen bij het vinden van de gegevens die u zoekt, hebben wij deze algemene voorwaarden in 5 delen verdeeld. Dit zijn:

 

Informatie over M&S bekijken A. Informatie over Marks & Spencer:
U kunt hier lezen hoe u contact met ons kunt opnemen of onze geregistreerde bedrijfsgegevens bekijken
De voorwaarden voor onze website bekijken B. Voorwaarden voor onze website:
U kunt hier de wettelijke algemene voorwaarden bekijken die van toepassing zijn wanneer u toegang verkrijgt, navigeert en gebruikmaakt van marksandspencer.com/nl_NL
Onze algemene verkoopvoorwaarden bekijken C. Algemene verkoopvoorwaarden:
U kunt hier de wettelijke algemene voorwaarden bekijken die van toepassing zijn op alle producten of diensten die u bestelt op marksandspencer.com/nl_NL
Onze wettelijke voorwaarden bekijken D. Wettelijke voorwaarden:
U kunt de wettelijke algemene voorwaarden bekijken die van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden.
Ons privacy- en cookiebeleid bekijken E. Privacy- en cookiebeleid:
U kunt hier lezen welke persoonlijke gegevens marksandspencer.com/nl_NL over u verzamelt en gebruikt wanneer u toegang verkrijgt, navigeert en gebruikmaakt van deze website (inclusief registratie op deze website) en bekijken welke rechten u hebt om controle uit te oefenen op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 

Lees deze algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid goed door voordat u de website gebruikt.

HELP VAN DE WEBSITE

Ter aanvulling van deze algemene voorwaarden is het wellicht nuttig om het Help -gedeelte van onze website te bezoeken. Hier vindt u nuttige informatie over onze bezorgkosten, bezorgtijden en retournerings- en restitutiebeleid, evenals handige informatie over andere vragen die u mogelijk hebt.

 

DEEL A: INFORMATIE OVER MARKS & SPENCER

Deze website is eigendom van en wordt mogelijk gemaakt door Marks and Spencer plc, een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 214436) ), statutaire zetel te Waterside House, 35 North Wharf Road, Londen, W2 1NW. Ons geregistreerd btw-nummer is 232 128892. Tenzij anders vermeld, gebruiken wij de termen 'M&S ', 'Marks & Spencer', 'we/wij' en 'ons' op deze website om te verwijzen naar Marks and Spencer plc voor de volledige algemene voorwaarden voor de website, waaronder de voorwaarden voor de website, onze algemene verkoopvoorwaarden, onze wettelijke voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid ('algemene voorwaarden'). Globale U.K. Limited ('Global-E') is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 08632376), statutaire zetel te 45 Leather Lane, Londen, Engeland, EC1N 7TJ. Het geregistreerde btw-nummer voor Global-E is NL824341855B01.

Global-E is onze internationale partner ter facilitering en uitvoering van de verkoop en is het bedrijf waarmee u elke aankoop van producten of diensten overeenkomt. Global-E ontvangt uw betaling en goedgekeurde bezorgers bezorgen uw bestellingen. Ga voor ons volledige retournerings- en restitutiebeleid naar deel C van onze algemene voorwaarden.

Als u ons iets wilt vragen (over onze producten en diensten, deze website, onze algemene voorwaarden of anderszins), of als u een klacht wilt indienen over een levering of een bestelling, neem dan contact met ons op.

 

DEEL B: VOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de M&S-website op www.marksandspencer.com/nl_NL (de 'website') en op elke bestelling die u op de website doet. De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe u toegang krijgt tot de website, inclusief alle technologieën of apparaten waardoor de website voor u beschikbaar wordt gemaakt door M&S, zowel thuis, onderweg als in de winkel. U dient deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen en we raden u aan deze te downloaden of af te drukken en een kopie voor latere raadpleging te bewaren. Door toegang tot, navigatie door, gebruik van, registratie op of plaatsing van een bestelling op de website, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden in hun geheel hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden in hun geheel, gebruik deze website dan niet.

Alle wettelijke vermeldingen op deze website die betrekking hebben op uw gebruik van de website samen met alle toepasselijke algemene voorwaarden en ons privacybeleid bepalen uw gebruik van deze website.

 

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

U mag deze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en niet op een manier die inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of die de ervaring van de website van iemand anders beperkt of belet.

Het is u niet toegestaan de pagina's of materialen op de website of de computercodes of elementen waaruit deze website bestaat, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op enige manier te kopiëren, reproduceren, verkennen, aanpassen, publiceren, downloaden, afdrukken, posten, verspreiden, delen, uitzenden, opnemen, overdragen, bewerken, aan het publiek communiceren, linken naar, dieplinken in of verspreiden, op andere wijze dan voor uw eigen, persoonlijke of interne zakelijke gebruik. U mag de inhoud van de website niet voor enig commercieel doel gebruiken.

 

EIGENDOM VAN RECHTEN

Alle rechten, waaronder copyright, knowhow, morele rechten en andere intellectuele-eigendomsrechten over alle materiaal en inhoud, waaronder (maar niet beperkt tot) tekst, afbeeldingen, webpagina's, geluid, software, softwarecode, interfaces, websitestructuur en video's op en met betrekking tot deze website zijn eigendom van of gelicentieerd door M&S, tenzij anders aangegeven.

Uw gebruik van de website en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot onze intellectuele-eigendomsrechten, onze andere exclusieve rechten of de rechten van derden op de website of de inhoud ervan.

Door het inzenden van informatie (anders dan uw persoonlijke gegevens), tekst, foto's, afbeeldingen of andere inhoud naar de website, bevestigt u dat u het recht hebt deze te gebruiken en verleent u ons het recht tot gebruik van deze materialen naar eigen goeddunken (met of zonder erkenning) in alle media, zonder beperking, voor het bewerken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, posten en verwijderen van deze materialen van de website.

U gaat er verder indien vereist mee akkoord al deze documenten en alle dergelijke handelingen uit te voeren om dergelijke rechten aan ons toe te wijzen en afstand te doen van morele rechten die u verkrijgt op onze website.

 

INZENDINGEN


Eigendom van inzendingen

Met uitzondering van persoonlijke gegevens (waarvoor ons Privacy- en cookiebeleid) van toepassing is) verleent u M&S bij deze een niet-exclusieve licentie om in welke vorm dan ook (kopiëren en publiceren) de rechten te gebruiken op alle opmerkingen, cadeauberichten, blogs, feedback, suggesties, vragen, ideeën, illustraties, afbeeldingen, product- of marketingideeën en alle andere inzendingen die openbaar worden gemaakt, ingediend of aangeboden door u (gezamenlijk 'Inzendingen') als deze eenmaal zijn ingediend. U moet voldoen aan de contentnormen beschreven in deze voorwaarden voor de website. U garandeert dat u de eigenaar bent of de rechten bezit om een inzending te gebruiken en dat uw inzendingen voldoen aan deze normen en richtlijnen.

 

Sociale netwerksites

Deze voorwaarden voor de website gelden voor inzendingen die u doet op alle aan M&S gerelateerde websites of pagina's van derden zoals onze Facebook-pagina, Twitter, Pinterest, YouTube of sociale netwerksite. Alle opmerkingen, afbeeldingen, video's en elk ander soort materiaal dat wordt geplaatst op een sociale netwerksite van derden stemt niet noodzakelijk overeen met de opinies of ideeën van M&S of zijn medewerkers en M&S is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. In ieder geval dient al het materiaal dat wordt geplaatst op sociale netwerksites van derden, waar van toepassing, te voldoen aan deze voorwaarden voor de website en de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerksites van derden.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

Een openbaarmaking, inzending of aanbod van inzending en uw akkoord met deze voorwaarden voor de website vormen een doorlopende, onherroepelijke en niet-exclusieve licentie aan M&S van alle intellectuele-eigendomsrechten. Wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u materiaal naar de website kunt uploaden, inclusief vragen, of om contact te leggen met andere gebruikers van de website, of inzendingen te plaatsen op aan M&S gerelateerde websites of pagina's van derden, moet u voldoen aan de contentnormen die hierna worden vermeld en aan deze voorwaarden voor de website. Reclame van derden op de pagina's van M&S op sociale netwerksites van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van en wordt niet goedgekeurd door M&S. Alle rechten, waaronder copyright op M&S-webpagina's zijn in eigendom van of gelicentieerd door M&S. Het gebruik van pagina's van M&S op sociale netwerken of de inhoud ervan, waaronder kopiëren of deze geheel of gedeeltelijk opslaan, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder toestemming van M&S. Door het indienen van een inzending bevestigt u dat de inzending van u is en dat de inhoud ervan geen inbreuk maakt op het materiaal, de handelsmerken, intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen.

 

Geheimhouding

Als het materiaal dat u uploadt naar onze website in een inzending wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden, en we hebben het recht het materiaal van de inzending voor alle doeleinden te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden te onthullen. We beschikken ook over het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat het materiaal dat door u is geplaatst of geüpload naar een website of een aan M&S gerelateerde sociale netwerksite van derden een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten, of op hun recht op privacy. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van de materialen die worden geplaatst door u of andere gebruikers van onze website. We hebben het recht een inzending die u plaatst op onze website te verwijderen indien, naar onze mening, deze inzending niet voldoet aan de contentnormen hieronder.

 

Inzendingsregels

U moet 18 jaar of ouder zijn en geregistreerd zijn om een inzending te kunnen plaatsen. Leveranciers of fabrikanten komen niet in aanmerking voor het plaatsen van een inzending. Wees beleefd en schrijf alleen in het Engels (of de toepasselijke taal van de M&S-website waarop u een inzending plaatst). Als u een onmiddellijke reactie van ons verlangt of een opmerking over onze service wilt maken, neem dan voor een snellere reactie direct contact met ons op.

 

Inzendingen mogen geen van de volgende bevatten:


 • • Vloeken, godslastering, hatelijkheden, racisme, seksueel expliciet, nodeloos seksueel of discriminerend commentaar of inhoud die kan worden beschouwd als pesterij, misbruik of bedreiging van de persoonlijke veiligheid of het bezit van anderen
 • • opmerkingen over andere beoordelaars of bloggers
 • • opmerkingen die beschuldigingen van criminaliteit en onjuiste, lasterlijke of misleidende uitdrukkingen bevatten
 • • materiaal waarin anderen worden geïmiteerd of persoonlijke informatie over iedereen, inclusief uzelf, zoals telefoonnummers, postadressen of creditcardnummers
 • • spam of advertenties
 • • merknamen of handelsmerken van derden
 • • HTML-code, scripttaal of verwijzingen naar websites
 • • beschikbaarheid, prijs of alternatieve bestellings- of leveringsinformatie
 • • informatie over leveranciers of fabrikanten van M&S

M&S behoudt zich, geheel naar eigen goeddunken, het recht voor om indien nodig de inzending niet te publiceren of deze te verwijderen, elke geschikte actie te ondernemen of beoordelingen te verwijderen die verwijzen naar seizoensproducten die niet langer worden verkocht.

Neem contact met ons op als u een inzending tegenkomt die niet in overeenstemming is met onze regels.

 

Nauwkeurigheid van de inhoud

Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, doet M&S afstand van alle verklaringen en garanties, expliciete of impliciete, dat de inhoud of informatie die wordt weergegeven in of op deze website nauwkeurig, volledig, up-to-date is en/of geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

De meningen in door gebruikers gegenereerde inhoud zijn de opinies van deze gebruikers en niet de mening, opinie, overtuiging of waarden van M&S of een van de bedrijven uit de Groep.

 

Schade aan uw computer of een ander apparaat

M&S doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen en andere schadelijke inhoud. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website (inclusief inhoud hierop of van een website die hierdoor toegankelijk is) niet kan leiden tot beschadiging van uw computer of andere apparaten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste hardware en software hebt (inclusief antivirussoftware) om de website veilig te gebruiken en om alles dat schade kan veroorzaken aan uw computer of andere apparaten weg te selecteren. Behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving, is M&S niet aansprakelijk voor enig verlies of schade jegens personen als gevolg van virussen of andere schadelijke inhoud waartoe ze toegang hebben vanuit of via de website.

 

Links naar andere websites

We hebben op deze website links naar andere websites geplaatst waarvan we denken dat u deze wellicht wilt bezoeken. Wij controleren deze websites niet en hebben geen controle over de inhoud ervan. Behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt M&S geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze websites. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als onze goedkeuring van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die veroorzaakt kan worden door uw gebruik van websites van derden of voor de inhoud van websites van derden.

   

DEEL C: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden ('algemene verkoopvoorwaarden') gelden voor elke bestelling die u doet via www.marksandspencer.com/nl_NL. Deze algemene verkoopvoorwaarden van zijn toepassing, ongeacht hoe u toegang krijgt tot de website, inclusief via alle technologieën of apparaten waardoor de website voor u beschikbaar wordt gemaakt door M&S, zowel thuis als onderweg. U dient deze algemene verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het plaatsen van een bestelling via de website, bevestigt u dat u deze algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel hebt gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat, en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel, dient u geen producten of diensten via de website te bestellen.

Hieronder vindt u informatie over:

 • • Contractuele partner
 • • Openen van een account en plaatsen van een bestelling
 • • Aanvaarding van uw bestelling
 • • Betaling
 • • Bezorging
 • • Wijzigingen van uw bestelling
 • • Uw recht op annulering
 • • Ons coulante restitutiebeleid
 • • Omschrijving van producten en diensten
 • • Aansprakelijkheid
 • • Toewijzing, afstand en rechten van derden
 • • Informatie over online geschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting
 • • Toepasselijk recht
 

Contractuele partner

De geregistreerde verkoper voor alle overeenkomsten voor de aankoop en de verkoop van M&S-producten op de website is Global-E. Global-E ontvangt uw betaling en goedgekeurde bezorgers bezorgen uw bestellingen.

Openen van een account en plaatsen van een bestelling

Om een bestelling te plaatsen, kunt u een account bij ons openen ('uw account'), hiervoor bent u verplicht om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt er ook voor kiezen om een bestelling te plaatsen via betaling als gast.

Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over welke persoonlijke gegevens worden gebruikt en opgeslagen en hoe dit geschiedt.

U bevestigt dat alle informatie en gegevens die u aan ons verstrekt (inclusief bij registratie) in alle opzichten en te allen tijde waar, nauwkeurig en up-to-date zijn. U kunt op elk moment uw gegevens bijwerken of corrigeren door naar Uw account te gaan.

Als u een account aanmaakt kunnen we u wachtwoorden of andere middelen verschaffen en/of vragen te gebruiken voor toegang tot bepaalde delen van de website en/of om uw account veilig te houden. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en accountgegevens geheim te houden. M&S is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die ontstaat als gevolg van het niet beschermen van uw wachtwoord of account. Mocht u onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account opmerken of vermoeden, kunt u contact met ons opnemen. Als M&S frauduleuze activiteiten afkomstig van uw account vermoedt, kan het bedrijf zich het recht voorbehouden om u de toegang tot uw account te weigeren en kan het de account verwijderen.

Als u een bestelling plaatst via de website via onze mogelijkheid tot betaling als gast dient u ons tevens een aantal verplichte persoonlijke gegevens te verstrekken zodat wij uw bestelling kunnen verwerken. U kunt er echter voor kiezen om een account bij ons aan te maken na indiening van uw bestelling. Raadpleeg ons privacybeleid om te zien hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en opgeslagen.

 

Aanvaarding van uw bestelling

Houd er rekening mee dat de voltooiing van de online betaalprocedure niet inhoudt dat wij uw aanbod om producten of diensten van ons te kopen aanvaarden. We informeren u zo snel mogelijk per e-mail om te bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen en dat deze wordt verwerkt. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt alleen plaats als wij de product(en) verzenden of bij aanvang van de diensten die u bij ons hebt besteld. Dit is uiterlijk 1 week nadat we uw betaling hebben ontvangen. Vóór de verzending van het product/de producten, heeft M&S, ongeacht de reden, het recht een bestelling te weigeren, waaronder juridische en wettelijke redenen.

Ons contract met u gaat in op het moment dat u de e-mail voor de verzending van de bestelling ontvangt en blijft geldig tot aan de laatste dag waarop u het recht hebt om de producten te retourneren.

Als wij een product of dienst die u hebt besteld niet kunnen leveren, zullen we uw bestelling niet verwerken en u dit schriftelijk laten weten (via e-mail ) en, als u al hebt betaald voor het product of de dienst, betalen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk terug, maar in elk geval uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw betaling.

In het geval dat het voldoen aan een bestelling (of elk aspect hiervan) onwettig of onrechtmatig is, vanwege onder andere uitvoercontroles of sancties, hebben M&S en Global-E te allen tijde het recht om de bestelling te stoppen of hier niet langer aan te voldoen, ook na verzending van producten en/of melding dat de bestelling is ontvangen en wordt verwerkt. U erkent dat M&S en Global-E geen enkele aansprakelijkheid hebben in deze omstandigheden.

 

Betaling

Betaling wordt ontvangen door onze internationale partner ter facilitering en uitvoering van de verkoop, Global-E.

Geaccepteerde betaalmethoden

U kunt betalen met betaalpas, creditcard of een andere aangegeven betaalmethode als onderdeel van de betaalprocedure. Global-E kan de betaalmethoden op elk moment wijzigen, maar dit is niet van invloed op bestaande bestellingen. De beschikbaarheid van een bepaalde betaalmethode is wellicht afhankelijk van uw geografische locatie.

Betaling

Als u uw bestelling plaatst op onze website, dan erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (i) Global-E u factureert via de betaalwijze die u hebt gekozen voor uw bestelling en voor alle andere bedragen die zich kunnen voordoen in verband met de bestelling; (ii) u geldige en actuele informatie verstrekt voor (a) uzelf en (b) indien van toepassing, een andere persoon, maar alleen als u daarvoor eerst uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen; (iii) Global-E tools, software of services kan gebruiken om betalingen namens hen te verwerken; en (iv) als uw betaling niet wordt ontvangen door Global-E om welke reden dan ook van de uitgever van uw kaart, u ermee akkoord gaat om direct alle verschuldigde bedragen te betalen op verzoek van Global-E en op de manier die Global-E voorschrijft.

Valuta

De prijs van producten wordt berekend volgens de wisselkoers tussen de basisvaluta op onze website en de valuta die u kiest als onderdeel van het aankoopproces op het moment u de bestelling plaatst. Global-E behoudt zich het recht voor om dergelijke wisselkoersen regelmatig naar eigen inzicht bij te werken, en u erkent dat deze updates van invloed kunnen zijn op de prijs van het product op de website. U zult worden gefactureerd volgens de toepasselijke wisselkoers op het moment dat u uw bestelling via de website plaatst.

Belastingen

Voor bepaalde landen van bestemming en/of producten, is het mogelijk dat u de optie wordt geboden om van toepassing zijnde belastingen vooruit te betalen, die dan worden berekend en inbegrepen in de uiteindelijke prijs wanneer u een bestelling plaatst via de website. U erkent dat deze belastingen worden bepaald door het land van bestemming en daarom kunnen variëren van land tot land.

Ter verduidelijking, de optie om belastingen vooruit te betalen is mogelijk niet beschikbaar voor uw land van bestemming en/of uw producten. In dit geval: (a) erkent u dat de hoogte van de belastingen weergegeven onder de optie voor vooraf betalen op de website slechts een raming is, en dat de feitelijk door u te betalen belastingen hoger of lager kunnen zijn dan die raming; (b) bent u volledig verantwoordelijk voor de rechtstreekse betaling van alle toepasselijke belastingen aan de desbetreffende belastingdienst (en om deze terug te vorderen in het geval van een annulering van uw bestelling of de retournering van producten, voor zover toegestaan volgens deze voorwaarden), zoals bepaald door de autoriteiten van het land van bestemming, en Global-E heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het bovenstaande.

Global-E mag een overeenkomst sluiten met een lokale gelicentieerde douane-expediteur in uw land; in dat geval verleent u door het plaatsen van een bestelling via de website toestemming aan de toepasselijke douane-expediteur om op te treden als uw agent om: (a) transacties uit te voeren met de plaatselijke douaneautoriteit, (b) aanverwante documenten namens u uit te voeren in verband met de invoer van producten van uw bestelling, (c) de betaling van toepasselijke belastingen te vergemakkelijken; en (d) indien van toepassing, deze producten te retourneren aan M&S (onder deze algemene verkoopvoorwaarden) en (indien van toepassing) de bijbehorende terugbetaling te claimen voor betaalde belastingen. U erkent dat, in het geval van een retournering van producten onder de algemene verkoopvoorwaarden hieronder, indien Global-E in uw naam terugbetaling verkrijgt van belastingen betaald voor bestellingen, deze vergoeding wordt betaald door de toepasselijke belastingdienst aan de douane-expediteur. Global-E betaalt deze bedragen vervolgens rechtstreeks aan u terug indien, en pas nadat, Global-E deze bedragen van de douane-expediteur heeft ontvangen.

Bezorging

Bezorging (inclusief bezorgkosten en bezorgtijden)

Prijzen en bezorgtijden verschillen per besteld type artikel, geselecteerde service en het bezorgadres. U vindt hier de volledige gegevens met betrekking tot onze bezorgkosten. hier.

Als er geen vaste datum of periode is overeengekomen, worden onze leveringen uitgevoerd binnen een periode van maximaal 30 dagen.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten en diensten onderhevig kunnen zijn aan alternatieve bezorgkosten, beperkingen en/of bezorgtijden. Indien de levering aan een klant kan niet worden uitgevoerd omdat de klant niet aanwezig is op het adres op het moment dat is toegewezen door de bezorger of als een klant de producten weigert te accepteren, behoudt M&S zich het recht voor op aftrek van de kosten voor retournering van producten aan het M&S-retourneringscentrum, van de restitutie voor de bestelling van de klant.

Alle risico's voor de producten die u bestelt (inclusief het risico op verlies van en/of schade aan de producten) gaan op u over wanneer deze producten worden afgeleverd op het bezorgadres vermeld in uw bestelling.

Vertraging

Indien de levering van uw product(en) of dienst(en) is vertraagd of verhinderd om redenen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld materiaaltekorten, invoervertraging of hoger dan verwachte vraag) zullen wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft, maar wij zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke vertraging of verhindering. Voor alle duidelijkheid, deze paragraaf sluit uw statutaire recht om een bestelling te annuleren als een product is vertraagd of niet wordt geleverd niet uit of is hierop niet van invloed.

Uw recht op annulering (EU- landen)

Als u deze overeenkomst als consument met ons online of telefonisch aangaat, hebt u te allen tijde het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren (onder de Europese richtlijn consumentenrechten 2011/83 zoals geïmplementeerd in de toepasselijke EU-lidstaat ('CRD'), tot 14 kalenderdagen na de dag waarop u de goederen die u hebt besteld, hebt ontvangen. Alle betaalde bezorgkosten worden inbegrepen in uw restitutie zodra we uw volledige (niet gedeeltelijke) bestelling hebben ontvangen op het retourneringsadres dat staat vermeld op het retourneringsetiket, dat u kunt afdrukken via onze retourneringsportal. Let op: de restitutie voor bezorgkosten is ter waarde van standaardbezorging.

Houd er rekening mee dat, als u een product dat u bij ons hebt besteld wilt annuleren (of overweegt te) annuleren, de wettelijke rechten op annulering onder de CRD niet van toepassing zijn op bepaalde producten en diensten (bijvoorbeeld bestellingen op maat, bloemen, planten, fruitmanden, lingerie (uit hygiënisch oogpunt), voedsel, geschenken en gepersonaliseerde items), of producten met een hygiëneverzegeling waarvan de verzegeling is verbroken.

Waar wij producten leveren aan een derde in overeenstemming met uw bestelling, kunt u dit recht op annulering alleen uitoefenen indien u de goederen aan ons retourneert (of ervoor zorgt dat wij deze kunnen ophalen).

Het recht op annuleren uitoefenen

Om het recht op annulering te kunnen uitoefenen, moet u ons contactcentrum op de hoogte brengen van uw beslissing om de bestelling te annuleren door een e-mail te sturen naar customer.service.international@marksandspencer.com. U kunt ook het modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U dient zelf redelijke zorg te dragen voor de goederen tijdens de periode dat deze in uw bezit zijn. U moet goederen terugsturen zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van de overeenkomst aan ons hebt medegedeeld. U voldoet aan de uiterste datum indien u de goederen vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen aan ons retourneert. U dient de directe kosten voor het terugsturen van goederen aan ons te betalen. Producten moeten worden geretourneerd in of met hun oorspronkelijke verpakking. U bent alleen aansprakelijk voor de verminderde waarde van de goederen als gevolg van onnodige behandeling van de goederen, meer dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. U dient de goederen terug te sturen naar het retourneringsadres dat staat vermeld op het retourneringsetiket, dat u kunt afdrukken via onze retourneringsportal.

Zodra we uw pakket ontvangen, sturen wij dit terug naar ons magazijn in het Verenigd Koninkrijk. Global-E verwerkt uw restitutie binnen 14 dagen na ontvangst van de producten in het magazijn in het Verenigd Koninkrijk.

Raadpleeg het gedeelte over Retournering en restitutie op de Help-pagina's van deze website voor meer informatie over hoe u uw rechten op annulering kunt uitoefenen. Dit is niet bedoeld als een volledige overzicht van al uw wettelijke rechten. Alle verdere bijzonderheden zijn beschikbaar via uw plaatselijke handelsautoriteit.

 

Ons coulante restitutiebeleid

Ons 'coulante' restitutiebeleid is niet van invloed op uw wettelijke rechten onder de CRD of andere toepasselijke wetgeving.

Ons 'coulante' restitutie- of inruilbeleid (indien er geen wettelijke rechten bestaan onder de CRD of anderszins) wordt aangeboden voor kleding en woningdecoratie wanneer de goederen worden geretourneerd in een herverkoopbare staat met overzicht van uw bestelling, binnen 35 dagen nadat u uw bestelling hebt geplaatst. Voor een terugbetaling onder ons coulancebeleid dienen artikelen ongebruikt te worden geretourneerd, in de oorspronkelijke verpakking en in een zodanige conditie te zijn dat ze nog verkocht kunnen worden.

Om uw artikelen te retourneren onder ons 'coulante' restitutiebeleid, gebruikt u onze retourneringsportal om een retourneringsetiket en een retourneringsoverzicht af te drukken. U dient uw gehele of gedeeltelijke bestelling op eigen kosten via de bezorgservice van uw keuze te retourneren.

Als u ervoor kiest om producten aan ons te retourneren, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies van of beschadiging aan deze producten tijdens het transport en daarom adviseren wij u gebruik te maken van een geregistreerde bezorgservice. Indien geretourneerde producten verloren of beschadigd raken tijdens het transport, behouden wij het recht voor om u dergelijke verliezen of schade te factureren (of bedragen ten gevolge van deze verliezen of schade niet te restitueren).

Uitzonderingen op het coulancebeleid

De volgende artikelen vallen niet onder ons 'coulante' retourneringsbeleid:

cadeaubonnen, schoonheidsproducten*, voedsel, voedselgeschenken, voedsel om te bestellen, Lunch to you, oorbellen, wijn, geschenkmanden, dekbedden*, kussens*, bh-accessoires, op maat gemaakte bestellingen, bloemen, planten, fruitmanden, lingerie (exclusief bh's), zwemkleding*, toiletartikelen*, speelgoed en cadeaus niet van het M&S-merk*, bagage en gepersonaliseerde items niet van het M&S-merk en alle producten met een verzegeling waarvan de verzegeling is verbroken. Deze producten kunnen alleen worden geretourneerd conform uw wettelijke rechten (bijvoorbeeld als ze niet geschikt of niet volgens omschrijving zijn).

*Let op: deze producten en elektronische artikelen kunnen alleen worden geretourneerd onder ons coulancebeleid indien deze ongeopend zijn en met een intacte verzegeling.

Sommige van deze artikelen zijn mogelijk onderworpen aan hun eigen algemene voorwaarden die u zullen worden verschaft op het moment van aankoop.

 

Beschadigde of onjuist geleverde producten

U dient alle producten die u ontvangt te controleren op basis van uw bestelling. Als de producten die u ontvangt zijn beschadigd of onjuist zijn geleverd bij bezorging, dient u de gegevens met betrekking tot de beschadigingen of fout op de leveringsdocumenten te noteren, of als u de artikelen niet bij ontvangst kunt nakijken, dient u ons (alleen per post, telefoon of e-mail) binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen. U dient de producten zo snel mogelijk aan ons te retourneren na kennisgeving dat de producten zijn beschadigd of onjuist zijn geleverd.

In geval van beschadigde of verkeerd geleverde producten bieden wij u een restitutie aan. Eventuele restituties worden door Global-E verzorgd en terugbetaald op de betaalpas/creditcard waarmee u uw bestelling hebt betaald, en zijn onderworpen aan ons recht om bedragen in te houden voor producten die tijdens retournering beschadigd raken of die we laten ophalen.

 

Omschrijvingen van producten en diensten

We hebben redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te proberen ervoor te zorgen dat prijzen op de website correct zijn en dat alle producten juist zijn omschreven. Houd er bij het bestellen van producten of diensten via de website echter rekening mee dat:

 • • bestellingen alleen worden geaccepteerd als er geen materiële vergissingen bestaan in de beschrijving van de goederen en diensten of de prijzen hiervan zoals aangeboden op deze website;
 • • alle prijzen worden weergegeven in uw plaatselijke valuta en lokale belasting waar van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven;
 • • de verpakking kan variëren van die aangegeven op de website;
 • • de getoonde gewichten, afmetingen en capaciteiten op de website alleen bij benadering zijn;
 • • hoewel we proberen om de kleuren van onze producten nauwkeurig op de website weer te geven, de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor en dat we niet kunnen garanderen dat de weergave van kleuren op uw monitor nauwkeurig de kleur van het product bij de levering weerspiegelt;
 • • alle artikelen beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren als het product of de dienst/de producten of de diensten die u hebt besteld niet beschikbaar zijn en wij kunnen u alternatieve product(en) of dienst(en) van gelijke of hogere kwaliteit en waarde aanbieden.
 

Naleving van wetgeving

U gaat ermee akkoord dat u producten die u hebt gekocht bij M&S niet op onrechtmatige wijze zult gebruiken, verkopen of leveren en dat u zult voldoen aan alle uitvoercontroles en sancties.

Aansprakelijkheid

Niets in deze algemene verkoopvoorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid bij letsel of de dood veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of andere aangelegenheid die kan niet worden beperkt of uitgesloten bij de wet. Niets in deze algemene voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten en in het bijzonder voeren we onze verplichtingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden uit met gepaste zorg en vakkundigheid.

Alle producten die we aan u leveren zijn van goede kwaliteit. Als wij een product aan u leveren dat niet van de goede kwaliteit is, kunt u contact met ons opnemen voor een reparatie of vervanging of, indien dit niet mogelijk is, voor een terugbetaling.

We zijn alleen verantwoordelijk voor verliezen die een natuurlijk, te verwachten gevolg zijn van onze inbreuk op deze algemene verkoopvoorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien we zijn verhinderd of vertraagd om te voldoen aan onze verplichtingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden door alles wat u (of een persoon namens u) doet of nalaat te doen of als gevolg van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

U dient alle advies op te volgen dat wij u geven om producten die wij aan u leveren veilig te stellen (inclusief alle aanwijzingen of handleidingen die bij de producten worden geleverd). We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan producten die we hebben geleverd die wordt veroorzaakt door het negeren van dit advies.

In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor enig verlies gerelateerd aan uw bedrijven, waaronder (zonder beperking) verloren gegevens, winstderving, verlies van inkomsten of bedrijfsonderbreking.

Informatie over online geschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, waartoe u toegang verkrijgt door te klikken op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Uitsluitingen van aansprakelijkheid

Met uitzondering van het uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden vermelde, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden uit (impliciet of expliciet uit hoofde van wetgeving, gemeen recht of anderszins), voor zover toegestaan door de wet. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs te verwachten was als gevolg van of in verband met deze voorwaarden of uw gebruik van de website.

Deze uitzonderingen zijn onderworpen aan en worden uitgelegd volgens het Engels recht, afhankelijk van andere verplichte wetten die niet kunnen worden uitgesloten in het land waar u woont. Indien een bepaling in deze disclaimers en uitzonderingen onwettig, ongeldig of om andere reden onafdwingbaar is, zal de bepaling worden beschouwd als scheidbaar en deze is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor ernstig of dodelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. Bovendien beperken of sluiten deze algemene voorwaarden eventuele andere aansprakelijkheid niet uit, die door de geldende wetgeving niet kon worden beperkt of uitgesloten.

Andere wettelijke vermeldingen

Er bestaan mogelijk andere wettelijke vermeldingen op andere delen van deze website die betrekking hebben op uw gebruik van de website. Al deze vermeldingen bepalen samen met deze algemene voorwaarden uw gebruik van deze website.

Toewijzing en rechten van derden

U mag uw rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet toewijzen of uitbesteden aan derden, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.

Wij mogen onze rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden. Waar we echter een derde hebben ingeschakeld om een deel van de overeenkomst met u uit te voeren, blijven wij verantwoordelijk jegens u voor de volledige uitvoering van onze overeenkomst en ook voor de prestaties van de derde partij.

Alleen u, Global-E en M&S hebben het recht om deze voorwaarden ten uitvoer te brengen. Geen enkele derde heeft recht om deze algemene voorwaarden uit te voeren, in het kader van de Contracts Act 1999 (rechten van derden) of de geldende lokale wetgeving.

Afstand

Geen ontspanning of vertraging van onze zijde voor het uitoefenen van rechten of rechtsmiddelen onder deze algemene voorwaarden zal gelden als een verklaring van afstand of is van invloed op ons vermogen om dat recht of rechtsmiddel vervolgens uit te voeren. Alle afstand dient schriftelijk door ons te worden overeengekomen.

Scheidbaarheid

Als een van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar worden geacht door een bevoegde rechtbank, blijft de rest van deze voorwaarden volledig van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen in de volledige overeenkomst tussen u, Global-E en ons vervangen alle en eerdere voorwaarden, garanties en/of vertegenwoordigingen voor zover toegestaan door de wet.

Wet, rechtsgebied en taal

Alle geschillen die kunnen voortkomen uit uw gebruik van deze website (inclusief overeenkomsten afgesloten tussen u en ons via de website), zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven in Engeland en Wales. Als u een consument bent en woont in een lidstaat van de EER, dan kunt u een procedure starten om uw consumentenrechten uit te oefenen in verband met het gebruik van deze site in het gerecht van Engeland en Wales of het gerecht in het land waar u woont. Er wordt overeengekomen en begrepen dat in geen geval deze toepasselijke wetgeving afbreuk kan doen aan het niveau van bescherming van een consument dat wordt gegarandeerd door het wetgeving van uw land. Alle overeenkomsten voor de aankoop en verkoop van M&S-producten op de website worden gesloten in de taal van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken en wij raden u aan deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken om op de hoogte te blijven van de huidige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website. In geval van een wijziging of een update van deze voorwaarden zullen we dit op passende wijze op de website aangeven. Door verder te gaan met de toegang tot, navigeren door en gebruik van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of updates van onze algemene voorwaarden.

 

In ons privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen wanneer u de website gebruikt. U kunt ons Privacy - en cookiebeleid hier bekijken. U kunt hier ook meer lezen over het toegankelijkheidsbeleid van M&S. hier. Let op: wanneer u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat u ons privacy- en cookiebeleid in zijn geheel hebt gelezen en begrepen.

 

Manieren om te betalen
Spreid de kosten
M&S

Tik erop en selecteer 'Toevoegen aan startscherm'

Exit
M&S

Voeg M&S toe aan uw startscherm voor een snellere winkelervaring!