Word Sparks-lid voor exclusieve beloningen en ontvang 20% korting

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONZE WEBSITE


 

OVER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u informatie over wie wij zijn en de wettelijke algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van marksandspencer.com/nl_NL (de 'website') of dit nu als een geregistreerde gebruiker is of als gast, en op alle producten of diensten die u bij ons bestelt.

Om u te helpen bij het vinden van de gegevens die u zoekt, hebben wij deze algemene voorwaarden in 5 delen verdeeld. Dit zijn:

 

Informatie over M&S bekijken A. Informatie over Marks & Spencer:
U kunt hier lezen hoe u contact met ons kunt opnemen of onze geregistreerde bedrijfsgegevens bekijken
De voorwaarden voor onze website bekijken B. Voorwaarden voor onze website:
U kunt hier de wettelijke algemene voorwaarden bekijken die van toepassing zijn wanneer u toegang verkrijgt, navigeert en gebruikmaakt van marksandspencer.com/nl_NL
Onze algemene verkoopvoorwaarden bekijken C. Algemene verkoopvoorwaarden:
U kunt hier de wettelijke algemene voorwaarden bekijken die van toepassing zijn op alle producten of diensten die u bestelt op marksandspencer.com/nl_NL
Onze wettelijke voorwaarden bekijken D. Wettelijke voorwaarden:
U kunt de wettelijke algemene voorwaarden bekijken die van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden.
Ons privacy- en cookiebeleid bekijken E. Privacy- en cookiebeleid:
U kunt hier lezen welke persoonlijke gegevens marksandspencer.com/nl_NL over u verzamelt en gebruikt wanneer u toegang verkrijgt, navigeert en gebruikmaakt van deze website (inclusief registratie op deze website) en bekijken welke rechten u hebt om controle uit te oefenen op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 

Lees deze algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid goed door voordat u de website gebruikt.

HELP VAN DE WEBSITE

Ter aanvulling van deze algemene voorwaarden is het wellicht nuttig om het Help -gedeelte van onze website te bezoeken. Hier vindt u nuttige informatie over onze bezorgkosten, bezorgtijden en retournerings- en restitutiebeleid, evenals handige informatie over andere vragen die u mogelijk hebt.

 

DEEL A: INFORMATIE OVER MARKS & SPENCER

Deze website is eigendom van en wordt mogelijk gemaakt door Marks and Spencer plc, een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 214436) ), statutaire zetel te Waterside House, 35 North Wharf Road, Londen, W2 1NW. Ons geregistreerd btw-nummer is 232 128892. Tenzij anders vermeld, gebruiken wij de termen 'M&S ', 'Marks & Spencer', 'we/wij' en 'ons' op deze website om te verwijzen naar Marks and Spencer plc voor de volledige algemene voorwaarden voor de website, waaronder de voorwaarden voor de website, onze algemene verkoopvoorwaarden, onze wettelijke voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid ('algemene voorwaarden'). Globale U.K. Limited ('Global-E') is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 08632376), statutaire zetel te 45 Leather Lane, Londen, Engeland, EC1N 7TJ. Het geregistreerde btw-nummer voor Global-E is NL824341855B01.

Global-E is onze internationale partner ter facilitering en uitvoering van de verkoop en is het bedrijf waarmee u elke aankoop van producten of diensten overeenkomt. Global-E ontvangt uw betaling en goedgekeurde bezorgers bezorgen uw bestellingen. Ga voor ons volledige retournerings- en restitutiebeleid naar deel C van onze algemene voorwaarden.

Als u ons iets wilt vragen (over onze producten en diensten, deze website, onze algemene voorwaarden of anderszins), of als u een klacht wilt indienen over een levering of een bestelling, neem dan contact met ons op.

 

DEEL B: VOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de M&S-website op www.marksandspencer.com/nl_NL (de 'website') en op elke bestelling die u op de website doet. De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe u toegang krijgt tot de website, inclusief alle technologieën of apparaten waardoor de website voor u beschikbaar wordt gemaakt door M&S, zowel thuis, onderweg als in de winkel. U dient deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen en we raden u aan deze te downloaden of af te drukken en een kopie voor latere raadpleging te bewaren. Door toegang tot, navigatie door, gebruik van, registratie op of plaatsing van een bestelling op de website, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden in hun geheel hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden in hun geheel, gebruik deze website dan niet.

Alle wettelijke vermeldingen op deze website die betrekking hebben op uw gebruik van de website samen met alle toepasselijke algemene voorwaarden en ons privacybeleid bepalen uw gebruik van deze website.

 

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

U mag deze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en niet op een manier die inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of die de ervaring van de website van iemand anders beperkt of belet.

Het is u niet toegestaan de pagina's of materialen op de website of de computercodes of elementen waaruit deze website bestaat, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op enige manier te kopiëren, reproduceren, verkennen, aanpassen, publiceren, downloaden, afdrukken, posten, verspreiden, delen, uitzenden, opnemen, overdragen, bewerken, aan het publiek communiceren, linken naar, dieplinken in of verspreiden, op andere wijze dan voor uw eigen, persoonlijke of interne zakelijke gebruik. U mag de inhoud van de website niet voor enig commercieel doel gebruiken.

 

EIGENDOM VAN RECHTEN

Alle rechten, waaronder copyright, knowhow, morele rechten en andere intellectuele-eigendomsrechten over alle materiaal en inhoud, waaronder (maar niet beperkt tot) tekst, afbeeldingen, webpagina's, geluid, software, softwarecode, interfaces, websitestructuur en video's op en met betrekking tot deze website zijn eigendom van of gelicentieerd door M&S, tenzij anders aangegeven.

Uw gebruik van de website en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot onze intellectuele-eigendomsrechten, onze andere exclusieve rechten of de rechten van derden op de website of de inhoud ervan.

Door het inzenden van informatie (anders dan uw persoonlijke gegevens), tekst, foto's, afbeeldingen of andere inhoud naar de website, bevestigt u dat u het recht hebt deze te gebruiken en verleent u ons het recht tot gebruik van deze materialen naar eigen goeddunken (met of zonder erkenning) in alle media, zonder beperking, voor het bewerken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, posten en verwijderen van deze materialen van de website.

U gaat er verder indien vereist mee akkoord al deze documenten en alle dergelijke handelingen uit te voeren om dergelijke rechten aan ons toe te wijzen en afstand te doen van morele rechten die u verkrijgt op onze website.

 

INZENDINGEN


Eigendom van inzendingen

Met uitzondering van persoonlijke gegevens (waarvoor ons Privacy- en cookiebeleid) van toepassing is) verleent u M&S bij deze een niet-exclusieve licentie om in welke vorm dan ook (kopiëren en publiceren) de rechten te gebruiken op alle opmerkingen, cadeauberichten, blogs, feedback, suggesties, vragen, ideeën, illustraties, afbeeldingen, product- of marketingideeën en alle andere inzendingen die openbaar worden gemaakt, ingediend of aangeboden door u (gezamenlijk 'Inzendingen') als deze eenmaal zijn ingediend. U moet voldoen aan de contentnormen beschreven in deze voorwaarden voor de website. U garandeert dat u de eigenaar bent of de rechten bezit om een inzending te gebruiken en dat uw inzendingen voldoen aan deze normen en richtlijnen.

 

Sociale netwerksites

Deze voorwaarden voor de website gelden voor inzendingen die u doet op alle aan M&S gerelateerde websites of pagina's van derden zoals onze Facebook-pagina, Twitter, Pinterest, YouTube of sociale netwerksite. Alle opmerkingen, afbeeldingen, video's en elk ander soort materiaal dat wordt geplaatst op een sociale netwerksite van derden stemt niet noodzakelijk overeen met de opinies of ideeën van M&S of zijn medewerkers en M&S is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. In ieder geval dient al het materiaal dat wordt geplaatst op sociale netwerksites van derden, waar van toepassing, te voldoen aan deze voorwaarden voor de website en de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerksites van derden.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

Een openbaarmaking, inzending of aanbod van inzending en uw akkoord met deze voorwaarden voor de website vormen een doorlopende, onherroepelijke en niet-exclusieve licentie aan M&S van alle intellectuele-eigendomsrechten. Wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u materiaal naar de website kunt uploaden, inclusief vragen, of om contact te leggen met andere gebruikers van de website, of inzendingen te plaatsen op aan M&S gerelateerde websites of pagina's van derden, moet u voldoen aan de contentnormen die hierna worden vermeld en aan deze voorwaarden voor de website. Reclame van derden op de pagina's van M&S op sociale netwerksites van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van en wordt niet goedgekeurd door M&S. Alle rechten, waaronder copyright op M&S-webpagina's zijn in eigendom van of gelicentieerd door M&S. Het gebruik van pagina's van M&S op sociale netwerken of de inhoud ervan, waaronder kopiëren of deze geheel of gedeeltelijk opslaan, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder toestemming van M&S. Door het indienen van een inzending bevestigt u dat de inzending van u is en dat de inhoud ervan geen inbreuk maakt op het materiaal, de handelsmerken, intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen.

 

Geheimhouding

Als het materiaal dat u uploadt naar onze website in een inzending wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden, en we hebben het recht het materiaal van de inzending voor alle doeleinden te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden te onthullen. We beschikken ook over het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat het materiaal dat door u is geplaatst of geüpload naar een website of een aan M&S gerelateerde sociale netwerksite van derden een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten, of op hun recht op privacy. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van de materialen die worden geplaatst door u of andere gebruikers van onze website. We hebben het recht een inzending die u plaatst op onze website te verwijderen indien, naar onze mening, deze inzending niet voldoet aan de contentnormen hieronder.

 

Inzendingsregels

U moet 18 jaar of ouder zijn en geregistreerd zijn om een inzending te kunnen plaatsen. Leveranciers of fabrikanten komen niet in aanmerking voor het plaatsen van een inzending. Wees beleefd en schrijf alleen in het Engels (of de toepasselijke taal van de M&S-website waarop u een inzending plaatst). Als u een onmiddellijke reactie van ons verlangt of een opmerking over onze service wilt maken, neem dan voor een snellere reactie direct contact met ons op.

 

Inzendingen mogen geen van de volgende bevatten:


 • • Vloeken, godslastering, hatelijkheden, racisme, seksueel expliciet, nodeloos seksueel of discriminerend commentaar of inhoud die kan worden beschouwd als pesterij, misbruik of bedreiging van de persoonlijke veiligheid of het bezit van anderen
 • • opmerkingen over andere beoordelaars of bloggers
 • • opmerkingen die beschuldigingen van criminaliteit en onjuiste, lasterlijke of misleidende uitdrukkingen bevatten
 • • materiaal waarin anderen worden geïmiteerd of persoonlijke informatie over iedereen, inclusief uzelf, zoals telefoonnummers, postadressen of creditcardnummers
 • • spam of advertenties
 • • merknamen of handelsmerken van derden
 • • HTML-code, scripttaal of verwijzingen naar websites
 • • beschikbaarheid, prijs of alternatieve bestellings- of leveringsinformatie
 • • informatie over leveranciers of fabrikanten van M&S

M&S behoudt zich, geheel naar eigen goeddunken, het recht voor om indien nodig de inzending niet te publiceren of deze te verwijderen, elke geschikte actie te ondernemen of beoordelingen te verwijderen die verwijzen naar seizoensproducten die niet langer worden verkocht.

Neem contact met ons op als u een inzending tegenkomt die niet in overeenstemming is met onze regels.

 

Nauwkeurigheid van de inhoud

Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, doet M&S afstand van alle verklaringen en garanties, expliciete of impliciete, dat de inhoud of informatie die wordt weergegeven in of op deze website nauwkeurig, volledig, up-to-date is en/of geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

De meningen in door gebruikers gegenereerde inhoud zijn de opinies van deze gebruikers en niet de mening, opinie, overtuiging of waarden van M&S of een van de bedrijven uit de Groep.

 

Schade aan uw computer of een ander apparaat

M&S doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen en andere schadelijke inhoud. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website (inclusief inhoud hierop of van een website die hierdoor toegankelijk is) niet kan leiden tot beschadiging van uw computer of andere apparaten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste hardware en software hebt (inclusief antivirussoftware) om de website veilig te gebruiken en om alles dat schade kan veroorzaken aan uw computer of andere apparaten weg te selecteren. Behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving, is M&S niet aansprakelijk voor enig verlies of schade jegens personen als gevolg van virussen of andere schadelijke inhoud waartoe ze toegang hebben vanuit of via de website.

 

Links naar andere websites

We hebben op deze website links naar andere websites geplaatst waarvan we denken dat u deze wellicht wilt bezoeken. Wij controleren deze websites niet en hebben geen controle over de inhoud ervan. Behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt M&S geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze websites. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als onze goedkeuring van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die veroorzaakt kan worden door uw gebruik van websites van derden of voor de inhoud van websites van derden.

   

DEEL C: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden ('algemene verkoopvoorwaarden') gelden voor elke bestelling die u doet via www.marksandspencer.com/nl_NL. Deze algemene verkoopvoorwaarden van zijn toepassing, ongeacht hoe u toegang krijgt tot de website, inclusief via alle technologieën of apparaten waardoor de website voor u beschikbaar wordt gemaakt door M&S, zowel thuis als onderweg. U dient deze algemene verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het plaatsen van een bestelling via de website, bevestigt u dat u deze algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel hebt gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat, en dat u ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel, dient u geen producten of diensten via de website te bestellen.

Hieronder vindt u informatie over:

 • • Contractuele partner
 • • Openen van een account en plaatsen van een bestelling
 • • Aanvaarding van uw bestelling
 • • Betaling
 • • Bezorging
 • • Wijzigingen van uw bestelling
 • • Uw recht op annulering
 • • Ons coulante restitutiebeleid
 • • Omschrijving van producten en diensten
 • • Aansprakelijkheid
 • • Toewijzing, afstand en rechten van derden
 • • Informatie over online geschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting
 • • Toepasselijk recht
 

Contractuele partner

De geregistreerde verkoper voor alle overeenkomsten voor de aankoop en de verkoop van M&S-producten op de website is Global-E. Global-E ontvangt uw betaling en goedgekeurde bezorgers bezorgen uw bestellingen.

Openen van een account en plaatsen van een bestelling

Om een bestelling te plaatsen, kunt u een account bij ons openen ('uw account'), hiervoor bent u verplicht om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. U kunt er ook voor kiezen om een bestelling te plaatsen via betaling als gast.

Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over welke persoonlijke gegevens worden gebruikt en opgeslagen en hoe dit geschiedt.

U bevestigt dat alle informatie en gegevens die u aan ons verstrekt (inclusief bij registratie) in alle opzichten en te allen tijde waar, nauwkeurig en up-to-date zijn. U kunt op elk moment uw gegevens bijwerken of corrigeren door naar Uw account te gaan.

Als u een account aanmaakt kunnen we u wachtwoorden of andere middelen verschaffen en/of vragen te gebruiken voor toegang tot bepaalde delen van de website en/of om uw account veilig te houden. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord en accountgegevens geheim te houden. M&S is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die ontstaat als gevolg van het niet beschermen van uw wachtwoord of account. Mocht u onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account opmerken of vermoeden, kunt u contact met ons opnemen. Als M&S frauduleuze activiteiten afkomstig van uw account vermoedt, kan het bedrijf zich het recht voorbehouden om u de toegang tot uw account te weigeren en kan het de account verwijderen.

Als u een bestelling plaatst via de website via onze mogelijkheid tot betaling als gast dient u ons tevens een aantal verplichte persoonlijke gegevens te verstrekken zodat wij uw bestelling kunnen verwerken. U kunt er echter voor kiezen om een account bij ons aan te maken na indiening van uw bestelling. Raadpleeg ons privacybeleid om te zien hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en opgeslagen.

 

Aanvaarding van uw bestelling

Houd er rekening mee dat de voltooiing van de online betaalprocedure niet inhoudt dat wij uw aanbod om producten of diensten van ons te kopen aanvaarden. We informeren u zo snel mogelijk per e-mail om te bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen en dat deze wordt verwerkt. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt alleen plaats als wij de product(en) verzenden of bij aanvang van de diensten die u bij ons hebt besteld. Dit is uiterlijk 1 week nadat we uw betaling hebben ontvangen. Vóór de verzending van het product/de producten, heeft M&S, ongeacht de reden, het recht een bestelling te weigeren, waaronder juridische en wettelijke redenen.

Ons contract met u gaat in op het moment dat u de e-mail voor de verzending van de bestelling ontvangt en blijft geldig tot aan de laatste dag waarop u het recht hebt om de producten te retourneren.

Als wij een product of dienst die u hebt besteld niet kunnen leveren, zullen we uw bestelling niet verwerken en u dit schriftelijk laten weten (via e-mail ) en, als u al hebt betaald voor het product of de dienst, betalen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk terug, maar in elk geval uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw betaling.

In het geval dat het voldoen aan een bestelling (of elk aspect hiervan) onwettig of onrechtmatig is, vanwege onder andere uitvoercontroles of sancties, hebben M&S en Global-E te allen tijde het recht om de bestelling te stoppen of hier niet langer aan te voldoen, ook na verzending van producten en/of melding dat de bestelling is ontvangen en wordt verwerkt. U erkent dat M&S en Global-E geen enkele aansprakelijkheid hebben in deze omstandigheden.

 

Betaling

Betaling wordt ontvangen door onze internationale partner ter facilitering en uitvoering van de verkoop, Global-E.

Geaccepteerde betaalmethoden

U kunt betalen met betaalpas, creditcard of een andere aangegeven betaalmethode als onderdeel van de betaalprocedure. Global-E kan de betaalmethoden op elk moment wijzigen, maar dit is niet van invloed op bestaande bestellingen. De beschikbaarheid van een bepaalde betaalmethode is wellicht afhankelijk van uw geografische locatie.

Betaling

Als u uw bestelling plaatst op onze website, dan erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (i) Global-E u factureert via de betaalwijze die u hebt gekozen voor uw bestelling en voor alle andere bedragen die zich kunnen voordoen in verband met de bestelling; (ii) u geldige en actuele informatie verstrekt voor (a) uzelf en (b) indien van toepassing, een andere persoon, maar alleen als u daarvoor eerst uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen; (iii) Global-E tools, software of services kan gebruiken om betalingen namens hen te verwerken; en (iv) als uw betaling niet wordt ontvangen door Global-E om welke reden dan ook van de uitgever van uw kaart, u ermee akkoord gaat om direct alle verschuldigde bedragen te betalen op verzoek van Global-E en op de manier die Global-E voorschrijft.

Valuta

De prijs van producten wordt berekend volgens de wisselkoers tussen de basisvaluta op onze website en de valuta die u kiest als onderdeel van het aankoopproces op het moment u de bestelling plaatst. Global-E behoudt zich het recht voor om dergelijke wisselkoersen regelmatig naar eigen inzicht bij te werken, en u erkent dat deze updates van invloed kunnen zijn op de prijs van het product op de website. U zult worden gefactureerd volgens de toepasselijke wisselkoers op het moment dat u uw bestelling via de website plaatst.

Belastingen

Voor bepaalde landen van bestemming en/of producten, is het mogelijk dat u de optie wordt geboden om van toepassing zijnde belastingen vooruit te betalen, die dan worden berekend en inbegrepen in de uiteindelijke prijs wanneer u een bestelling plaatst via de website. U erkent dat deze belastingen worden bepaald door het land van bestemming en daarom kunnen variëren van land tot land.

Ter verduidelijking, de optie om belastingen vooruit te betalen is mogelijk niet beschikbaar voor uw land van bestemming en/of uw producten. In dit geval: (a) erkent u dat de hoogte van de belastingen weergegeven onder de optie voor vooraf betalen op de website slechts een raming is, en dat de feitelijk door u te betalen belastingen hoger of lager kunnen zijn dan die raming; (b) bent u volledig verantwoordelijk voor de rechtstreekse betaling van alle toepasselijke belastingen aan de desbetreffende belastingdienst (en om deze terug te vorderen in het geval van een annulering van uw bestelling of de retournering van producten, voor zover toegestaan volgens deze voorwaarden), zoals bepaald door de autoriteiten van het land van bestemming, en Global-E heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het bovenstaande.

Global-E mag een overeenkomst sluiten met een lokale gelicentieerde douane-expediteur in uw land; in dat geval verleent u door het plaatsen van een bestelling via de website toestemming aan de toepasselijke douane-expediteur om op te treden als uw agent om: (a) transacties uit te voeren met de plaatselijke douaneautoriteit, (b) aanverwante documenten namens u uit te voeren in verband met de invoer van producten van uw bestelling, (c) de betaling van toepasselijke belastingen te vergemakkelijken; en (d) indien van toepassing, deze producten te retourneren aan M&S (onder deze algemene verkoopvoorwaarden) en (indien van toepassing) de bijbehorende terugbetaling te claimen voor betaalde belastingen. U erkent dat, in het geval van een retournering van producten onder de algemene verkoopvoorwaarden hieronder, indien Global-E in uw naam terugbetaling verkrijgt van belastingen betaald voor bestellingen, deze vergoeding wordt betaald door de toepasselijke belastingdienst aan de douane-expediteur. Global-E betaalt deze bedragen vervolgens rechtstreeks aan u terug indien, en pas nadat, Global-E deze bedragen van de douane-expediteur heeft ontvangen.

Bezorging

Bezorging (inclusief bezorgkosten en bezorgtijden)

Prijzen en bezorgtijden verschillen per besteld type artikel, geselecteerde service en het bezorgadres. U vindt hier de volledige gegevens met betrekking tot onze bezorgkosten. hier.

Als er geen vaste datum of periode is overeengekomen, worden onze leveringen uitgevoerd binnen een periode van maximaal 30 dagen.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten en diensten onderhevig kunnen zijn aan alternatieve bezorgkosten, beperkingen en/of bezorgtijden. Indien de levering aan een klant kan niet worden uitgevoerd omdat de klant niet aanwezig is op het adres op het moment dat is toegewezen door de bezorger of als een klant de producten weigert te accepteren, behoudt M&S zich het recht voor op aftrek van de kosten voor retournering van producten aan het M&S-retourneringscentrum, van de restitutie voor de bestelling van de klant.

Alle risico's voor de producten die u bestelt (inclusief het risico op verlies van en/of schade aan de producten) gaan op u over wanneer deze producten worden afgeleverd op het bezorgadres vermeld in uw bestelling.

Vertraging

Indien de levering van uw product(en) of dienst(en) is vertraagd of verhinderd om redenen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld materiaaltekorten, invoervertraging of hoger dan verwachte vraag) zullen wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft, maar wij zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke vertraging of verhindering. Voor alle duidelijkheid, deze paragraaf sluit uw statutaire recht om een bestelling te annuleren als een product is vertraagd of niet wordt geleverd niet uit of is hierop niet van invloed.

Uw recht op annulering (EU- landen)

Als u deze overeenkomst als consument met ons online of telefonisch aangaat, hebt u te allen tijde het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren (onder de Europese richtlijn consumentenrechten 2011/83 zoals geïmplementeerd in de toepasselijke EU-lidstaat ('CRD'), tot 14 kalenderdagen na de dag waarop u de goederen die u hebt besteld, hebt ontvangen. Alle betaalde bezorgkosten worden inbegrepen in uw restitutie zodra we uw volledige (niet gedeeltelijke) bestelling hebben ontvangen op het retourneringsadres dat staat vermeld op het retourneringsetiket, dat u kunt afdrukken via onze retourneringsportal. Let op: de restitutie voor bezorgkosten is ter waarde van standaardbezorging.

Houd er rekening mee dat, als u een product dat u bij ons hebt besteld wilt annuleren (of overweegt te) annuleren, de wettelijke rechten op annulering onder de CRD niet van toepassing zijn op bepaalde producten en diensten (bijvoorbeeld bestellingen op maat, bloemen, planten, fruitmanden, lingerie (uit hygiënisch oogpunt), voedsel, geschenken en gepersonaliseerde items), of producten met een hygiëneverzegeling waarvan de verzegeling is verbroken.

Waar wij producten leveren aan een derde in overeenstemming met uw bestelling, kunt u dit recht op annulering alleen uitoefenen indien u de goederen aan ons retourneert (of ervoor zorgt dat wij deze kunnen ophalen).

Het recht op annuleren uitoefenen

Om het recht op annulering te kunnen uitoefenen, moet u ons contactcentrum op de hoogte brengen van uw beslissing om de bestelling te annuleren door een e-mail te sturen naar customer.service.international@marksandspencer.com. U kunt ook het modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U dient zelf redelijke zorg te dragen voor de goederen tijdens de periode dat deze in uw bezit zijn. U moet goederen terugsturen zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van de overeenkomst aan ons hebt medegedeeld. U voldoet aan de uiterste datum indien u de goederen vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen aan ons retourneert. U dient de directe kosten voor het terugsturen van goederen aan ons te betalen. Producten moeten worden geretourneerd in of met hun oorspronkelijke verpakking. U bent alleen aansprakelijk voor de verminderde waarde van de goederen als gevolg van onnodige behandeling van de goederen, meer dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. U dient de goederen terug te sturen naar het retourneringsadres dat staat vermeld op het retourneringsetiket, dat u kunt afdrukken via onze retourneringsportal.

Zodra we uw pakket ontvangen, sturen wij dit terug naar ons magazijn in het Verenigd Koninkrijk. Global-E verwerkt uw restitutie binnen 14 dagen na ontvangst van de producten in het magazijn in het Verenigd Koninkrijk.

Raadpleeg het gedeelte over Retournering en restitutie op de Help-pagina's van deze website voor meer informatie over hoe u uw rechten op annulering kunt uitoefenen. Dit is niet bedoeld als een volledige overzicht van al uw wettelijke rechten. Alle verdere bijzonderheden zijn beschikbaar via uw plaatselijke handelsautoriteit.

 

Ons coulante restitutiebeleid

Ons 'coulante' restitutiebeleid is niet van invloed op uw wettelijke rechten onder de CRD of andere toepasselijke wetgeving.

Ons 'coulante' restitutie- of inruilbeleid (indien er geen wettelijke rechten bestaan onder de CRD of anderszins) wordt aangeboden voor kleding en woningdecoratie wanneer de goederen worden geretourneerd in een herverkoopbare staat met overzicht van uw bestelling, binnen 35 dagen nadat u uw bestelling hebt geplaatst. Voor een terugbetaling onder ons coulancebeleid dienen artikelen ongebruikt te worden geretourneerd, in de oorspronkelijke verpakking en in een zodanige conditie te zijn dat ze nog verkocht kunnen worden.

Om uw artikelen te retourneren onder ons 'coulante' restitutiebeleid, gebruikt u onze retourneringsportal om een retourneringsetiket en een retourneringsoverzicht af te drukken. U dient uw gehele of gedeeltelijke bestelling op eigen kosten via de bezorgservice van uw keuze te retourneren.

Als u ervoor kiest om producten aan ons te retourneren, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies van of beschadiging aan deze producten tijdens het transport en daarom adviseren wij u gebruik te maken van een geregistreerde bezorgservice. Indien geretourneerde producten verloren of beschadigd raken tijdens het transport, behouden wij het recht voor om u dergelijke verliezen of schade te factureren (of bedragen ten gevolge van deze verliezen of schade niet te restitueren).

Uitzonderingen op het coulancebeleid

De volgende artikelen vallen niet onder ons 'coulante' retourneringsbeleid:

cadeaubonnen, schoonheidsproducten*, voedsel, voedselgeschenken, voedsel om te bestellen, Lunch to you, oorbellen, wijn, geschenkmanden, dekbedden*, kussens*, bh-accessoires, op maat gemaakte bestellingen, bloemen, planten, fruitmanden, lingerie (exclusief bh's), zwemkleding*, toiletartikelen*, speelgoed en cadeaus niet van het M&S-merk*, bagage en gepersonaliseerde items niet van het M&S-merk en alle producten met een verzegeling waarvan de verzegeling is verbroken. Deze producten kunnen alleen worden geretourneerd conform uw wettelijke rechten (bijvoorbeeld als ze niet geschikt of niet volgens omschrijving zijn).

*Let op: deze producten en elektronische artikelen kunnen alleen worden geretourneerd onder ons coulancebeleid indien deze ongeopend zijn en met een intacte verzegeling.

Sommige van deze artikelen zijn mogelijk onderworpen aan hun eigen algemene voorwaarden die u zullen worden verschaft op het moment van aankoop.

 

Beschadigde of onjuist geleverde producten

U dient alle producten die u ontvangt te controleren op basis van uw bestelling. Als de producten die u ontvangt zijn beschadigd of onjuist zijn geleverd bij bezorging, dient u de gegevens met betrekking tot de beschadigingen of fout op de leveringsdocumenten te noteren, of als u de artikelen niet bij ontvangst kunt nakijken, dient u ons (alleen per post, telefoon of e-mail) binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen. U dient de producten zo snel mogelijk aan ons te retourneren na kennisgeving dat de producten zijn beschadigd of onjuist zijn geleverd.

In geval van beschadigde of verkeerd geleverde producten bieden wij u een restitutie aan. Eventuele restituties worden door Global-E verzorgd en terugbetaald op de betaalpas/creditcard waarmee u uw bestelling hebt betaald, en zijn onderworpen aan ons recht om bedragen in te houden voor producten die tijdens retournering beschadigd raken of die we laten ophalen.

 

Omschrijvingen van producten en diensten

We hebben redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te proberen ervoor te zorgen dat prijzen op de website correct zijn en dat alle producten juist zijn omschreven. Houd er bij het bestellen van producten of diensten via de website echter rekening mee dat:

 • • bestellingen alleen worden geaccepteerd als er geen materiële vergissingen bestaan in de beschrijving van de goederen en diensten of de prijzen hiervan zoals aangeboden op deze website;
 • • alle prijzen worden weergegeven in uw plaatselijke valuta en lokale belasting waar van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven;
 • • de verpakking kan variëren van die aangegeven op de website;
 • • de getoonde gewichten, afmetingen en capaciteiten op de website alleen bij benadering zijn;
 • • hoewel we proberen om de kleuren van onze producten nauwkeurig op de website weer te geven, de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw monitor en dat we niet kunnen garanderen dat de weergave van kleuren op uw monitor nauwkeurig de kleur van het product bij de levering weerspiegelt;
 • • alle artikelen beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren als het product of de dienst/de producten of de diensten die u hebt besteld niet beschikbaar zijn en wij kunnen u alternatieve product(en) of dienst(en) van gelijke of hogere kwaliteit en waarde aanbieden.
 

Naleving van wetgeving

U gaat ermee akkoord dat u producten die u hebt gekocht bij M&S niet op onrechtmatige wijze zult gebruiken, verkopen of leveren en dat u zult voldoen aan alle uitvoercontroles en sancties.

Aansprakelijkheid

Niets in deze algemene verkoopvoorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid bij letsel of de dood veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of andere aangelegenheid die kan niet worden beperkt of uitgesloten bij de wet. Niets in deze algemene voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten en in het bijzonder voeren we onze verplichtingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden uit met gepaste zorg en vakkundigheid.

Alle producten die we aan u leveren zijn van goede kwaliteit. Als wij een product aan u leveren dat niet van de goede kwaliteit is, kunt u contact met ons opnemen voor een reparatie of vervanging of, indien dit niet mogelijk is, voor een terugbetaling.

We zijn alleen verantwoordelijk voor verliezen die een natuurlijk, te verwachten gevolg zijn van onze inbreuk op deze algemene verkoopvoorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien we zijn verhinderd of vertraagd om te voldoen aan onze verplichtingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden door alles wat u (of een persoon namens u) doet of nalaat te doen of als gevolg van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

U dient alle advies op te volgen dat wij u geven om producten die wij aan u leveren veilig te stellen (inclusief alle aanwijzingen of handleidingen die bij de producten worden geleverd). We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan producten die we hebben geleverd die wordt veroorzaakt door het negeren van dit advies.

In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor enig verlies gerelateerd aan uw bedrijven, waaronder (zonder beperking) verloren gegevens, winstderving, verlies van inkomsten of bedrijfsonderbreking.

Informatie over online geschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, waartoe u toegang verkrijgt door te klikken op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Uitsluitingen van aansprakelijkheid

Met uitzondering van het uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden vermelde, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden uit (impliciet of expliciet uit hoofde van wetgeving, gemeen recht of anderszins), voor zover toegestaan door de wet. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs te verwachten was als gevolg van of in verband met deze voorwaarden of uw gebruik van de website.

Deze uitzonderingen zijn onderworpen aan en worden uitgelegd volgens het Engels recht, afhankelijk van andere verplichte wetten die niet kunnen worden uitgesloten in het land waar u woont. Indien een bepaling in deze disclaimers en uitzonderingen onwettig, ongeldig of om andere reden onafdwingbaar is, zal de bepaling worden beschouwd als scheidbaar en deze is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor ernstig of dodelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid. Bovendien beperken of sluiten deze algemene voorwaarden eventuele andere aansprakelijkheid niet uit, die door de geldende wetgeving niet kon worden beperkt of uitgesloten.

Andere wettelijke vermeldingen

Er bestaan mogelijk andere wettelijke vermeldingen op andere delen van deze website die betrekking hebben op uw gebruik van de website. Al deze vermeldingen bepalen samen met deze algemene voorwaarden uw gebruik van deze website.

Toewijzing en rechten van derden

U mag uw rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet toewijzen of uitbesteden aan derden, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.

Wij mogen onze rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden. Waar we echter een derde hebben ingeschakeld om een deel van de overeenkomst met u uit te voeren, blijven wij verantwoordelijk jegens u voor de volledige uitvoering van onze overeenkomst en ook voor de prestaties van de derde partij.

Alleen u, Global-E en M&S hebben het recht om deze voorwaarden ten uitvoer te brengen. Geen enkele derde heeft recht om deze algemene voorwaarden uit te voeren, in het kader van de Contracts Act 1999 (rechten van derden) of de geldende lokale wetgeving.

Afstand

Geen ontspanning of vertraging van onze zijde voor het uitoefenen van rechten of rechtsmiddelen onder deze algemene voorwaarden zal gelden als een verklaring van afstand of is van invloed op ons vermogen om dat recht of rechtsmiddel vervolgens uit te voeren. Alle afstand dient schriftelijk door ons te worden overeengekomen.

Scheidbaarheid

Als een van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar worden geacht door een bevoegde rechtbank, blijft de rest van deze voorwaarden volledig van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen in de volledige overeenkomst tussen u, Global-E en ons vervangen alle en eerdere voorwaarden, garanties en/of vertegenwoordigingen voor zover toegestaan door de wet.

Wet, rechtsgebied en taal

Alle geschillen die kunnen voortkomen uit uw gebruik van deze website (inclusief overeenkomsten afgesloten tussen u en ons via de website), zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales en aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven in Engeland en Wales. Als u een consument bent en woont in een lidstaat van de EER, dan kunt u een procedure starten om uw consumentenrechten uit te oefenen in verband met het gebruik van deze site in het gerecht van Engeland en Wales of het gerecht in het land waar u woont. Er wordt overeengekomen en begrepen dat in geen geval deze toepasselijke wetgeving afbreuk kan doen aan het niveau van bescherming van een consument dat wordt gegarandeerd door het wetgeving van uw land. Alle overeenkomsten voor de aankoop en verkoop van M&S-producten op de website worden gesloten in de taal van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken en wij raden u aan deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken om op de hoogte te blijven van de huidige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de website. In geval van een wijziging of een update van deze voorwaarden zullen we dit op passende wijze op de website aangeven. Door verder te gaan met de toegang tot, navigeren door en gebruik van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen of updates van onze algemene voorwaarden.

 

In ons privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen wanneer u de website gebruikt. U kunt ons Privacy - en cookiebeleid hier bekijken. U kunt hier ook meer lezen over het toegankelijkheidsbeleid van M&S. hier. Let op: wanneer u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt ervan uitgegaan dat u ons privacy- en cookiebeleid in zijn geheel hebt gelezen en begrepen.

Algemene voorwaarden van Sparks

Sparks is het beloningsprogramma van Marks and Spencer Plc (‘M&S’). Het omvat een reeks beloningen, voordelen, aanbiedingen en weggeefacties ('Voordelen') en deelname is gratis.

 

Geschiktheid tot deelname

Iedereen van 18 jaar of ouder en die een inwoner van Nederland is gedurende de gehele periode waarin hij/zij klant is van Sparks kan deelnemen. Zakelijk gebruik of deelname dan wel gebruik of deelname als bedrijf is niet toegestaan. M&S-collega's kunnen op elk moment naar ons eigen inzicht van enig aspect van het beloningsprogramma worden uitgesloten. Raadpleeg de Algemene voorwaarden van individueel Voordeel voor meer informatie en geschiktheid. Uw geschiktheid tot deelname wordt ingetrokken en we kunnen Voordelen inhouden als uw account wordt beëindigd.

 

Activering en registratie

Uw account is niet overdraagbaar na activering. Per persoon kan slechts één account worden geopend. U moet een geldig mobiel nummer of vaste nummer en postadres opgeven. Zonder een geldig e-mailadres ontvangt u niet alle reguliere Voordelen die aan Sparks zijn verbonden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al uw persoonsgegevens up-to-date blijven en M&S is niet verantwoordelijk voor verloren, vertraagde of niet-leverbare communicatie als u dit niet doet.

 

Beloningen en voordelen van Sparks

Als Sparks-klant hebt u toegang tot diverse Voordelen. U hoeft alleen maar op uw account te zijn aangemeld wanneer u online een bestelling plaatst. U kunt gratis van elk Voordeel gebruikmaken. Waar van toepassing ontvangt u voor u gepersonaliseerde aanbiedingen. Als u uw account gebruikt, komt u ook in aanmerking voor diverse Voordelen. Details over de huidige Voordelen vindt u op < url landingspagina > en deze pagina wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. We belonen onze trouwste klanten ook met kleine cadeautjes als bedankje. Toelatingen en uitsluitingen zijn van toepassing en kunnen worden gewijzigd.

Voordelen kunnen van tijd tot tijd veranderen, zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen zo nodig worden vervangen door M&S. We behouden ons het recht voor om Voordelen in te houden op grond van de deelnamecriteria. Voordelen zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief in contanten aangeboden. M&S behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht de Voordelen te annuleren, ongeldig te maken, op te schorten, te wijzigen of te vervangen op elk moment waarop er een redelijk vermoeden of redelijke verdenking van fraude of misbruik bestaat of wanneer M&S van mening is dat het proces om een begunstigde van een Voordeel te selecteren niet of waarschijnlijk niet eerlijk kan worden uitgevoerd of zoals gespecificeerd in deze voorwaarden, als gevolg van gebeurtenissen die buiten de zeggenschap van M&S vallen (inclusief, maar niet beperkt tot, een virus, een computerbug, een ander technisch probleem, onbevoegde menselijke inmenging of enige andere oorzaak buiten de redelijke zeggenschap van M&S die het beheer, de veiligheid, de onpartijdigheid of het normale verloop van de trekking zou kunnen schaden of beïnvloeden). De frequentie waarmee elk Voordeel wordt toegekend, kan tijdelijk afwijken van de vermelde waarde of we kunnen de frequentie van tijd tot tijd wijzigen waarbij die verandering in uw voordeel is. Voor alle duidelijkheid: de promotor van de Voordelen is Marks and Spencer Group plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, Londen, Verenigd Koninkrijk, W2 1NW.

M&S is niet aansprakelijk voor enige vertraging en/of het niet nakomen van enige verplichting jegens de beoogde ontvanger van enig Voordeel of andere deelnemers, met inbegrip van die welke worden veroorzaakt door: (a) technische problemen van enigerlei aard die de deelneming van een persoon aan een trekking van een Voordeel of de toekenning van een Voordeel kunnen beperken of verhinderen; (b) ieder verlies of iedere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toewijzing van een Voordeel; (c) elke handeling of elk nalaten van een derde partij; of (d) alle andere gebeurtenissen buiten de zeggenschap van M&S die de toewijzing of toekenning van de Voordelen kunnen verstoren of schaden. Niets in deze voorwaarden beperkt op enigerlei wijze de aansprakelijkheid van M&S voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid.

 

Beëindiging

U kunt uw account op elk moment online beëindigen via marksandspencer.com/nl/ of /www.marksandspencer.com/en-nl/ in uw account. Bij beëindiging gaan alle opgebouwde Voordelen verloren. We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen als u op enig moment fraude of strafbare feiten pleegt of anderszins in strijd met deze voorwaarden handelt of we redelijke vermoedens daarvoor hebben. Als uw account 12 maanden inactief is geweest, controleren we het account en kunnen we uw account naar eigen inzicht opschorten.

 

Wijzigingen aanbrengen in Sparks

We kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de deelnamecriteria, de Voordelen en de voorwaarden van het beloningsprogramma als we, naar ons redelijke oordeel, van mening zijn dat de wijziging in uw voordeel is of noodzakelijk is voor het voorgezette beheer van het beloningsprogramma. Wezenlijke wijzigingen worden via e-mail aan u medegedeeld. We behouden ons het recht voor om het beloningsprogramma op elk gewenst moment in te trekken of te annuleren, waarbij klanten binnen zeven dagen schriftelijk (via e-mail of post) van de beëindiging in kennis worden gesteld. Deze voorwaarden zijn correct met ingang van augustus 2022, en kunnen van tijd tot tijd door M&S worden bijgewerkt.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over het beloningssysteem, bezoek dan onze website op: Klik hier

 

Hoe we uw persoonsgegevens mogelijk gebruiken

Uw persoonsgegevens die door ons in verband met het beloningsprogramma worden verkregen, worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en ons Privacybeleid (in het bijzonder worden deze gegevens gebruikt om het beloningsprogramma te beheren, u Voordelen te bieden en u via e-mail op de hoogte te houden.) U erkent dat deze informatie wordt verzameld op basis van het feit dat dit het benodigde minimum is om de door u gewenste deelname aan het beloningsprogramma te beheren en uit te voeren. Als u de vereiste gegevens niet verstrekt, is deelname aan het beloningsprogramma onmogelijk. U kunt toegang krijgen tot uw gegevens of verzoeken uw gegevens te corrigeren, te wissen, de verwerking ervan te beperken of in bruikbare elektronische indeling te ontvangen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op customer.dpo@customersupport.marksandspencer.com. Door deel te nemen aan het beloningsprogramma stemt u ermee in dat u updates per post, e-mail en sms van ons ontvangt over het beloningsprogramma en uw Voordelen. U kunt zich afmelden voor alle marketingberichten die we u mogelijk sturen door uw voorkeuren online bij te werken in uw Sparks-account op www.marksandspencer.com/nl. Voor dit beloningsprogramma is M&S de verwerkingsverantwoordelijke. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Britse toezichthouder (Information Commissioner’s Office). Meer informatie, inclusief contactgegevens, is beschikbaar op https://ico.org.uk.

 

Welke wetten zijn op deze overeenkomst van toepassing en waar u kunt gerechtelijke procedures instellen

Op deze Algemene voorwaarden is het recht van Engeland en Wales van toepassing en alle kwesties of geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Engeland. De voorwaarden zijn in de Engelse taal en alle communicatie die we naar u sturen, is in de Engelse taal.

 

Uw wettelijke rechten

Niets in deze voorwaarden beïnvloedt of vermindert uw wettelijke rechten. Bel +44 (0)1695 0741 als u deze voorwaarden in een andere vorm wilt ontvangen, zoals met grote letters of als audio. Gesprekken kunnen worden opgenomen voor veiligheids-, training- en toezichdoeleinden. Uw netwerkprovider kan verschillende bedragen in rekening brengen. Neem daarom altijd contact op met uw netwerkprovider en vraag toestemming van degene die de telefoonrekening betaalt. Sparks is een handelsmerk van Marks and Spencer plc te Waterside House, 35 North Wharf Road, Londen, Verenigd Koninkrijk, W2 1NW © Marks & Spencer. Alle rechten voorbehouden.

 

Essentiële voorwaarden voor het innen van de beloningen

Dit is een samenvatting van de essentiële voorwaarden voor het innen van beloningen. Dit vormt geen vervanging van de volledige algemene voorwaarden van Mention Me.

Beloningen voor de doorverwijzer

 

Beloningen voor de doorverwezen vriend

Volledige algemene voorwaarden geldig vanaf vrijdag 7 augustus 2020, v.1.3 (Nederlands (NL))

Algemene voorwaarden Mention Me

Laatst bijgewerkt: juli 2020

1. Deze Algemene voorwaarden

 1. 1.1. Mention Me Limited is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsregistratienummer 08382730 met een geregistreerd kantoor op 20-22 Wenlock Road, Londen, N1 7GU ("wij", "onze" of "Mention Me"). Het Britse VAT-nummer van Mention Me is 177039686. Heeft u vragen over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op viasupport@mention-me.com.
 2. 1.2. Mention Me levert de technologische, ondersteunende en administratieve diensten (de "Diensten") om winkeliers (de "Winkelier") in staat te stellen om programma's uit te voeren (elk een "Programma") waarmee ze hun klanten beloningen ("Beloningen") kunnen aanbieden. Deze programma's kunnen de volgende diensten omvatten:
  1.        1.2.1. doorverwijzingsdiensten waarbij klanten beloningen ontvangen in ruil voor het doorverwijzen door deze klanten ("Doorverwijzers") van hun vrienden ("Doorverwezen vrienden") naar de producten of diensten van de winkelier (de "Producten en diensten van de winkelier"); en
  2.        1.2.2. dergelijke andere diensten waarbij klanten beloningen krijgen aangeboden of de mogelijkheid krijgen om feedback te geven aan Winkeliers.
 3. 1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op personen die toegang hebben tot een Programma of daarvan gebruikmaken als Doorverwijzer, Doorverwezen vriend en/of anderszins als klant, en het gebruik van "Gebruiker" of "u" dient als verwijzing naar al deze mogelijke termen, afhankelijk van de context.
 4. 1.4. Door deel te nemen aan een Programma en gebruik te maken van de Diensten, gaan Gebruikers akkoord met deze Algemene voorwaarden. Als u niet volledig akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, dient u op geen enkele manier deel te nemen aan het Programma. Gebruikers mogen niet deelnemen aan het Programma wanneer deelname verboden is door eventuele toepasselijke wetten of regelgeving.
 5. 1.5. We behouden ons het recht voor om te allen tijde deze Algemene voorwaarden te kunnen aanpassen of wijzigen. Eventuele aanpassingen of nieuwe algemene voorwaarden zullen beschikbaar zijn op onze website en/of via de landingspagina van de website waarop het desbetreffende Programma wordt aangeboden. De Algemene voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de Algemene voorwaarden die gepubliceerd zijn op het moment van uw deelname aan het desbetreffende Programma.

 6. 2. Het Programma

  2.1. Het Programma, en uw deelname hieraan, is ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden van het Programma, die beschikbaar zijn op de webpagina waarop het desbetreffende Programma wordt aangeboden.

  2.2. U erkent en stemt ermee in dat het Programma wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door de desbetreffende Winkelier. De rol en verantwoordelijk van Mention Me beperken zich tot het leveren van de technologische, administratieve en ondersteunende diensten aan de Winkelier die verband houden met het Programma.

  2.3. Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden en door deel te nemen aan een Programma, bevestigt u dat:

  1.        2.3.1. u minstens de minimumleeftijd heeft die wettelijk is toegestaan om deel te nemen aan deze Algemene voorwaarden;
  2.  2.3.2. alle informatie die u heeft geleverd of zult leveren aan Mention Me tijdens uw ontvangst van de Diensten waar en nauwkeurig is, naar uw beste weten; en
  3.        2.3.3. u verantwoordelijk bent voor het configureren en in stand houden van uw hardware, software en netwerkverbinding om toegang te houden tot een Mention Me-platform (zoals hieronder gedefinieerd).

  2.4 U stemt ermee in dat u tijdens het gebruik van de Mention Me-Diensten of de toegang tot het Mention Me-platform:

  1. 2.4.1. u de Diensten niet gebruikt voor illegale of immorele doeleinden, of voor elk ander doel dan uw deelname aan het Programma;
  2. 2.4.2. u de Diensten niet gebruikt op een manier die de diensten verstoort, beschadigt of minder goed laat werken, of anderszins de Diensten minder efficiënt laat werken;
  3. 2.4.3. u zich niet voordoet als een andere persoon (levend of dood), uw connectie met een persoon of entiteit onjuist voorstelt of valse of anderszins misleidende informatie levert; en
  4. 2.4.4. u zich geen toegang verschaft of probeert te verschaffen tot de accounts van andere gebruikers of de beveiligingsmaatregelen van het Mention Me-platform doorbreekt of probeert te doorbreken.

  2.5. Wanneer u een communicatie-uiting naar een Doorverwezen vriend verzendt, bevestigt u dat:

  1. 2.5.1. deze Doorverwezen vriend een persoonlijke bekende is van u;
  2. 2.5.2. u, waar praktisch mogelijk, toestemming hebt verkregen van de Doorverwezen vriend voordat u contact opnam;
  3. 2.5.3. u begrijpt dat u de verzender van alle communicatie onder deze Diensten bent, en dat u zich moet houden aan alle toepasselijke wetten die verband houden met het verzenden van elektronische communicatie; en
  4. 2.5.4. u geen informatie van derde partijen of Doorverwezen vrienden invoert of op een andere wijze gebruikt om de Diensten te benutten voor het op grote schaal verspreiden van e-mails, verspreiden van e-mails onder vreemden, of elke andere promotie van een persoonlijke link op een manier die wordt beschouwd of kan worden gezien (geheel naar eigen inzicht van Mention Me) als ongewenste commerciële e-mail of "spam".

  2.6. Om als Gebruiker in aanmerking te komen voor een Beloning, moet een Doorverwezen vriend:

  1. 2.6.1. niet een huidige klant zijn en nooit een klant zijn geweest van de Winkelier, ook niet met een ander e-mailadres of met een alias;
  2. 2.6.2. producten of diensten hebben gekocht van de Winkelier met toegang tot het Programma; en
  3. 2.6.3. voldoen aan eventuele andere criteria die zijn meegedeeld.

  2.7. Als we reden hebben om aan te nemen dat u deze Algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft geschonden, behouden we ons het recht voor om uw gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen zonder u hierover te berichten, en zonder verdere aansprakelijkheid jegens u, ook zonder aansprakelijkheid ten aanzien van uw onvermogen om nog langer deel te nemen aan of te profiteren van een Programma.

  2.8. We brengen geen kosten in rekening voor het ontvangen van de Diensten. We ontvangen mogelijk een betaling van de desbetreffende Winkelier voor uw deelname aan het Programma.

  3. Onze verplichtingen naar u

  3.1. Onze verplichtingen naar u onder deze Algemene voorwaarden zijn beperkt tot het door Mention Me doen van commercieel redelijke inspanningen om de Diensten aan u te leveren ten aanzien van uw gekozen Programma.

  3.2. Alle Programma's worden onafhankelijk uitgevoerd door Winkeliers en zijn onderworpen aan afzonderlijke Algemene voorwaarden. Om te profiteren van een Programma moet u aan onafhankelijke overeenkomst aangaan tussen u en de desbetreffende Winkelier. Mention Me is hierbij niet betrokken en we hebben hierbij dan ook geen rechten of verplichtingen.

  3.3. Hoewel we redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat Winkeliers op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met toepasselijke wetten handelen, heeft Mention Me geen controle over de uitvoering van een Programma en zal dan ook niet aansprakelijk zijn voor:

  1. 3.3.1. de prestaties van een Winkelier onder de Algemene voorwaarden van een Winkelier;
  2. 3.3.2. de wijziging, opschorting of annulering van een Programma;
  3. 3.3.3. de aanbieding, inning of uitvoering van een Beloning aan u of aan een Doorverwezen vriend onder een Programma; of
  4. 3.3.4. de levering van producten of diensten van een Winkelier aan u of aan een Doorverwezen vriend door een Winkelier onder of in relatie tot een Programma.

  3.4. We behouden ons het recht voor om te allen tijde de levering van sommige of alle Diensten aan de Winkelier met betrekking tot een Programma op te schorten of te beëindigen (ofwel in het algemeen ofwel met betrekking tot een specifieke Gebruiker) als we hiertoe een verzoek van de Winkelier ontvangen of als we redelijkerwijs mogen verwachten dat een dergelijke opschorting van de Diensten noodzakelijk is in het belang van Mention Me, de Winkelier of een Gebruiker.

  3.5. Wees u ervan bewust dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn, en dat berichten of gegevens die u verzendt via het Mention Me-platform kunnen worden gelezen of onderschept door anderen, zelfs na een speciale melding dat een bepaalde transmissie versleuteld is.

  3.6. Gebruikers ontvangen een unieke en persoonlijke Mention Me "deeldashboard"-pagina of account waarop ze hun doorverwijzingen en eventuele Beloningen waarop ze recht hebben kunnen inzien.

  4. Gegevensbescherming

  4.1. U gaat ermee akkoord dat Mention Me (in de hoedanigheid van gegevensverwerker voor de Winkelier) uw persoonlijke gegevens kan ontvangen en gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres) in samenhang met en ten behoeve van de administratieve ondersteuning van het Programma (de "Persoonlijke gegevens").

  4.2. Met alle Persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Mention Me wordt strikt in overeenstemming met ons Privacybeleid gehandeld, waarvan u hier een kopie kunt inzien.

  4.3. We verwerken niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. In het geval u een kind bent, gebruik of lever dan geen informatie over uzelf, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind hebben verzameld of ontvangen zonder controle op ouderlijke toestemming, zullen we deze gegevens verwijderen. Als u denkt dat we mogelijk informatie hebben van of over een kind, neemt u dan contact met ons op via het e-mailadres hierboven.

  5. Webpagina's gehost door Mention Me

  5.1. Bepaalde webpagina's die u bezoekt of IT-infrastructuur die u gebruikt in samenhang met het Programma, worden mogelijk gehost of uitgevoerd door Mention Me (het "Mention Me-platform"). We kunnen niet garanderen dat het Mention Me-platform veilig is of vrij van bugs of virussen.

  5.2. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te verkrijgen tot onze website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

  5.3. U mag het Mention Me-platform niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, computerwormen, logic bombs en andere kwaadaardige of technologisch schadelijke materialen te introduceren. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website wordt bewaard of elke andere server, computer of database die is verbonden met onze website. U mag niet onze website aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of service-aanval.

  5.4. Webpagina's die we beheren, inclusief het Mention Me-platform, kunnen links bevatten naar andere onafhankelijke webpagina's die niet worden beheerd door Mention Me, inclusief de webpagina's die worden beheerd door Winkeliers. Over dergelijke onafhankelijke websites heeft Mention Me geen controle, en we zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het controleren, screenen of goedkeuren van deze content of het privacybeleid van derden, en geven hiervoor ook geen enkele garantie.

  5.5. U dient een eigen, onafhankelijke afweging te maken of u dergelijke websites van derden wilt gebruiken, inclusief of u producten of diensten die daarop worden aangeboden wilt kopen.

  6. Intellectueeleigendomsrechten

  6.1. De Diensten, het Mention Me-platform, en alle informatie en materialen die hierin of hierop staan, en alle intellectueeleigendomsrechten die hierin of hierop worden uitgedrukt of belichaamd, zijn het eigendom van Mention Me of onze licentiegevers, en niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om welk recht dan ook hierin of hierop over te dragen.

  6.2. U stemt ermee in dat alle opmerkingen, communicatie, ideeën of andere materialen of informatie ("Klantsuggesties") die u ons mogelijk geeft via of in verband met de Diensten en de website, worden geleverd op een niet-vertrouwelijke basis. Daarnaast stemt u ermee in dat alle Klantsuggesties die u levert, beschouwd zullen worden als ons eigendom na levering aan ons, en dat u alle intellectueeleigendomsrechten die mogelijk aan de Klantsuggesties verbonden zijn, aan ons toewijst. We zullen aangaande de Klantsuggesties niet gebonden zijn aan enige beperking en mogen deze gebruiken op een manier die wij passend vinden.

  7. Onze aansprakelijkheid

  7.1. Geen enkel deel van deze Algemene voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid jegens u op welke wijze dan ook uit te sluiten of te beperken wanneer dit in strijd is met de wet. Dit omvat onze aansprakelijkheid voor:

   7.1.1. dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van ons of van onze werknemers, vertegenwoordigers of toeleveranciers; of

   7.1.2. fraude of bedrog.

  7.2. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor eventuele financiële of economische schade of voor enige gevolgschade of indirecte schade zoals reputatieschade, kwijtgeraakt voordeel, kwijtgeraakte winst, verlies van verwachte besparingen of gemiste kansen als resultaat van of in samenhang met uw deelname aan het Programma (ongeacht of dit is opgetreden of gebeurd als resultaat van onze nalatigheid of iets anders).

  7.3. Voor alle duidelijkheid: de aansprakelijkheid die wordt uitgesloten onder clausule 7 omvat ook alle schade die ontstaat door uw interacties met een Winkelier of door producten of diensten van een Winkelier, en we hebben geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor welke handeling of welk nalaten van een Winkelier dan ook in samenhang met de producten of diensten van de Winkelier of met welk van de zaken dan ook die worden beschreven in clausule 3.3 hierboven.

  7.4. Geen enkel deel van deze Algemene voorwaarden is bedoeld voor het aantasten van uw wettelijke rechten.

  8. Algemeen

  8.1. Geen enkele voorwaarde van deze Algemene voorwaarden is afdwingbaar krachtens de Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 door personen die hiertoe geen partij vormen.

  8.2. We hebben de mogelijkheid elk van deze rechten of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden toe te wijzen of over te dragen.

  8.3. Als een voorwaarde uit deze Algemene voorwaarden wettelijk verboden is of door een rechtbank als onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld, zal deze voorwaarde, in de vereiste mate, worden verwijderd uit deze Algemene voorwaarden en niet effectief worden gemaakt voor zover mogelijk zonder aanpassing van de overige voorwaarden van deze Algemene voorwaarden, en zonder op welke wijze dan ook alle andere omstandigheden van, of de geldigheid of handhaving van deze Algemene voorwaarden te beïnvloeden.

  8.4. De overeenkomst tussen u en Mention Me onder deze Algemene voorwaarden is persoonlijk voor u bedoeld en mag niet door u worden overgedragen aan een derde partij.

  8.5. Op deze Algemene voorwaarden is het Engelse recht van toepassing en u stemt ermee in dat alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Engeland.


Manieren om te betalen
Spreid de kosten
M&S

Tik erop en selecteer 'Toevoegen aan startscherm'

Exit
M&S

Voeg M&S toe aan uw startscherm voor een snellere winkelervaring!

UW BELONINGEN

Wanneer u in de winkel betaalt, scant u de streepjescode voor de beloningen die u wilt inwisselen.