Ontvang 10% korting op uw eerste bestelling als u zich aanmeldt voor e-mails

PRIVACYBELEID VOOR KLANTEN VAN M&S

Marks and Spencer plc is een geregistreerd bedrijf in Engeland en Wales dat deel uitmaakt van de M&S-bedrijvengroep (gezamenlijk 'M&S', 'we', 'wij' of 'ons' genoemd in dit beleid).

OVERZICHT

Het garanderen van de veiligheid van uw gegevens is een prioriteit bij M&S, en wij doen er alles aan om uw privacyrechten te respecteren. Wij beloven uw gegevens te allen tijde eerlijk en conform de wetgeving te verwerken. M&S wil ook transparant zijn over welke gegevens wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Dit beleid, dat van toepassing is op persoonlijke gegevens die worden verzameld via de M&S-website op http://www.marksandspencer.com/nl gericht op klanten in Netherlands de 'Website'), of u nu uw mobiele apparaat gebruikt of online bent, biedt u informatie over:

- hoe wij uw gegevens gebruiken;

- welke persoonlijke gegevens wij verzamelen;

- hoe wij ervoor zorgen dat uw privacy wordt gewaarborgd; en

- uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Algemeen

M&S (en betrouwbare partners die namens ons handelen) gebruikt uw persoonlijke gegevens:

 • - om goederen en diensten aan u te leveren;
 • - om een op maat gemaakte website voor u beschikbaar te maken;
 • - om een of meer geregistreerde accounts te beheren die u bij ons hebt;
 • - om uw identiteit te verifiëren;
 • - voor de preventie van criminaliteit en fraude, opsporing en aanverwante doeleinden;
 • - met uw instemming, om elektronisch met u contact op te nemen over aanbiedingen en producten en diensten die u volgens ons mogelijk interesseren;
 • - voor marktonderzoekdoeleinden — om uw behoeften beter te begrijpen;
 • - om M&S in staat te stellen klantenservicecontact met u te hebben; en
 • - wanneer wij een wettelijk recht of wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken (bijvoorbeeld met betrekking tot een onderzoek door een overheidsinstantie of in een rechtsgeding).

Onze uitvoerende partner - Global E

Onze internationale partner ter facilitering en uitvoering van de verkoop is Globale U.K. Limited ('Global-E'), een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 08632376) ), statutaire zetel te 2nd Floor, 167-169 Great Portland Street, Londen, W1W 5PF.

Als u producten koopt op deze website, zullen uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt door Global-E voor de uitvoering van uw bestelling en het leveren van producten aan u. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van uw gegevens door M&S. Raadpleeg het privacybeleid van Global E voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door hen worden gebruikt.

Marketing

Promotionele communicaties

M&S gebruikt uw persoonlijke gegevens voor elektronische marketingdoeleinden (met uw toestemming) en kan u post sturen om u op de hoogte te brengen van de nieuwste aanbiedingen van M&S.

M&S streeft ernaar u op de hoogte te houden over producten en diensten die interessant en relevant zijn voor u.

U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van promotionele communicaties door:

 1. uw marketingvoorkeuren te wijzigen via uw M&S-account;
 2. gebruik te maken van de eenvoudige afmeldingskoppeling in e-mails of het 'STOP'-nummer voor teksten; en/of
 3. contact op te nemen met M&S via een van de contactkanalen in dit beleid.

Advertenties via webbanners

Als u onze websites bezoekt, kunt u gepersonaliseerde banneradvertenties ontvangen terwijl u andere websites bekijkt. Alle banneradvertenties die u ziet, hebben betrekking op producten die u hebt bekeken terwijl u onze websites op uw computer of andere apparaten bezocht.

Deze advertenties worden geleverd door M&S via toonaangevende specialistische aanbieders die gebruikmaken van 'cookies' op uw computer of andere apparaten (zie verdere informatie over het gebruik van cookies in ons Cookiebeleid). U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen of uitschakelen — hieronder vindt u meer informatie daarover.

Gegevens delen met derden

Onze serviceaanbieders en leveranciers

Om bepaalde services beschikbaar voor u te maken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens met enkele van onze servicepartners delen. Dit zijn onder meer aanbieders van IT-, leverings- en marketingservices.

M&S staat serviceaanbieders pas toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer wij hebben bevestigd dat zij passende gegevensbeveiliging en beveiligingscontroles toepassen. Wij leggen serviceaanbieders ook contractuele verplichtingen op die betrekking hebben op gegevensbescherming en veiligheid, wat betekent dat ze uw gegevens alleen kunnen gebruiken om services te leveren aan M&S en aan u, en niet voor andere doeleinden.

Andere derden

Afgezien van onze serviceaanbieders maakt M&S uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekend, behalve zoals hieronder vermeld. Wij verkopen of verhuren onze klantengegevens nooit aan andere organisaties voor marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • - onze zorgvuldig geselecteerde partners die de producten en services van 'M&S' (bijvoorbeeld energieleveranciers) leveren, indien wij uw toestemming daarvoor hebben;
 • - kredietinstellingen voor kaartbetalingen, indien nodig;
 • - overheidsinstanties, toezichthouders, wetshandhavingsinstanties, rechterlijke instanties en verzekeraars, indien wij daartoe verplicht zijn: -
  • - om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

  • - om onze wettelijke rechten uit te oefenen (bijvoorbeeld in rechtszaken);
  • - voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van criminaliteit of vervolging van overtreders; en
  • - voor de bescherming van onze werknemers en klanten.

Internationale overdrachten

Om producten en diensten aan u te leveren, is het soms nodig voor M&S om uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte te delen. Dit gebeurt meestal wanneer serviceaanbieders buiten de EER zijn gevestigd of als u buiten de EER bent gevestigd. Deze overdrachten zijn onderworpen aan speciale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als dit gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht zal voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en alle persoonlijke gegevens worden beveiligd. Onze standaardpraktijk is het gebruik van 'modelbepalingen inzake gegevensbescherming' die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor dergelijke overdrachten. Deze modelbepalingen zijn hierte vinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de in dit beleid omschreven doeleinden. Er gelden verschillende bewaartermijnen voor verschillende soorten gegevens, maar het langst dat we normaal gesproken persoonlijke gegevens bewaren, is 6 jaar.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

M&S kan de volgende informatie over u verzamelen:

 • - uw naam, leeftijd/geboortedatum en geslacht;
 • - uw contactgegevens: postadres inclusief facturerings- en afleveradressen, telefoonnummers (inclusief mobiele nummers) en e-mailadres;
 • - aankopen en bestellingen die door u zijn gedaan;
 • - uw online bladeractiviteiten op M&S-websites;
 • - uw wachtwoord(en);
 • - wanneer u een aankoop doet of een bestelling bij ons plaatst, de gegevens van uw betaalkaart;
 • - uw communicatie- en marketingvoorkeuren;
 • - uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes;
 • - uw locatie;
 • - uw correspondentie en communicatie met M&S; en
 • - andere openbaar beschikbare persoonlijke gegevens, waaronder gegevens die u via een openbaar platform (zoals een Twitter-feed of openbare Facebook-pagina) hebt gedeeld.
  • Onze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

   Deze lijst is niet uitputtend en in specifieke gevallen moeten wij extra gegevens verzamelen voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet. Sommige van bovenstaande persoonlijke gegevens worden direct verzameld, bijvoorbeeld wanneer u een online account op onze websites instelt of een e-mail naar ons klantenserviceteam stuurt. Andere persoonlijke gegevens worden indirect verzameld, bijvoorbeeld uw blader- of winkelactiviteiten. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen van derden die uw toestemming hebben om uw gegevens aan ons over te dragen, of uit openbaar beschikbare bronnen.

   HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN

   Onze controles

   M&S spant zich ervoor in uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

   Onze beveiligingsmaatregelen omvatten: -

   • - codering van gegevens;
   • - regelmatige cyberbeveiligingsbeoordelingen van alle serviceaanbieders die uw persoonsgegevens kunnen verwerken;
   • - regelmatige scenarioplannings- en crisisbeheersingsoefeningen om ervoor te zorgen dat we klaar zijn om te reageren op cyberbeveiligingsaanvallen en gegevensbeveiligingsincidenten;
   • - dagelijkse penetratietests van systemen;
   • - beveiligingsmaatregelen die de gehele M&S IT-infrastructuur beschermen tegen externe aanvallen en onbevoegde toegang; en
   • - intern beleid waarin onze aanpak voor de beveiliging van gegevens en training voor medewerkers zijn vastgelegd.

   WAT U KUNT DOEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN

   M&S zal u nooit vragen om een bankrekening of creditcardgegevens te bevestigen via e-mail. Als u een e-mail ontvangt die afkomstig lijkt te zijn van M&S en waarin u wordt gevraagd om dit te doen, vragen we u om dit verzoek te negeren en niet te antwoorden.

   Als u een computer of ander apparaat op een publieke locatie gebruikt, raden we u voor uw veiligheid aan u altijd af te melden en de websitebrowser af te sluiten wanneer u een online sessie beëindigt.

   Daarnaast raden we u aan de volgende veiligheidsmaatregelen te hanteren om uw online veiligheid te vergroten zowel met betrekking tot M&S als in het algemeen: -

   - houd uw accountwachtwoorden privé. Onthoud dat iedereen die uw wachtwoord kent, toegang tot uw account kan krijgen.

   - gebruik ten minste 8 tekens wanneer u een wachtwoord maakt. Een combinatie van letters en cijfers is het beste. Gebruik geen complete woorden, uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens die gemakkelijk verkregen kunnen worden. We raden u ook aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. U kunt dit doen als u uw account opent. Klik op 'Uw account', klik op 'Uw gegevens' en selecteer vervolgens 'Wachtwoord wijzigen'.

   - vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts.

   UW RECHTEN

   U hebt de volgende rechten:

   • 1. het recht om te vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben (recht op inzage);
   • 2. het recht (in bepaalde omstandigheden) om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen, indien we geen juridische redenen hebben om deze gegevens te bewaren (recht op verwijdering of recht op vergetelheid);
   • 3. het recht om ons te vragen verouderde of onjuiste persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren (recht op rectificatie);
   • 4. het recht om u af te melden voor eventuele marketingcommunicatie die we u kunnen sturen en het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik/onze opslag van uw persoonlijke gegevens als we daar geen legitieme redenen voor hebben (recht van bezwaar);
   • 5. het recht (in bepaalde omstandigheden) om ons te vragen 'de verwerking van gegevens te beperken'; dit houdt in dat we de gegevens ten behoeve van u beveiligen en bewaren, maar verder niet gebruiken (het recht op beperking van de verwerking); en
   • 6. het recht (in bepaalde omstandigheden) om ons te vragen persoonlijke gegevens die we van u hebben aan u te verstrekken in een gestructureerde, machineleesbare indeling en/of een kopie van de gegevens in een dergelijk format te verstrekken aan een andere organisatie (het recht op dataportabiliteit).

   Als u gebruik wenst te maken van een van de bovenstaande rechten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

   RECHTSGROND VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

   Wij zijn verplicht de rechtsgrond voor onze 'verwerking' van persoonlijke gegevens uiteen te zetten.

   Klik hier voor meer informatie

   Rechtsgrond voor de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten door M&S

   Algemeen

   M&S verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van klanten omdat dit nodig is voor:

   • - het nastreven van onze legitieme belangen (zoals hieronder uiteengezet);
   • - het doel onze verplichtingen na te komen en onze rechten uit te oefenen op grond van een contract voor de verkoop van goederen aan een klant; of
   • - het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

   In het algemeen vertrouwen wij alleen op toestemming als rechtsgrond voor verwerking met betrekking tot het verzenden van directe marketingcommunicaties naar klanten via e-mail of sms.

   Klanten hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Wanneer toestemming de enige rechtsgrond is voor de verwerking, zullen wij ophouden met het verwerken van gegevens nadat de toestemming is ingetrokken.

   Onze legitieme belangen

   De normale rechtsgrond voor de verwerking van klantgegevens is dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen van M&S, met inbegrip van het volgende:

   • - verkopen en leveren van goederen en diensten aan onze klanten;
   • - bescherming van klanten, werknemers en andere personen en het behoud van hun veiligheid, gezondheid en welzijn;
   • - promotie, marketing en reclame van onze producten en diensten;
   • - verzenden van promotionele communicaties die relevant zijn en zijn toegespitst op individuele klanten (waaronder het beheer van het Sparks-loyaliteitsprogramma);
   • - inzicht in het gedrag, de activiteiten, voorkeuren en behoeften van onze klanten;
   • - verbetering van bestaande producten en diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
   • - voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
   • - voorkomen, onderzoeken en opsporen van criminaliteit, fraude of antisociaal gedrag en vervolging van overtreders, met inbegrip van samenwerking met wetshandhavingsinstanties;
   • - afhandeling van klantencontacten, vragen of klachten van klanten of geschillen met klanten;
   • - de afhandeling van schadeclaims die zijn ingediend door klanten;
   • - bescherming van M&S, haar werknemers en klanten door passende juridische stappen te ondernemen tegen derden die strafbare feiten hebben gepleegd of in strijd zijn met wettelijke verplichtingen ten opzichte van M&S;
   • - een doeltreffende afhandeling van eventuele rechtsvorderingen of regelgevende handhavingsmaatregelen tegen M&S; en
   • - het vervullen van onze verplichtingen jegens onze klanten, collega's, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

   FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

   M&S heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen om te zorgen dat we de persoonlijke gegevens van onze klanten (en anderen) beschermen en voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

   Als u vragen hebt over hoe M&S uw persoonlijke gegevens gebruikt die hier niet zijn beantwoord of als u uw rechten op uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het team van de functionaris voor gegevensbescherming via een van de volgende kanalen:

   • • telefoon: 0333 014 8555;
   • • e-mail: customer.dpo@customersupport.marksandspencer.com of
   • • post: Functionaris voor gegevensbescherming, Marks & Spencer, Retail Customer Services, Chester Business Park, Wrexham Road, Chester CH4 9GA

   U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office. Verdere informatie, inclusief contactgegevens, is beschikbaar op https://ico.org.uk.

   OVERIG PRIVACYBELEID EN OVERIGE SITES VAN M&S

   Zie ons Privacybeleid voor het Verenigd Koninkrijk voor informatie over hoe persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze website in het VK of winkels in het VK worden gebruikt.

   M&S werkt samen met bepaalde vertrouwde derden om aanvullende producten en diensten te leveren, waaronder:

   • - M&S Bank (voorheen M&S Money), dat u kunt vinden door hier te klikken
   • - M&S Energy (onder samenwerkingsovereenkomsten met SSE Energy Supply Limited), dat u kunt vinden door hier te klikken
   • - M&S Lunch to You op onze M&S for Business-site (onder samenwerkingsovereenkomsten met EWA Ltd), dat u kunt vinden door hier te klikken
   • - M&S Made-to-Measure Shirts (onder samenwerkingsovereenkomsten met Bivolino), dat u kunt vinden door hier te klikken
   • - M&S Personalised (onder samenwerkingsovereenkomsten met Hallmark Cards PLC), dat u kunt vinden door hier te klikken

   Deze producten en diensten zijn toegankelijk via de relevante websites van derden. Deze websites, en andere websites waarnaar door middel van koppelingen in dit beleid wordt verwezen, zijn eigendom van en worden beheerd door een derde partij. Deze derde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens overeenkomstig het eigen privacybeleid.

   UPDATES

   Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in januari 2018

Manieren om te betalen
Spreid de kosten
M&S

Tik erop en selecteer 'Toevoegen aan startscherm'

Exit
M&S

Voeg M&S toe aan uw startscherm voor een snellere winkelervaring!