Word Sparks-lid voor exclusieve beloningen en ontvang 15% karting

Privacybeleid voor klanten van M&S

Marks and Spencer plc is een geregistreerd bedrijf in Engeland en Wales dat deel uitmaakt van de M&S-bedrijvengroep (in dit beleid gezamenlijk "M&S", "we", "wij", "ons" of "onze" genoemd).

Overzicht

Het garanderen van de veiligheid van uw gegevens, is voor M&S een prioriteit en wij doen er alles aan om uw privacyrechten te respecteren.  Wij beloven uw gegevens te allen tijde eerlijk en conform de wetgeving te verwerken. M&S wil ook transparant zijn over welke gegevens wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Dit beleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld via de M&S-website op here gericht op klanten in Belgium (de "Website"), of u nu uw mobiele apparaat gebruikt of online bent, biedt u informatie over:

- hoe wij uw gegevens gebruiken;

- welke persoonlijke gegevens wij verzamelen;

- hoe wij ervoor zorgen dat uw privacy wordt gewaarborgd; en

- uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Algemeen

M&S (en betrouwbare partners die namens ons handelen) gebruikt uw persoonlijke gegevens:

 • - om goederen en services aan u te leveren;
 • - om een op maat gemaakte website voor u beschikbaar te maken;
 • - om een of meer geregistreerde accounts te beheren die u bij ons hebt;
 • - om uw identiteit te verifiëren;
 • - voor de preventie van criminaliteit en fraude, opsporing en aanverwante doeleinden;
 • - met uw instemming, om elektronisch met u contact op te nemen over aanbiedingen en producten en services die u volgens ons mogelijk interesseren;
 • - voor promotie- en marketingdoeleinden, en om producten en services op maat te maken en te personaliseren;
 • - om onze mensen op te leiden en te managen, en producten en services te ontwikkelen;
 • - voor klantinzicht- en marktonderzoekdoeleinden - om uw behoeften beter te begrijpen;
 • - om M&S in staat te stellen klantenservicecontact met u te hebben (bijvoorbeeld voor restitutie); en
 • - wanneer wij een wettelijk recht of wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken (bijvoorbeeld in verband met een onderzoek door een overheidsinstantie of in een rechtsgeding).

Onze uitvoerende partner - Global-E

Onze internationale partner ter facilitering en uitvoering van de verkoop is Globale U.K. Limited ("Global-E"), een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 08632376), statutaire zetel te 2nd Floor, 167-169 Great Portland Street, Londen, W1W 5PF.

ls u producten koopt op deze website, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt door Global-E voor de uitvoering van uw bestelling en het leveren van producten aan u. Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van uw gegevens door M&S. Raadpleeg het privacybeleid van Global E voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door hen worden gebruikt.

Sparks en andere marketing

Promotionele communicatie

M&S gebruikt uw persoonlijke gegevens om u promotionele berichten te sturen via e-mail, sms en andere elektronische communicatiekanalen (met uw toestemming) en kan u post sturen om u op de hoogte te brengen van de nieuwste aanbiedingen van M&S.

M&S streeft ernaar u op de hoogte te houden over producten en services die voor u interessant en relevant zijn.

U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van promotionele communicatie door:

 1. 1. uw marketingvoorkeuren te wijzigen via uw M&S-account;
 2. 2. gebruik te maken van de eenvoudige koppeling 'afmelden' in e-mails of het 'STOP'-nummer voor sms; en/of
 3. 3. contact op te nemen met M&S via een van de contactkanalen die in dit Beleid zijn uiteengezet.

Sparks

Als u lid bent van Sparks, kunnen we rechtstreeks van u gegevens verzamelen, evenals uw surf- en aankoopactiviteiten, zowel online als in de winkel, en uw antwoorden op marketingcommunicatie analyseren. De resultaten van deze analyse, in combinatie met andere demografische gegevens, stellen ons in staat om contact met u op te nemen met informatie over producten en aanbiedingen die voor u relevant zijn. Hiervoor maken we gebruik van software en andere technologie (geautomatiseerde verwerking).

Online advertenties

Als u onze websites bezoekt, krijgt u mogelijk persoonlijke advertenties te zien voor producten en services van het merk M&S tijdens uw bezoek aan andere websites (waaronder socialemediaplatforms). Alle advertenties die u te zien krijgt, hebben betrekking op producten die u hebt bekeken, terwijl u onze websites op uw computer of andere apparaten heeft bekeken, of die naar onze mening interessant voor u zijn.

Deze advertenties worden door M&S aangeboden via toonaangevende gespecialiseerde aanbieders die gebruik maken van 'cookies' en vergelijkbare technologieën die op uw computer of andere apparaten zijn geplaatst (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies). U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen of uitschakelen. Zie hieronder voor meer informatie.

Gegevens delen met derden

Onze serviceaanbieders en leveranciers

Om bepaalde services voor u beschikbaar te maken, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens met een aantal van onze servicepartners delen. Dit zijn onder meer aanbieders van IT-, leverings- en marketingservices en partners voor fraudepreventie- en -detectie.

M&S staat serviceaanbieders alleen toe om met uw persoonlijke gegevens om te gaan als we hebben bevestigd dat ze de juiste gegevensbescherming en beveiligingsmaatregelen toepassen. We leggen ook contractuele verplichtingen op aan serviceaanbieders met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging, wat betekent dat ze uw gegevens alleen kunnen gebruiken om services te leveren aan M&S en aan u, en niet voor andere doeleinden.

Overige derden

Afgezien van onze serviceaanbieders, zal M&S uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken, behalve zoals hieronder vermeld. Wij verkopen of verhuren onze klantengegevens nooit aan andere organisaties voor marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • - onze zorgvuldig geselecteerde partners die producten en services van 'M&S' (bijvoorbeeld energieleveranciers) leveren, voor direct-marketingdoeleinden indien wij uw toestemming daarvoor hebben;
 • - kredietregistratiebureaus, banken en verstrekkers van betaalkaarten (zoals Visa, Mastercard en American Express)
 • - Externe marketingpartners, zoals Google of Facebook, om u advertenties te vertonen als u Google gebruikt of bent geregistreerd bij Facebook (zie verdere informatie over Facebook hieronder).
 • - een bedrijf dat delen van M&S of M&S als geheel overneemt, zoals hieronder aangegeven
 • - overheidsinstanties, toezichthouders, wetshandhavingsinstanties, rechterlijke instanties en verzekeraars, indien wij daartoe verplicht zijn: -
  • - om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

  • - om onze wettelijke rechten uit te oefenen (bijvoorbeeld in rechtszaken);
  • - voor de preventie, de opsporing of het onderzoek van criminaliteit of vervolging van overtreders; en
  • - voor de bescherming van onze werknemers, klanten en andere personen.

Facebook

Als u een account bij Facebook (of Instagram) hebt en cookies accepteert op onze website, kunnen uw persoonlijke gegevens, inclusief aankoop- en surfactiviteiten, worden gedeeld met Facebook, zodat ze u kunnen voorzien van M&S-advertenties wanneer u Facebook-platforms en -apps gebruikt (waaronder Facebook en Instagram). Voor bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot de marketing treedt Facebook Ireland op als Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.

Meer informatie over de manier waarop Facebook Ireland uw persoonlijke gegevens verwerkt, inclusief de wettelijke grondslag waarop Facebook Ireland zich beroept en de manieren om rechten van betrokkenen uit te oefenen tegenover Facebook Ireland, vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook Ireland op https://www.facebook.com/about/privacy >.

In overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming heeft M&S een overeenkomst (een "Aanvullende gegevensverantwoordelijke") met Facebook Ireland gesloten om de respectieve verantwoordelijkheden van de partijen vast te stellen voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de gezamenlijke verwerking.

We zijn overeengekomen dat M&S verantwoordelijk is voor het verstrekken van de bovengenoemde informatie aan de betrokkenen. Ook is tussen de partijen overeengekomen dat Facebook Ireland verantwoordelijk is voor de rechten van betrokkenen op grond van artikel 15-20 van de AVG met betrekking tot de persoonlijke gegevens die door Facebook Ireland na de gezamenlijke verwerking zijn opgeslagen.

Fusies en overnames

In het geval dat een afzonderlijke onderneming ons hele bedrijf of een deel van ons bedrijf of onze activa overneemt, bijvoorbeeld in het kader van een fusie of bedrijfsovername, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens doorgeven aan dit bedrijf, zodat ze services aan u kunnen blijven leveren. In deze situatie worden uw gegevens alleen door de andere onderneming gebruikt met het oog op dit Beleid.

Wanneer we met een bedrijf in gesprek zijn over de verkoop of overdracht van een deel van of alle bedrijfsvoering van M&S, kan het onder bepaalde omstandigheden mogelijk zijn dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan het betreffende bedrijf. Dit gebeurt alleen wanneer het strikt noodzakelijk is voor de evaluatie van de transactie. Als dit gebeurt, worden de gegevens veilig bewaard en worden ze verwijderd als de zakelijke verkoop niet doorgaat.

Internationale overdrachten

Om producten en services aan u te leveren, is het soms nodig voor M&S om uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen naar rechtsgebieden met minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming om persoonlijke gegevens te beschermen.  Dit gebeurt meestal wanneer serviceaanbieders buiten de EER zijn gevestigd of als u buiten de EER bent gevestigd. Deze overdrachten zijn onderworpen aan speciale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als dit gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat alle persoonlijke gegevens worden beveiligd. Onze standaardpraktijk is het gebruik van 'modelcontractbepalingen' die door de Europese Commissie en de relevante Britse autoriteiten voor dergelijke overdrachten zijn goedgekeurd. Deze bepalingen zijn hier te vinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de in dit Beleid omschreven doeleinden. Er gelden verschillende bewaartermijnen voor verschillende soorten gegevens, maar het langst dat we normaal gesproken persoonlijke gegevens bewaren, is 7 jaar.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

M&S kan de volgende gegevens van u verzamelen:

 • - uw naam, leeftijd/geboortedatum en geslacht;
 • - uw contactgegevens: postadres, inclusief facturerings- en afleveradressen, telefoonnummers (inclusief mobiele nummers) en e-mailadres;
 • - aankopen en bestellingen die door u zijn gedaan;
 • - uw online surfactiviteiten op M&S-websites;
 • - uw wachtwoord(en);
 • - camerabeelden en andere beelden;
 • - wanneer u een aankoop doet of een bestelling bij ons plaatst, de gegevens van uw betaalkaart;
 • - uw communicatie- en marketingvoorkeuren;
 • - uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes;
 • - uw locatie;
 • - uw correspondentie en communicatie met M&S; en
 • - andere openbaar beschikbare persoonlijke gegevens, waaronder gegevens die u via een openbaar platform (zoals een Twitter-feed of openbare Facebook-pagina) hebt gedeeld.
  • Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens van kinderen.

   Deze lijst is niet uitputtend en in specifieke gevallen moeten wij extra gegevens verzamelen voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet.  Sommige van de bovenstaande persoonlijke gegevens worden direct verzameld, bijvoorbeeld wanneer u een online account op onze websites aanmaakt of een e-mail naar ons klantenserviceteam stuurt. Andere persoonlijke gegevens worden indirect verzameld, bijvoorbeeld uw surf- of winkelactiviteiten. Wij kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen van derden die uw toestemming hebben om uw gegevens aan ons over te dragen, of uit openbaar beschikbare bronnen.

   Hoe wij uw gegevens beschermen

   Onze controlemaatregelen

   M&S spant zich ervoor in uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

   Onze beveiligingsmaatregelen omvatten: -

   • - codering van gegevens;
   • - regelmatige cyberbeveiligingsbeoordelingen van alle serviceaanbieders die mogelijk uw persoonlijke gegevens verwerken;
   • - regelmatige scenarioplannings- en crisisbeheersingsoefeningen om ervoor te zorgen dat we klaar zijn om te reageren op cyberbeveiligingsaanvallen en gegevensbeveiligingsincidenten;
   • - dagelijkse penetratietests van systemen;
   • - beveiligingsmaatregelen die de gehele IT-infrastructuur van M&S beschermen tegen externe aanvallen en onbevoegde toegang; en
   • - intern beleid waarin onze aanpak voor de beveiliging van gegevens en training voor medewerkers zijn vastgelegd.

   Wat u kunt doen om uw gegevens te beschermen

   M&S zal u nooit vragen om een bankrekening of creditcardgegevens te bevestigen via e-mail. Als u een e-mail ontvangt die afkomstig lijkt te zijn van M&S en waarin u wordt gevraagd om dit te doen, vragen we u om dit verzoek te negeren en niet te antwoorden.

   Als u een computer of ander apparaat op een openbare locatie gebruikt, raden we u voor uw veiligheid aan u altijd af te melden en de websitebrowser af te sluiten wanneer u een online sessie beëindigt.

   Daarnaast raden we u aan de volgende veiligheidsmaatregelen te hanteren om uw online veiligheid te vergroten zowel met betrekking tot M&S als in het algemeen:

   - houd de wachtwoorden van uw account geheim. Onthoud dat iedereen die uw wachtwoord kent, toegang tot uw account kan krijgen.

   - gebruik ten minste 8 tekens wanneer u een wachtwoord maakt. Een combinatie van letters en cijfers is het beste. Gebruik geen bestaande woorden, uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens die gemakkelijk kunnen worden achterhaald. We raden u ook aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen. U kunt dit doen als u uw account opent. Klik op 'Uw account', vervolgens op 'Uw gegevens' en selecteer 'Wachtwoord wijzigen'.

   - vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts.

   Uw rechten

   U hebt de volgende rechten:

   • 1. het recht om te vragen om een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben (recht op inzage);
   • 2. het recht (in bepaalde omstandigheden) om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen, indien we geen juridische redenen hebben om deze gegevens te bewaren (recht op verwijdering of recht op vergetelheid);
   • 3. het recht om ons te vragen verouderde of onjuiste persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren (recht op rectificatie);
   • 4. het recht om u af te melden voor eventuele marketingcommunicatie die we u kunnen sturen en het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik/onze opslag van uw persoonlijke gegevens als we daar geen legitieme redenen voor hebben (recht van bezwaar);
   • 5. het recht (in bepaalde omstandigheden) om ons te vragen 'de verwerking van gegevens te beperken'; dit houdt in dat we de gegevens ten behoeve van u beveiligen en bewaren, maar verder niet gebruiken (het recht op beperking van de verwerking); en
   • 6. het recht (in bepaalde omstandigheden) om ons te vragen persoonlijke gegevens die we van u hebben aan u te verstrekken in een gestructureerde, machineleesbare indeling en/of een kopie van de gegevens in een dergelijk format te verstrekken aan een andere organisatie (het recht op gegevensportabiliteit).
   • Als u gebruik wenst te maken van een van de bovenstaande rechten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

    customer.dpo@customersupport.marksandspencer.com

    Rechtsgrond voor het gebruik van gegevens

    Wij zijn verplicht de rechtsgrond voor onze 'verwerking' van persoonlijke gegevens uiteen te zetten

    Rechtsgrond voor de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten door M&S

    Algemeen

    M&S verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van klanten omdat dit nodig is voor:

    • - het nastreven van onze legitieme belangen (zoals hieronder uiteengezet);
    • - het doel onze verplichtingen na te komen en onze rechten uit te oefenen op grond van een contract voor de verkoop van goederen aan een klant; of
    • - het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

    In het algemeen vertrouwen wij alleen op toestemming als rechtsgrond voor verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot het verzenden van direct-marketingcommunicatie naar klanten via e-mail of sms.

    Klanten hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Wanneer toestemming de enige rechtsgrond is voor de verwerking, zullen wij ophouden met het verwerken van gegevens nadat de toestemming is ingetrokken.

    Onze legitieme belangen

    De normale rechtsgrond voor de verwerking van klantgegevens is dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen van M&S, met inbegrip van het volgende:-

    • - verkopen en leveren van goederen en services aan onze klanten;
    • - bescherming van klanten, werknemers en andere personen, en het behoud van hun veiligheid, gezondheid en welzijn;
    • - promotie, marketing en reclame van onze producten en services;
    • - verzenden van promotionele communicatie die relevant is voor en toegespitst is op individuele klanten (waaronder het beheer van het Sparks-loyaliteitsprogramma);
    • - inzicht in het gedrag, de activiteiten, voorkeuren en behoeften van onze klanten;
    • - verbetering van bestaande producten en services en het ontwikkelen van nieuwe producten en services;
    • - voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
    • - voorkomen, onderzoeken en opsporen van criminaliteit, fraude of antisociaal gedrag en vervolging van overtreders, met inbegrip van samenwerking met wetshandhavingsinstanties;
    • - afhandeling van klantencontacten, vragen of klachten van klanten of geschillen met klanten (inclusief het beheer van restituties);
    • - afhandeling van schadeclaims die zijn ingediend door klanten;
    • - bescherming van M&S, onze werknemers en klanten door passende juridische stappen te ondernemen tegen derden die strafbare feiten hebben gepleegd of in strijd zijn met wettelijke verplichtingen jegens M&S;
    • - doeltreffende afhandeling van eventuele rechtsvorderingen of regelgevende handhavingsmaatregelen tegen M&S;
    • - nakomen van onze verplichtingen jegens onze klanten, collega's, aandeelhouders en andere belanghebbenden; en
    • - het beheren van zakelijke transacties, inclusief het verkopen of overdragen van delen van ons bedrijf aan derden, het overnemen van nieuwe bedrijven, het aangaan van fusies of het uitvoeren van een bedrijfsreorganisatie.

    Cookies

    Onze websites maken gebruik van cookies, en soortgelijke technologieën zoals pixels en beacons, om informatie te verzamelen. Denk hierbij aan informatie over zoek- en aankoopgedrag door mensen die onze websites bezoeken.  Deze informatie omvat ook welke pagina's zijn bekeken, welke producten zijn aangeschaft, welk traject klanten op onze websites afleggen en of marketingcommunicatie is geopend. In het Cookiebeleid staat deze informatie uitgebreid beschreven.

    Cookiebeleid

    Wat zijn cookies?

    Net zoals de meeste websites, gebruiken de websites van M&S cookies om informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of andere apparaten (zoals smartphones of tablets) worden geplaatst wanneer u deze website bezoekt. Ze worden gebruikt om te 'onthouden' wanneer u op uw computer of apparaat onze websites bezoekt. Cookies zijn essentieel voor de effectieve werking van onze websites en voor uw online winkelervaring bij ons. Ze worden ook gebruikt om de producten en services die u worden aangeboden en waarvan u advertenties te zien krijgt te personaliseren, zowel op onze websites als elders.

    Informatie die wordt verzameld

    Sommige cookies verzamelen informatie over surf- en aankoopgedrag wanneer u deze website via dezelfde computer of hetzelfde apparaat opent. Deze informatie omvat welke pagina's zijn bekeken, welke producten zijn aangeschaft en welk traject u op de website hebt afgelegd. We gebruiken geen cookies om informatie over uw naam, adres of andere contactgegevens te verzamelen of vast te leggen. M&S kan cookies gebruiken om uw surf- en aankoopgedrag te volgen.

    Hoe worden cookies beheerd?

    De cookies die op uw computer of ander apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt, zijn ontwikkeld door:

    • M&S, of namens M&S, en zijn noodzakelijk om u in staat te stellen aankopen te doen op onze website;
    • derden die ons helpen bij het opsporen en voorkomen van fraude;
    • derden die met ons deelnemen aan marketingprogramma's; en
    • derden die webbanneradvertenties plaatsen namens M&S.

    Waarvoor worden cookies gebruikt?

    Dit zijn de belangrijkste doeleinden waarvoor cookies worden gebruikt: -

    1. Voor technische doeleinden die essentieel zijn voor een effectieve werking van onze websites, met name met betrekking tot online transacties en sitenavigatie.
    2. Zodat M&S u met name online advertenties en gerichte updates kan vertonen.
    3. Om M&S te helpen fraude te detecteren en te voorkomen via advertenties op internet en sociale media.
    4. Om M&S in staat te stellen informatie te verzamelen over uw surf- en winkelpatronen, om het succes van campagnes en wedstrijden bij te houden en te achterhalen of promotionele communicatie is geopend.
    5. Om M&S in staat te stellen om aan contractuele verplichtingen te voldoen door betalingen te verrichten aan derden wanneer een product wordt gekocht door iemand die onze website heeft bezocht via een website die door een dergelijke derde partij wordt beheerd.

    Aanwezigheid en duur van cookies op uw apparaat/apparaten

    Cookies blijven gedurende verschillende perioden op uw apparaat staan, afhankelijk van het type en het doel ervan. Sommige cookies mogen alleen gedurende de duur van het bezoek worden gebruikt en andere kunnen aanwezig blijven, zodat wij kunnen zien hoe u met onze services omgaat.

    Permanente cookies zijn een categorie cookies die op uw apparaat blijven staan. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor onze doeleinden, zoals beschreven in het Cookiebeleid. Over het algemeen worden cookies niet langer dan 18 maanden bewaard. In uitzonderlijke gevallen kunnen cookies langer worden bewaard, maar alleen als dat nodig is en volgens passende interne goedkeuringsprocedures.

    In sommige gevallen zijn deze cookies beschikbaar voor derden die helpen deze services te leveren. Meer informatie over de beschikbaarheid voor derden en hun doeleinden wordt uiteengezet in ons Cookiebeleid.

    Hoe kan ik cookies uitschakelen?

    Als u onze websites voor de eerste keer bezoekt, wordt een pop-upbanner weergegeven waarin u wordt gewezen op het gebruik van cookies. Op deze banner kunt u lezen dat onze website gebruikmaakt van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt vervolgens een keuze maken tussen de opties 'Alle cookies accepteren' of 'Cookies weigeren' binnen de banner met de cookiemelding. Wanneer u op de banner op 'Alle cookies accepteren' klikt, beschouwen wij dat als toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies, tenzij u deze via uw browserinstellingen hebt uitgeschakeld.

    Opmerking: als u al eerder op onze website toestemming hebt gegeven voor cookies, kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen door de cookies uit uw browser te verwijderen en onze website opnieuw te bezoeken. In dat geval verschijnt de pop-upbanner opnieuw. U kunt er vervolgens voor kiezen om de website(s) te bezoeken zonder in te stemmen met cookies.

    Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u ook de browserinstellingen van uw website wijzigen om cookies te weigeren. Het kan per browser verschillen hoe u dit moet doen. Hieronder vindt u meer informatie over het uitschakelen van cookies in de populairste browsers:

    1. Microsoft Internet Explorer:
    2. Selecteer het menu 'Extra' en vervolgens 'Internetopties'
    3. Klik op het tabblad 'Privacy'
    4. Selecteer de gewenste instelling

    For Google Chrome:

    1. Selecteer Instellingen > Geavanceerd
    2. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op 'Contentinstellingen'.
    3. Klik op 'Cookies'

    For Safari:

    1. Selecteer Voorkeuren > Privacy
    2. Klik op 'Alle websitegegevens verwijderen'

    For Mozilla firefox:

    1. Selecteer het menu 'Extra' en vervolgens 'Opties'
    2. Klik op het pictogram 'Privacy'
    3. Ga naar het menu 'Cookies' en selecteer de gewenste instellingen

    For Opera 6.0 and further:

    1. Selecteer het menu 'Bestanden' > 'Voorkeuren'
    2. Privacy

    Wat gebeurt er als ik cookies uitschakel?

    Dit is afhankelijk van de cookies die u uitschakelt, maar over het algemeen kunnen de websites mogelijk minder goed functioneren wanneer u cookies uitschakelt. Als u alleen cookies van derden uitschakelt, kunt u gewoon aankopen doen via onze websites. Als u alle cookies uitschakelt, kunt u geen aankopen doen op onze websites.

    Functionaris voor gegevensbescherming

    Onze functionaris voor gegevensbescherming helpt ons om te zorgen dat we de persoonlijke gegevens van onze klanten (en anderen) beschermen en voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

    Als u vragen hebt over hoe M&S uw persoonlijke gegevens gebruikt die hier niet zijn beantwoord of als u uw rechten op uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het team van de functionaris voor gegevensbescherming via

    • • de telefoon: 0333 014 8555;
    • • e-mail: customer.dpo@customersupport.marksandspencer.com

    U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Britse toezichthouder (Information Commissioner’s Office). Meer informatie, inclusief contactgegevens, is beschikbaar op https://ico.org.uk.

    Websites van derden en microsites

    Zie ons Privacybeleid voor het Verenigd Koninkrijk voor informatie over hoe persoonlijke gegevens die worden verzameld via onze website in het VK of winkels in het VK worden gebruikt.

    M&S werkt samen met bepaalde vertrouwde derden om aanvullende producten en services te leveren, waaronder:

     M&S Lunch to You op onze M&S for Business-site (onder samenwerkingsovereenkomsten met EWA Ltd), dat u kunt vinden doorhere. te klikken

     M&S Made-to-Measure Shirts (onder samenwerkingsovereenkomsten met Bivolino), dat u kunt vinden doorherete klikken

     M&S Personalised (onder samenwerkingsovereenkomsten met Hallmark Cards PLC), dat u kunt vinden door herete klikken

    Deze producten en services zijn online toegankelijk via de relevante 'microsite' van derden. Deze websites en andere websites waarnaar door middel van koppelingen in dit Beleid wordt verwezen, zijn eigendom van en worden beheerd door een derde partij. Deze derde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens overeenkomstig het eigen privacybeleid.

    Updates

    Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in maart 2023

Manieren om te betalen
Spreid de kosten
M&S

Tik erop en selecteer 'Toevoegen aan startscherm'

Exit
M&S

Voeg M&S toe aan uw startscherm voor een snellere winkelervaring!