PRIVACY & BEVEILIGING

BELANGRIJK – GRAAG ZORGVULDIG LEZEN

Marks & Spencer hecht veel belang aan het respecteren van de privacyrechten van de bezoekers aan haar website. In dit privacybeleid ("Beleid") kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken als u door de site www.marksandspencer.com/nl_BE

bij ons winkelt of op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe u op de Website bent gekomen en gelden voor alle technologieën of middelen waarmee we de Website aan u beschikbaar stellen. Hierin kunt u informatie vinden over de soort persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en de rechten die u heeft om ons gebruik van uw persoonsgegevens te controleren.

Wij verzoeken u dit Beleid zorgvuldig te lezen en raden u aan een exemplaar uit te printen en te bewaren zodat u het nog eens kunt raadplegen

Wie zijn wij

Marks and Spencer plc is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 00214436), statutaire zetel te Waterside House, 35 North Wharf Road, Londen, W2 1NW. Marks and Spencer plc is onderdeel van de Marks & Spencer Groep van bedrijven (hierna gezamenlijk 'Marks & Spencer', 'we', 'wij' of 'ons' genoemd in dit privacybeleid) en is geregistreerd als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bij het Information Commissioner's Office (registratienummer Z6046528).

We respecteren uw recht op privacy en verwerken alleen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met de UK Data Protection Act 1998, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, en alle andere toepasselijke privacywetgeving.

Als u vragen hebt over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, of als u nog andere privacy-gerelateerde vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen op een van de volgende manieren:

 • • telefonisch: 0333 014 8430 vanuit het Verenigd Koninkrijk (geopend van 7:00 tot 19:00 uur);
 • • via e-mail: international@marksandspencerlondon.com of
 • • per post: M&S International Customer Services

Marks & Spencer Plc,
PO Box 3001,
Sheffield,
S97 3GN,
ENGLAND

Onze uitvoerende partner - Global E

Onze internationale partner ter facilitering en uitvoering van de verkoop is Globale U.K. Limited ('Global-E'), een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 08632376) ), statutaire zetel te 2nd Floor, 167-169 Great Portland Street, Londen, W1W 5PF.

Als u producten koopt op deze website, zullen uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt door Global-E voor de uitvoering van uw bestelling en het leveren van producten aan u. Dit beleid geldt alleen voor het gebruik van uw gegevens door Marks and Spencer. Raadpleeg het privacybeleid van Global-E voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

Wanneer u contact met ons opneemt, vergeet dan niet uw naam en contactgegevens te vermelden, samen met het Marks & Spencer-accountnummer of eventuele referenties van correspondentie.

Kinderen

Wij verzamelen geen gegevens van personen jonger dan 18 jaar zonder toestemming en zullen dit ook niet bewust doen. Als je jonger bent dan 18, moet je deze Website niet gebruiken en geen persoonsgegevens aan ons opgeven tenzij je de toestemming hebt van en begeleid wordt door een ouder of voogd.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen

Als u aankopen doet bij M&S (waaronder ook begrepen aankopen in de winkel, per telefoon of via ons catalogusbestelformulier of deze Website), deze Website bezoekt en doorbladert en/of zich aanmeldt voor de M&S e-mailnieuwsbrief of SMS berichten, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • • uw naam, leeftijd en geslacht;
 • • IP-adres;
 • • uw factuur- en postadres voor levering, telefoon-, fax- en e-mailgegevens;
 • • waar u zich bij ons heeft ingeschreven, uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • • waar u een bestelling bij ons doet, de gegevens van uw betaalpas;
 • • uw communicatie- en winkelvoorkeuren
 • • uw browsegedrag en online winkelactiviteiten; en
 • • uw geboortedatum.

We kunnen deze persoonsgegevens bij derden verzamelen die uw toestemming hebben om uw gegevens aan ons door te geven.

Hoe kunnen we uw informatie bewaren en gebruiken

M&S (en derden-gegevensverwerkers die namens ons handelen) kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken:

 • • om deze Website aan u beschikbaar te stellen en u content aan te bieden die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren;
 • • om een geregistreerde account die u bij ons heeft te onderhouden;
 • • om met uw uitdrukkelijke toestemming contact met u op te nemen (ook per SMS en e-mail) over aanbiedingen en producten en diensten waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren en voor klanttevredenheidsonderzoek en marktonderzoek.
 • • om onze goederen en diensten aan u te leveren en voor aanverwante doeleinden, waaronder begrepen het vaststellen van uw identiteit;
 • • voor onderzoek, analyse, tests, opvolging, risicobeheer en administratieve doeleinden; en
 • • als wij een wettelijk recht of plicht hebben uw gegevens te gebruiken of bekend te maken (bijvoorbeeld voor het voorkomen van misdaad en fraude en aanverwante doeleinden).

Wij verwerken ook de gegevens van uw betaalpas om een aankoop die u via deze Website doet te voltooien en maken in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens bekend aan externe kredietinformatiebureaus om uw kredietwaardigheid te toetsen. Als u een bestelling bij ons plaatst, kunnen wij u aanbieden om de gegevens van uw betaalpas voor uw gemak te bewaren zodat u deze gegevens in de toekomst niet opnieuw hoeft in te voeren. Van andere betaalwijzen die u op de Website gebruikt kunnen wij geen gegevens bewaren. Als u ons gevraagd heeft om de gegevens van uw betaalpas te bewaren en u later beslist dat u niet wilt dat wij deze gegevens blijven bewaren kunt u naar 'Mijn Account' gaan, op 'Bewerk of wis een creditcard' klikken en alle kaartgegevens die wij van u hebben wissen.

Daarnaast kunnen wij geanonimiseerde gegevens verzamelen over bezoekers aan onze Website voor geaggregeerde statistische of verslagleggingsdoeleinden. Met de geanonimiseerde gegevens die wij voor deze doeleinden verzamelen kunnen wij niemand persoonlijk identificeren.

Het delen van uw persoonsgegevens

Behoudens zoals vermeld in dit Beleid zullen wij uw persoonsgegevens niet aan een derde bekendmaken, verkopen of verhuren.

M&S kan uw persoonsgegevens delen met andere leden van de M&S Groep die ook op zullen treden als verantwoordelijke en die ons helpen bij de uitoefening van ons bedrijf.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan distributeurs van onze producten en diensten, alsmede dienstverleners en onderaannemers die taken verrichten namens ons of diensten aan ons verlenen, zoals opslag en levering; marketing en reclame; creditcard- en gegevensverwerking; kredietonderzoeken; softwareontwikkeling; website hosting en beheer; informatietechnologie en kantoordiensten; juridisch en boekhoudkundige dienstverleners..

Alle dienstverleners en onderaannemers die namens ons optreden zijn contractueel verplicht om de persoonsgegevens die zij van M&S ontvangen alleen te gebruiken voor het verrichten van taken namens ons of het verlenen van diensten aan ons of zoals anderszins vereist bij de wet en om deze gegevens met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen.

Als een derde onze onderneming en/of activa geheel of gedeeltelijk verkrijgt, kunnen wij uw persoonsgegevens aan die derde bekendmaken in verband met de verkrijging. Verder behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens aan derden bekend te maken als onderdeel van de verkoop van de onderneming of activa als M&S of een andere M&S groepsmaatschappij failliet is gegaan of in een vergelijkbare situatie verkeert, maar alleen als dit rechtmatig is en conform de Privacywetgeving is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken indien dit nodig is om aan de toepasselijke wetten of een bevel van een overheids- of rechtshandhavingsinstantie te voldoen.

E-mailnieuwsbriefvoorkeuren en SMS berichten

U ontvangt van ons e-mailnieuwsbrieven en SMS berichten als u hier specifiek om gevraagd heeft. Wij bieden u de mogelijkheid om te bepalen of u wel of geen e-mailnieuwsbrieven en/of SMS berichten ontvangt. U kunt uw voorkeuren aanpassen en zich uitschrijven voor e-mailnieuwsbrieven door hier te klikken. Daarnaast kunt u zich uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrieven en andere marketing e-mailberichten en/of SMS berichten die wij u sturen door op de afmeldlink te klikken aan het einde van elk e-mailbericht en/of de instructies op te volgen in een SMS marketingbericht dat wij u hebben verstuurd.

Gepersonaliseerde reclamebanner

Als u door deze Website heeft gebladerd kunt u gepersonaliseerde reclamebanners ontvangen terwijl u andere, goed bekendstaande websites bezoekt. Wij hechten er belang aan u informatie te verstrekken over producten en aanbiedingen die voor u relevant zijn. Alle reclamebanners die u ontvangt hebben betrekking op producten die zijn bekeken bij het bladeren door deze Website op uw computer of ander apparaat. Deze dienst wordt verleend door M&S via een gerenommeerde, hierin gespecialiseerde dienstverlener, middels het gebruik van 'cookies' die op uw computer of ander apparaat (zie verderop voor verdere informatie over het gebruik van cookies) geplaatst worden. Deze cookies hebben niets te maken met het verzamelen van uw persoonsgegevens.

Cookies

Gerichte updates en marketing

Als u ermee heeft ingestemd dat wij u kunnen benaderen voor marketingdoeleinden kunnen we u e-mailberichten en andere relevante mededelingen sturen met betrekking tot producten en diensten waarvan wij denken dat deze aansluiten bij uw interesse. Wij doen dit door uw browsegedrag en online winkelgewoonten bij te houden en door u informatie te geven over producten die u bekeken heeft en hiermee verwante producten.

Internationale doorgifte

Sommige persoonsgegevens die wij van u verzamelen verstrekken wij aan externe gegevensverwerkers die in landen buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn voor de doeleinden en op de manier zoals beschreven in de paragraaf hierboven "Het delen van uw persoonsgegevens". Als wij dit doen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens dezelfde bescherming genieten als wanneer zij binnen de EER verwerkt worden en dat deze overdrachten volledig voldoen aan de Privacywetgeving. In de meeste gevallen wordt van onze gegevensverwerkers verlangd dat zij akkoord gaan met de contractuele modelbepalingen die voor dergelijke doeleinden goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. Sommige van onze gegevensverwerkers die in de VS gevestigd zijn hebben zich aangesloten bij de Safe Harbor regeling die onder toezicht staat van de US Federal Trade Commission.

Cookies

Inleiding

Deze Website gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of ander, draadloos apparaat (zoals 'smart phones' of 'tablets') geplaatst worden tijdens uw bezoek aan deze Website. Zij worden gebruikt om u te 'herkennen' als uw computer of apparaat deze Website bezoekt. De cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze Website en zorgen ervoor dat u bij ons online kunt winkelen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die wij onze klanten aanbieden en waarvoor wij reclame maken, zowel op deze Website als elders, aansluiten bij hun interesses.
Sommige cookies verzamelen gegevens over het browse- en aankoopgedrag van mensen die deze Website bezoeken met dezelfde computer of apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de pagina's die bekeken worden, producten die gekocht worden en hoe klanten door een Website bladeren. Wij gebruiken echter geen cookies om informatie zoals namen, adressen of andere contactgegevens te verzamelen of op te slaan. M&S kan cookies gebruiken om het individuele browse- en koopgedrag van klanten te volgen, maar derden kunnen klanten niet identificeren met cookies.

Wie stelt de cookies in?

De cookies die op uw computer of ander apparaat waarmee u deze Website bezoekt worden opgeslagen worden ingesteld door M&S, onze leveranciers die met ons samenwerken om ervoor te zorgen dat we een kwalitatief goede Website en online winkelplezier kunnen bieden en andere derden.

Sommige cookies worden ingesteld door of namens M&S en zijn noodzakelijk om het klanten mogelijk te maken op onze Website aankopen te doen.

Cookies kunnen ook worden ingesteld door derden die samen met ons meedoen aan gezamenlijke marketingprogramma's. De belangrijkste hiervan zijn Criteo, Transversal en Rich Relevance die namens M&S de bannerreclame verzorgen en een aantal andere gerenommeerde bedrijven. Geen van deze derden verzamelt persoonsgegevens waarmee zij individuele klanten zouden kunnen identificeren.

Waar worden cookies voor gebruikt?

De belangrijkste doeleinden waarvoor cookies gebruikt worden zijn:-

1. Voor technische doeleinden die essentieel zijn voor het goed functioneren van de Website, vooral met betrekking tot online transacties.
2. Voor de aansturing van de marketingactiviteiten van M&S, in het bijzonder bannerreclame en gerichte updates, waarover elders in dit Beleid meer informatie te vinden is.
3. Om M&S in staat te stellen gegevens te verzamelen over de browse- en winkelgewoonten en activiteiten van klanten en ook om het succes van campagnes, wedstrijden, etc. te volgen.
4. Om M&S in staat te stellen te voldoen aan haar contractuele verplichtingen om betalingen aan derden te doen als een product gekocht wordt door iemand die onze Website bezocht heeft via een site die door derden wordt beheerd.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Als u geen cookies wilt ontvangen moet u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om cookies te blokkeren. Hoe u dit moet doen hangt af van de browser die u gebruikt; hierna vindt u hoe u de instellingen van de meest gebruikte browsers kunt wijzigen.

Voor Microsoft Internet Explorer:

 1. 1. Ga naar het menu "extra" en kies vervolgens "Internetopties"
 2. 2. Klik op de tab "Privacy"
 3. 3. Kies de juiste instelling

 

Voor Mozilla firefox:

 1. 1. Ga naar het menu "extra" en kies vervolgens "Opties"
 2. 2. Klik op het icoontje "privacy"
 3. 3. Ga naar het menu "cookie" en maak uw keuze Voor Opera 6.0 en hoger:

 

Voor Opera 6.0 en hoger:

 1. 1. Ga naar het menu "Bestanden" en vervolgens "Voorkeuren"
 2. 2. Privacy

 

Wat gebeurt er als ik cookies uitschakel?

Dit hangt af van de cookies die u uitschakelt, maar in het algemeen kan het zo zijn dat de Website niet meer goed functioneert als cookies worden uitgeschakeld. Als u alleen cookies van derden blokkeert, kunt u nog steeds aankopen doen op deze Website.Als u alle cookies blokkeert kunt u geen aankopen doen op deze Website.

Beveiliging

Wij gebruiken standaard encryptietechnologie ("SSL" of "Secure Socket Layer" technologie) om persoonsgegevens die u ons stuurt als u via de Website een bestelling doet te versleutelen. Om te controleren of u zich in een beveiligde omgeving van de Website bevindt voordat u ons persoonsgegevens stuurt moet u kijken of u rechtsonder in uw browservenster een gesloten hangslot of een ongebroken sleutel ziet.

U moet er wel rekening mee houden dat hoewel wij alle juiste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen, geen enkele verzending via Internet gegarandeerd veilig is. Dat betekent dat wij de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons via Internet stuurt niet kunnen garanderen.

Als u een computer of terminal gebruikt in een openbare ruimte raden wij u voor uw eigen veiligheid aan om altijd uit te loggen en de internetbrowser af te sluiten als u klaar bent met een online sessie. Daarnaast raden wij u aan om de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen om uw online veiligheid te vergroten:

 • • Zorg ervoor dat uw wachtwoorden geheim blijven. Vergeet niet dat iedereen die uw wachtwoord kent toegang heeft tot uw account.
 • • Gebruik minimaal 8 karakters als u een wachtwoord aanmaakt. Een combinatie van letters en cijfers is het beste. Gebruik geen woordenboekwoorden, uw naam, e-mailadres of andere persoonsgegevens die eenvoudig te achterhalen zijn. Wij raden u ook aan uw wachtwoord regelmatig te veranderen. U kunt dit doen door naar 'Mijn Account' te gaan en op 'Wijzig naam, e-mail of wachtwoord' te klikken.
 • • Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts.

 

Spoof/frauduleuze e-mailberichten

Wij zullen u nooit vragen om gegevens van uw rekening of creditcard via e-mail te bevestigen. Als u een e-mailbericht ontvangt waarvan M&S of andere M&S Groepsmaatschappijen beweerdelijk de afzender zijn en waarin u gevraagd wordt dit te doen, negeer dan het bericht en geef hier geen antwoord op.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • • het recht om om elk moment te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben;
 • • het recht om ons te vragen verouderde of onjuiste persoonsgegevens die wij van u hebben bij te werken en corrigeren;
 • • het recht om u af te melden voor alle marketinguitingen die wij u kunnen sturen;
 • • het recht van bezwaar en/of opzegging, hetgeen betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft op verwijdering of blokkering van persoonsgegevens die wij van u hebben; en
 • • het recht om ons te vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking waarschijnlijk leidt tot aanzienlijke problemen of schade.

Als u één of meerdere van de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan Contact met ons op. Als u zich af wilt melden voor marketinguitingen die wij u via e-mail sturen kunt u dit doen door op de afmeldlink te klikken aan het einde van een e-mailnieuwsbrief die wij u hebben gestuurd of door naar ons e-mailnieuwsbrief preference centre te gaan.

Websites van derden

Deze Websites kan links bevatten naar externe websites van derden. U moet er rekening mee houden dat dit Beleid alleen van toepassing is op de persoonsgegevens die wij via deze Website verzamelen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor persoonsgegevens die derden mogelijk verzamelen, bewaren en gebruiken via hun websites. U moet altijd het privacybeleid van iedere website die u bezoekt zorgvuldig doorlezen.

Wijzigingen in dit Beleid

Dit Beleid is voor het laatst gewijzigd op 16 augustus 2017. Wij verzoeken u om via deze pagina regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn in dit Beleid.