Limited time! 10% off on selected lines with code ALL10MSSITE

KUSHTET DHE AFATET E FAQES


 

RRETH KUSHTEVE dhe afateve TONA

Kjo faqe ofron informacione rreth nesh dhe kushtet e afateve ligjore që mund të zbatohen për përdorimin tuaj të faqes marksandspencer.com/al (“Faqja e internetit”) qoftë si përdorues i regjistruar ose si mysafir dhe ndonjë produkt ose shërbim që ju porositni nga ne.

Për t'ju ndihmuar të gjeni informacionin që kërkoni, i kemi ndarë këto Kushte e Afate në 5 seksione. Ato janë:

 

Shikoni informacion rreth M&S A. Informacion rreth Marks & Spencer:
Ju mund të gjeni si të na kontaktoni ose të shikoni detajet e kompanisë sonë të regjistruar këtu
Shikoni kushtet e përdorimit të faqes B. Kushtet e faqes:
Ju mund të shikoni kushtet e afatet ligjore që zbatohen kur hyni, shfletoni dhe përdorni marksandspencer.com/al këtu
Shikoni Kushtet dhe Afatet e Përgjithshme të Shitjes C. GKushtet dhe Afatet e Përgjithshme të Shitjes:
Ju mund të shihni kushtet dhe afatet ligjore që zbatohen për çdo produkt ose shërbim që porositni nga marksandspencer.com/al këtu
Shikoni Kushtet Ligjore D. Kushtet Ligjore:
Ju mund të shikoni kushtet dhe afatet ligjore që zbatohen për këto Kushte dhe Afate.
Shikoni Politikën e Privatësisë dhe Kukive E. Politika e Privatësisë dhe Kukive:
Ju mund të mësoni se çfarë informacioni personal mbledh dhe përdor marksandspencer.com/al për ju kur qaseni, shfletoni dhe përdorni këtë faqe interneti (duke përfshirë regjistrimin me këtë faqe) dhe shihni se çfarë të drejte keni për të kontrolluar përdorimin tonë të informacionit personal tuaj këtu
 

Ju lutemi të lexoni me kujdes këto Kushte dhe Afate dhe Politikën e Privatësisë dhe Kukive para se të filloni të përdorni faqen e internetit.

NDIHMA E FAQES

Përveç këtyre Kushteve dhe Afateve, ju gjithashtu mund të gjeni ndihmë gjatë vizitës në seksionin Ndihma të faqes tonë. Këtu do të gjeni informacione të dobishme për tarifat tona të dërgesës, afatet e dorëzimit dhe politikën e kthimit, si dhe informacione të dobishme të rëndësishme për pyetjet e tjera që mund të keni.

 

PJESA A: A. INFORMACION RRETH MARKS & SPENCER:

Kjo faqe interneti është në pronësi dhe mundësuar nga Marks and Spencer plc, një kompani e regjistruar në Angli dhe Uells (numri i regjistrimit të kompanisë 214436), zyra e regjistruar e të cilës është Waterside House, 35 North Wharf Road, London, W2 1NW. Numri ynë i regjistruar i TVSH-së është 232 128892. Nëse ne nuk themi ndryshe, ne përdorim termat “M&S”, “Marks & Spencer”, “ne” dhe “neve” në këtë faqe interneti për t’iu referuar Marks dhe Spencer plc në të gjithë kushtet dhe afatet e faqes, të cilat përfshijnë Kushtet e Faqes, Kushtet dhe Afatet e e Përgjithshme të Shitjes, Kushtet Ligjore dhe Politika e Privatësisë dhe Kukive (“Kushtet dhe Afatet”). Globale UK Limited (“Global-E”) është një kompani e regjistruar në Angli dhe Uells (numri i regjistrimit të kompanisë 08632376) zyra e regjistruar e të cilës është 45 Leather Lane, London, England, EC1N 7TJ.

Global-E është partneri ynë ndërkombëtar për lehtësimin dhe përmbushjen e shitjeve ndërkombëtare dhe do të jetë kompania me të cilën ju lidhni kontratë për ndonjë blerje të produkteve ose shërbimeve. Global-E do të marrë pagesën tuaj dhe transportuesit e miratuar do të dorëzojnë porositë tuaja. Për detajet e plota të politikës sonë të kthimeve dhe rimbursimeve, ju lutemi të vizitoni Pjesën C të Kushteve dhe Afateve tona.

Nëse dëshironi të na kërkoni ndonjë gjë (qoftë në lidhje me produktet e shërbimet tona, këtë faqe interneti, ndonjë nga Kushtet dhe Afatet tona ose ndryshe) apo nëse dëshironi të parashtroni një kërkesë në lidhje me një porosi ose dorëzim, atëherë ju lutemi të na kontaktoni.

 

PJESA B: KUSHTET E FAQES:

Kushtet dhe Afatet zbatohen për përdorimin tuaj të faqes së internetit M & S në www.marksandspencer.com/al (“Faqja e internetit”) dhe për çdo porosi që bëni në Faqen e internetit. Kushtet dhe Afatet zbatohen pavarësisht se si hyni në Faqen e internetit, duke përfshirë çdo teknologji ose pajisje me anë të të cilave M&S e bën Faqen të disponueshme për ju në shtëpi, në lëvizje ose në dyqan. Ju duhet t’i lexoni me kujdes këto Kushte dhe Afate dhe ju rekomandojmë që të shkarkoni ose të printoni e të mbani një kopje të tyre për referencën tuaj në të ardhmen. Duke hyrë, shfletuar, përdorur, u regjistruar ose duke bërë një porosi në Faqen e internetit, ju konfirmoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar këto Kushte dhe Afate në tërësinë e tyre. Nëse nuk pajtoheni me këto Kushte dhe Afate në tërësinë e tyre, ju lutemi mos e përdorni këtë Faqe.

Të gjitha njoftimet ligjore në këtë faqe interneti që kanë të bëjnë me përdorimin tuaj të internetit së bashku me të gjitha Kushtet e Afatet e zbatueshme dhe Politikat tona të Privatësisë rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj Faqeje.

 

PËRDORIMI JUAJ I KËSAJ FAQEJE

Ju mund ta përdorni këtë Faqe vetëm për qëllime të ligjshme dhe ju nuk mund ta përdorni atë në mënyrë që cënon të drejtat e dikujt tjetër ose që kufizon ose pengon kënaqësinë e ndonjë personi tjetër të Faqes.

Ju nuk duhet, pa miratimin tonë paraprak me shkrim, të kopjoni, riprodhoni, zbuloni, inkuadroni, ripublikoni, shkarkoni, printoni, postoni, shpërndani, ri-postoni, transmetoni, regjistroni, redaktoni, komunikoni me publikun, lidhni ose shpërndani në çfarëdo mënyre faqet e internetit ose materialet në faqen e internetit apo kodet kompjuterike ose elementet që përmbajnë Faqen e internetit, përveçse vetëm për përdorimin tuaj personal ose të brendshëm të biznesit. Ju nuk mund të përdorni përmbajtjen e internetit për asnjë qëllim komercial.

 

PRONËSIA E TË DREJTAVE

Të gjitha të drejtat, duke përfshirë të drejtat e autorit, të diturit, të drejtat morale dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale mbi të gjitha materialet dhe përmbajtjet, duke përfshirë (por pa u kufizuar tek) teksti, imazhet, faqet e internetit, tingulli, softueri, kodi i softuerit, ndërfaqja dhe kjo Faqe interneti janë në pronësi ose të licencuara për M&S nëse nuk tregohet ndryshe.

Përdorimi juaj i Faqes së internetit dhe përmbajtja e saj nuk u jep asnjë të drejtë juve në lidhje me të drejtat tona të pronësisë intelektuale, të drejtat ekskluzive tona të tjera ose ato të të drejtave të palëve të treta te Faqja ose përmbajtja e saj.

Duke dërguar informacione (përveç të dhënave tuaja personale), tekst, foto, grafika ose përmbajtje tjetër në Faqen e internetit, ju konfirmoni se keni të drejtë ti përdorni ato dhe na jepni të drejtën për të përdorur materiale të tilla sipas nevojës tonë (me ose pa akreditim) në çdo media, duke përfshirë, pa kufizim, redaktimin, kopjimin, riprodhimin, zbulimin, postimin dhe heqjen e materialeve të tilla nga Faqja e internetit.

Më tej ju pranoni që për të gjitha këto dokumente të bëni të gjitha veprimet dhe gjërat që mund të kërkojmë në mënyrë të arsyeshme për të na dhënë ndonjë të drejtë dhe të hiqni dorë nga çdo të drejtë morale që fitoni në ose për Faqen e internetit.

 

DËRGIMET

Pronësia e të dërgimeve

Me përjashtim të të dhënave personale (që i nënshtrohen Politikës së Privatësisë dhe Kukive) ju i jepni M&S-së një licencë jo-ekskluzive për të përdorur në çfarëdo forme (kopje dhe publikim) të gjitha komentet, mesazhet dhurata, blogjet, komentet, sugjerimet, pyetjet, idetë, veprat artistike, imazhet, produktin ose idetë e marketingut dhe çdo dërgim tjetër të paraqitur, dorëzuar ose ofruar te M&S në ose nëpërmjet Faqes së internetit ose të zbuluar, dërguar ose ofruar nga ju (kolektivisht, “Parashtresat”), pasi të jetë dërguar. Duhet të pajtoheni me standardet e përmbajtjes të përcaktuara në këto Kushte të Faqes. Ju garantoni që ju zotëroni ose keni të drejtë të përdorni çdo Dërgim dhe që Dërgimet tuaja të jenë në përputhje me këto standarde dhe udhëzime.

 

Faqet e rrjeteve sociale

Këto Kushte të Faqes rregullojnë çdo Dërgim që bëni në çdo faqe interneti të palëve të treta të M&S, si faqja jonë në Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ose faqje e rrjeteve sociale. Të gjitha komentet, imazhet, videot dhe çdo lloj tjetër materialesh të postuara në ndonjë faqe të rrjeteve sociale të palëve së tretë nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht mendimet ose idetë e M&S ose punonjësve të saj dhe M&S nuk mban përgjegjësi për ndonjë përmbajtje të tillë. Në çdo rast, të gjitha materialet e postuara në faqet e rrjeteve sociale të palëve së treta duhet të jetë në përputhje me këto Kushte të Faqes së internetit dhe me Kushtet e Përdorimit të rrjeteve sociale të palëve të treta, sipas zbatueshmërisë.

 

Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

Një zbulim, Dërgim ose ofertë e çdo Dërgimi dhe pajtimi juaj me këto Kushte të Faqes do të përbëjë një licencë të përhershme, të parevokueshme dhe jo-ekskluzive për M&S mbi çdo të drejtë të pronësisë intelektuale. Sa herë që përdorni një veçori që ju lejon të ngarkoni materiale në Faqen e internetit, duke përfshirë pyetje ose të kontaktoni me përdorues të tjerë të Faqes së internetit ose të bëni Dërgime në çdo faqe interneti të lidhur ose të palëve të treta të M&S, duhet të jeni në përputhje me standardet e përmbajtjes të përcaktuara më poshtë dhe këto Kushte të Faqes. Çdo reklamim i palëve të treta në faqet e M&S të rrjeteve sociale të palëve të treta nuk janë përgjegjësi, ose nuk miratohen nga M&S. Të gjitha të drejtat, duke përfshirë të drejtën e autorit në faqet e internetit të M&S janë në pronësi ose të licencuara për M&S. Çdo përdorim i ndonjë faqeje të rrjeteve sociale të M&S ose përmbajtja e tyre, duke përfshirë kopjimin apo ruajtjen e tyre në tërësi ose pjesërisht, ndalohet pa lejen e M&S, përveçse kur është për përdorimin tuaj personal, jo-komercial. Duke bërë një Dërgim ju konfirmoni që Dërgimi është i juaji dhe se përmbajtja nuk cënon materialin, markat tregtare, të drejtat e pronësisë intelektuale ose ndonjë të drejtë tjetër të të tjerëve.

 

Konfidencialiteti

Çdo material që ngarkoni në faqen tonë të internetit në një Dërgim do të konsiderohet jo-konfidencial dhe jo-pronësor dhe ne kemi të drejtë të përdorim, kopjojmë, shpërndajmë dhe tu zbulojmë palëve të treta ndonjë material nga Dërgimet për çfarëdo qëllimi. Ne gjithashtu kemi të drejtën të zbulojmë identitetin tuaj ndaj çdo pale të tretë që pretendon se çdo material i postuar ose ngarkuar nga ju në Faqen e internetit apo ndonjë faqe rrjeti social e M&S e palëve të treta përbën shkelje të të drejtave të tyre intelektuale ose të së drejtës së tyre të privatësisë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi ose detyrime ndaj ndonjë pale të tretë, për përmbajtjen ose saktësinë e ndonjë materiali të postuar nga ju ose ndonjë përdorues tjetër i faqes sonë të internetit. Ne kemi të drejtë të heqim çdo Dërgim që bëni në Faqen tonë në qoftë se, sipas mendimit tonë, ky Dërgim nuk përputhet me standardet e përmbajtjes të përcaktuara më poshtë.

 

Rregullat për Dërgimet

Ju duhet të jeni 18 vjeç ose më i madh dhe të regjistroheni për të postuar një Dërgim. Furnizuesit ose prodhuesit nuk kanë të drejtë të postojnë Dërgim.

Ju lutemi të jeni i sjellshëm dhe shkruani vetëm në gjuhën angleze (ose gjuhën përkatëse të Faqes M&S në të cilën po postoni një dërgim). Nëse keni nevojë për përgjigje të menjëhershme nga ne ose keni një koment për shërbimin tonë, ju lutemi të na kontaktoni direkt për një përgjigje më të shpejtë.

 

Dërgimet nuk duhet të përfshijnë:

 • • fyerje, blasfemi, keqardhje, raciste, seksualisht eksplicite, komentime ose përmbajtje seksualisht të panevojshme apo diskriminuese ose përmbajtje që mund të konsiderohet si ngacmime, abuzime apo kërcënime ndaj sigurisë personale ose pasurisë së të tjerëve
 • • komente rreth komentuesve ose blogerëve të tjerë
 • • vërejtje që përsërisin akuza penale, deklarata të rreme, shpifëse ose mashtruese
 • • materiale që imiton të tjerët ose informacione personale për këdo, duke përfshirë veten, të tilla si numrat e telefonit, adresat postare ose numrat e kartës së kreditit
 • • postë e padëshiruar ose reklama
 • • emra tregtie ose marka tregtare të palëve të treta
 • • kodi HTML, shkrimi kompjuterik ose URL-të e faqes
 • • disponueshmëria, çmimi ose porositja alternative apo informacioni i dorëzimit
 • • informacion rreth furnizuesve dhe prodhuesve të M&S

M&S, në liri absolute veprimi, rezervon të drejtën të mos publikojë Dërgimin ose ta heqë atë, të ndërmarrë ndonjë veprim të duhur nëse konsiderohet i nevojshëm ose të heqë komente që lidhen me produktet sezonale që nuk janë më në sezon.

Ju lutemi na tregoni nëse shihni ndonjë Dërgim që nuk përputhet me rregullat tona.

 

Saktësia e përmbajtjes

Deri në shtrirjen e lejuar sipas ligjit M&S mohon të gjitha përfaqësimet dhe garancitë, të shprehura apo të nënkuptuara, se përmbajtja ose informacioni që shfaqet në këtë Faqe interneti është i saktë, i plotë, i përditësuar dhe/ose nuk shkel të drejtat e ndonjë pale të tretë.

Pikëpamjet e shprehura në përmbajtjen e përdoruesve janë opinionet e atyre përdoruesve dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet, mendimet, bindjet ose vlerat e M&S apo ndonjë prej grupeve të saj.

 

Dëmtimi i kompjuterit ose pajisjeve të tjera

M&S bën përpjekje të arsyeshme për të siguruar që kjo Faqe të jetë e pastër nga viruset dhe përmbajtje të tjera keqdashëse ose të dëmshme. Sidoqoftë, ne nuk mund të garantojmë që përdorimi i kësaj Faqe interneti (duke përfshirë çdo përmbajtje në të ose ndonjë faqe interneti që mund të arrihet nëpërmjet saj) nuk do të dëmtojë kompjuterin ose pajisje të tjera. Është përgjegjësia juaj të siguroni që të keni pajisjet e duhura (duke përfshirë programet antivirus) që ta përdorni Faqen në mënyrë të sigurt dhe të shfaqni ndonjë gjë që mund të dëmtojë kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera. Përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi, M&S nuk do t’i përgjigjet asnjë personi për ndonjë humbje apo dëmtim të ardhur si rezultat i viruseve ose përmbajtjeve të tjera keqdashëse ose të dëmshme që kanë hasur nga ose nëpërmjet Faqes.

 

Lidhje me faqe interneti të tjera

Ne kemi vendosur lidhje në këtë Faqe me faqet e tjera të internetit që ne mendojmë se mund të dëshironi të vizitoni. Ne nuk i kontrollojmë këto faqe dhe nuk kemi asnjë kontroll mbi përmbajtjen e tyre. Përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi M&S nuk mund të pranojë asnjë përgjegjësi në lidhje me përdorimin e këtyre faqeve. Lidhje të tilla nuk duhet të interpretohen si miratim nga ne i këtyre faqeve të lidhura. Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për ndonjë humbje apo dëmtim që mund të lindë nga përdorimi i faqeve të internetit të palëve të treta ose për përmbajtjen e faqeve të internetit të ndonjë pale të tretë.

 

PJESA C: KUSHTET DHE AFATET E PËRGJITHSHME TË SHITJES

Këto kushte dhe afate të përgjithshme të shitjes (“Kushtet dhe Afatet e Përgjithshme të Shitjes”) zbatohen për çdo porosi që ju bëni nëpërmjet www.marksandspencer.com/al. Këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes aplikohen pavarësisht se si ju hyni në Faqe, teknologjive ose pajisjeve me anë të të cilave M&S e bën Faqen të disponueshme për Ju qoftë kur jeni në shtëpi apo në lëvizje. Ju duhet t'i lexoni me kujdes këto Kushte dhe Afate të Përgjithshme të Shitjes. Duke bërë një porosi nëpërmjet faqes së internetit, ju konfirmoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar këto Kushte dhe Afate të Përgjithshme të Shitjes në tërësinë e tyre dhe që pranoni të jeni të detyruar ti zbatoni. Nëse nuk pajtoheni me këto Kushte dhe Afate të Përgjithshme të Shitjes në tërësinë e tyre, ju nuk duhet bëni porosi të ndonjë produkti apo shërbimi përmes Faqes.

Ju lutemi të gjeni informacionin e mëposhtëm në lidhje me:

 • • Partner kontraktual
 • • Hapja e një llogarie dhe bërja e një porosie
 • • Pranimi i porosisë suaj
 • • Pagesa
 • • Dorëzimi
 • • Ndryshime në porosinë tuaj
 • • E drejta juaj për të anuluar
 • • Politika jonë e rimbursimit “me mirëbesim”
 • • Përshkrimi i produktit dhe shërbimit
 • • Detyrimi
 • • Caktimi, heqja dorë dhe të drejtat e palëve të treta
 • • Informacion rreth Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve dhe Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjeve Në Linjë
 • • Ligji në fuqi
 

Partner kontraktual

Shitësi i regjistruar për të gjitha kontratat për blerjen dhe shitjen e produkteve M&S nga faqja e internetit është Global-E. Global-E do të marrë pagesën tuaj dhe transportuesit e miratuar do të dorëzojnë porositë tuaja.

 

Hapja e një Llogarie dhe Bërja e një Porosie

Për të bërë një porosi, ju mund të hapni një llogari me ne (“Llogaria juaj”) e cila do t'ju kërkojë të jepni disa informacione personale të detyrueshme. Përndryshe, ju mund të zgjidhni ta bëni porosinë tuaj nëpërmjet blerjes si mysafir.

Ju lutemi të shikoni Politikën e Privatësisë dhe Kukive për më shumë informacion se çfarë të dhënash personale nevojiten dhe si do të përdoren dhe ruhen të dhënat personale.

Ju konfirmoni që të gjitha informacionet dhe detajet e dhëna prej nesh (duke përfshirë regjistrimin) janë të vërteta, të sakta dhe të përditësuara në të gjitha aspektet dhe në çdo kohë. Ju mund të përditësoni ose korrigjoni të dhënat tuaja në çdo kohë duke shkuar te Llogaria juaj.

Kur krijoni një llogari, ne mund t'ju sigurojmë dhe/ose t'ju kërkojmë të përdorni fjalëkalime ose mjete të tjera për t'ju lejuar të hyni në fusha të caktuara të Faqes dhe/ose të ruani sigurinë e llogarisë suaj. Është përgjegjësia juaj të ruani konfidencialitetin e fjalëkalimit tuaj dhe informacionin e llogarisë. M&S nuk do të mbajë përgjegjësi ndaj asnjë personi për ndonjë humbje apo dëmtim që mund të lindë si pasojë e ndonjë dështimi nga ju për të mbrojtur fjalëkalimin ose llogarinë tuaj. Nëse jeni në dijeni ose dyshoni për ndonjë përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose llogarisë suaj, ju lutemi të na kontaktoni. Nëse M&S dyshon për ndonjë veprim mashtrues që vjen nga llogaria juaj, ajo mund të rezervojë të drejtën për t’ju refuzuar qasjen te llogarinë tuaj dhe mund të fshijë llogarinë.

Kur porositni nëpërmjet Faqes së internetit me blerje si mysafir, juve do t’ju duhet të na jepni informacione personale të detyrueshme në mënyrë që ne të përpunojmë porosinë tuaj. Megjithatë, ju mund të zgjidhni të regjistroni një llogari me ne pas dërgimit të porosisë tuaj. Shikoni Politikën tonë të privatësisë për të parë se si do të përdoren dhe ruhen të dhënat tuaja personale.

 

Pranimi i porosisë suaj

Ju lutem vini re se përfundimi i procesit i blerjes në internet nuk përbën pranim nga ana jonë e ofertës tuaj për të blerë produkte ose shërbime nga ne. Ne do t'ju njoftojmë me email sa më shpejt që të jetë e mundur për të konfirmuar se ne kemi marrë dhe po e përpunojmë porosinë tuaj. Pranimi ynë i porosisë suaj do të bëhet vetëm kur ta dërgojmë produktin ose në fillimin e shërbimeve që porositët prej neve. Kjo do të bëhet jo më vonë se 1 javë pas marrjes së pagesës nga ju. Para dërgimit të produktit(eve), M&S ka të drejtë të refuzojë një porosi për çfarëdo arsye, duke përfshirë arsyet ligjore dhe rregullatore.

Kohëzgjatja e kontratës sonë me ju do të fillojë nga data e emailit të daljes së porosisë dhe zgjat deri në ditën e fundit të së drejtës tuaj për kthimin e produkteve.

Nëse nuk mund t'ju furnizojmë me produktin ose shërbimin që keni porositur, ne nuk do ta përpunojmë porosinë tuaj dhe do t'ju informojmë me shkrim (përmes postës elektronike) dhe, nëse keni paguar për produktin ose shërbimin, ne do t'ju bëjmë rimbursim të plotë sa më shpejt të jetë e mundur, por në çdo rast jo më vonë se 14 ditë pas pranimit të pagesës suaj.

Nëse përmbushja e një porosie (ose ndonjë aspekti të saj) do të ishte e paligjshme ose e jashtëligjshme, duke përfshirë arsyet e shkeljeve të rregullave të kontrollit të eksporteve ose sanksioneve, M&S dhe Global-E kanë të drejtë të ndalojnë ose të pushojnë përmbushjen e porosisë në çdo kohë, duke përfshirë kohën pas dërgimit të produkteve dhe/ose pas njoftimit se porosia është marrë dhe po përpunohet. Ju pranoni që M&S dhe Global-E nuk do të pësojnë përgjegjësi në rrethana të tilla.

 

Pagesa

Pagesa merret nga partneri ynë ndërkombëtar i kryerjes së shitjeve dhe përmbushjes së porosive, Global-E.

Metodat e pranuara të pagesave

Ju mund të paguani me kartë debiti, kartë krediti ose një metodë alternative pagese e specifikuar si pjesë e procesit të blerjes. Global E mund të ndryshojë metodat e pagesës në çdo kohë, por kjo nuk do të ndikojë në ndonjë porosi ekzistuese. Disponueshmëria e një metode pagese të caktuar mund të varet nga vendndodhja juaj gjeografike.

Pagesa

Nëse bëni një porosi në Faqen tonë të internetit, atëherë ju pranoni dhe konfirmoni që: (i) Global-E do t'ju tarifojë përmes mënyrës së pagesës që keni zgjedhur në porosinë tuaj dhe shuma të tjera që mund të lindin në lidhje me porosinë; (ii) që ju do të jepni informacione të vlefshme dhe aktuale për (a) veten dhe (b) nëse është e zbatueshme, ndonjë person tjetër, por vetëm nëse keni marrë pëlqimin e tyre të shprehur paraprakisht për ta bërë këtë; (iii) që Global-E mund të përdorë mjete, softuer ose shërbime të përpunuesve të pagesave për të përpunuar transaksionet në emër të tyre; dhe (iv) nëse pagesa juaj nuk është pranuar nga Global-E për ndonjë arsye nga lëshuesi i kartës suaj, ju pranoni që menjëherë të paguani të gjitha shumat e nevojshme sipas kërkesës dhe duke përdorur metodën që Global-E parashikon në mënyrë të arsyeshme.

Monedha

Çmimi i produkteve llogaritet sipas shkallës së këmbimit midis monedhës bazë në faqen tonë të internetit dhe monedhës që ju zgjidhni si pjesë e procesit të blerjes në momentin që bëni porosinë tuaj. Global-E rezervon të drejtën për të përditësuar rregullisht kursin e këmbimit sipas lirisë së vet të veprimit dhe ju pranoni që përditësime të tilla mund të ndikojnë në çmimet e produktit në Faqen e internetit. Ju do të tarifoheni sipas kursit të këmbimit në kohën kur bëni porosinë tuaj nëpërmjet Faqes së internetit.

Taksat

Për disa vende të destinacionit dhe/ose produkte, mund t'ju ofrohet mundësia për të parapaguar taksat e zbatueshme, të cilat pastaj do të llogariten dhe përfshihen në çmimin përfundimtar kur të bëni një porosi nëpërmjet Faqes së internetit. Ju pranoni që këto taksa janë vendosur nga vendi i destinacionit dhe për këtë arsye mund të ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin.

Për qartësi, opsioni për të paguar paraprakisht taksat mund të mos jetë i disponueshëm për vendin tuaj të destinacionit të transportit dhe/ose produktet tuaja, në këtë rast: (A) ju pranoni që shuma e taksave të paraqitura sipas opsionit të parapagimit në Faqen e internetit është vetëm një vlerësim dhe taksat aktuale që ju paguani mund të jenë më shumë ose më pak se një vlerësim i tillë; dhe (b) do të jeni plotësisht përgjegjës për të paguar të gjitha taksat e zbatueshme tek autoriteti përkatës (dhe për rimarrjen e tyre në rast të anulimit të porosisë suaj ose kthimit të produkteve, në masën e lejuar në këto Kushte) siç përcaktohet nga autoritetet e vendit destinacionit të dërgesës dhe Global-E nuk do të ketë përgjegjësi ose detyrime në lidhje me sa më sipër.

Global-E mund të lidhë kontratë me një ndërmjetës doganor lokal të licencuar në vendin tuaj, rast në të cilin, duke bërë një porosi përmes Faqes së internetit, ju autorizoni ndërmjetësin doganor përkatës që të veprojë si agjenti juaj në: (a) të kryejë transaksione me autoritetet doganore vendase, (b) të përmbushë dokumentet e ndërlidhura në emrin tuaj në lidhje me importin e produkteve në porosinë tuaj, (c) të lehtësojë pagesën e taksave përkatëse; dhe (d) nëse është e zbatueshme, kthimin e produkteve të tilla te M&S (në bazë të këtyre Kushteve e Afateve të Përgjithshme të Shitjes) dhe (nëse zbatohet) të trajtojë kërkesën për rimbursim në lidhje me taksat e paguara. Ju pranoni që në rastin e kthimit të produkteve sipas Kushteve e Afateve të Përgjithshme të Shitjes më poshtë, nëse Global E mund të marrë për llogarinë tuaj rimbursimin e taksave të paguara me porosinë, çdo rimbursim i tillë do të paguhet nga autoriteti tatimor përkatës te ndërmjetësuesi doganor, dhe më pas Global-E do t’ju rimbursojë drejtpërdrejt juve këto shuma nëse dhe për aq sa dhe vetëm pasi që Global-E të marrë këto shuma nga ndërmjetësi doganor.

Dorëzimi

Dorëzimi (duke përfshirë tarifat dhe afatet kohore të dorëzimit)

Pagesat e dorëzimit dhe afatet kohore ndryshojnë në varësi të llojit të produkteve të porositura, shërbimit që zgjidhni dhe adresës së dorëzimit. Do të gjeni detajet e plota të tarifave tona të dorëzimit këtu.

Nëse nuk është rënë dakord për një datë ose afat kohor të caktuar, dorëzimet tona kryhen brenda një periudhe maksimale prej 30 ditësh.

Ju lutem vini re se disa produkte dhe shërbime mund të jenë subjekt i të tjera tarifave të shpërndarjes, kufizimeve dhe/ose afateve kohore. Nëse dorëzimi nuk mund t’i bëhet konsumatorit për shkak se klienti nuk është i pranishëm në adresën në kohën e caktuar nga transportuesi ose nëse një klient refuzon të pranojë produktet, M&S rezervon të drejtën për të zbritur koston e kthimit të produkteve te qendra e kthimeve M&S nga rimbursimi i klientit për porosinë.

Të gjitha rreziqet në produktet që ju porositni (duke përfshirë rrezikun e humbjes dhe/ose dëmtimit të produkteve) duhet të kalojnë tek ju kur ato dorëzohen në adresën e porosisë të specifikuar në porosinë tuaj.

Vonesat

Kur furnizimi i produktit(ve) tuaj ose shërbimit(eve) është vonuar apo parandaluar për arsye jashtë kontrollit tonë (për shembull, mungesa materiale, vonesa në import ose kërkesa më të mëdha se parashikimi) ne do të bëjmë çdo përpjekje për t'ju informuar por nuk do të kemi detyrime ndaj jush për një vonesa apo dështim të tillë. Për të shmangur dyshimin, ky paragraf nuk përjashton ose përbën në asnjë mënyrë ndonjë të drejtë statutore që ju jepet për të anuluar një porosi kur një produkt vonohet ose nuk mundësohet.

E drejta juaj për të anuluar (Vendet e BE-së)

Nëse po bëni marrëveshje me ne si një konsumator nëpërmjet internetit ose telefonit, ju keni të drejtë të anuloni (sipas Direktivës së të Drejtave të Konsumatorit 2011/83 siç zbatohet në shtete anëtare të BE-së (“CRD”), të gjithë ose një pjesë të kontratës suaj në çdo kohë deri në 14 ditë kalendarike pas ditës në të cilën merrni mallrat që keni porositur. Çdo tarifë e paguar e dorëzimit do të përfshihet në rimbursimin tuaj sapo të kemi marrë të gjithë (jo pjesërisht) porosinë tuaj në adresën e kthimit të specifikuar në etiketën e kthimit që mund të printoni nga portali i kthimit. Ju lutem vini re se rimbursimi i tarifsës së dorëzimit do të përkojë me vlerën standarde të dorëzimit.

Nëse dëshironi të anulloni (ose po konsideroni të anuloni) një produkt që keni porositur nga ne, ju lutemi të keni parasysh që të drejtat ligjore të anulimit sipas CRD nuk zbatohen për produkte dhe shërbime të caktuara (për shembull, porosi me personalizim, lule, bimë, shporta frutash, të brendshme (për arsye higjienike), ushqim, dhurata dhe sende të personalizuara) ose ndonjë produkt me vulë higjienike ku vula është thyer.

Kur ne i dorëzojmë produktet një pale të tretë sipas porosisë tuaj, ju do të jeni në gjendje ta ushtroni këtë të drejtë të anulimit vetëm nëse mund t'i ktheni mallrat te ne (ose bëni të mundur që ne t'i marrim ato).

Ushtrimi i së drejtës për të anuluar

Për të ushtruar të drejtën e anulimit, ju duhet të informoni qendrën tonë të kontaktit për vendimin tuaj për të anuluar kontratën duke dërguar një email tek customer.service.international@marksandspencer.com. Ju gjithashtu mund të përdorni formularin model të anulimit, por kjo nuk është e detyrueshme.

Duhet të kujdeseni në mënyrë të arsyeshme për mallrat kur i keni në zotërim. Ju do të ktheni çdo mall, pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast jo më vonë se 14 ditë nga dita në të cilën ju na komunikoni anulimin tuaj të kontratës me ne. Afati kohor përmbushet në qoftë se dërgoni mallra para se të skadojë afati prej 14 ditësh. Ju do të duhet të bartni koston e drejtpërdrejtë të kthimit të ndonjë malli te ne. Produktet duhet të kthehen në ose me paketimin e tyre origjinal. Ju jeni përgjegjës për çdo vlerë të zvogëluar të mallrave që shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i mallrave në tejkalim të asaj që është e nevojshme për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e mallrave. Ju duhet të ktheni mallrat në adresën e kthimit të specifikuar në etiketën e kthimeve që mund të printoni nga portali i kthimeve.

Sapo të marrim pakon tuaj, do ta dërgojmë në magazinën tonë në Britaninë e Madhe. Global-E do të përpunojë rimbursimin tuaj brenda 14 ditëve nga marrja e produkteve në magazinë në Mbretërinë e Bashkuar.

Për detaje të mëtejshme rreth mënyrës se si të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja të anulimit, ju lutemi shikoni seksionin e Kthimit dhe Rimbursimeve të faqeve Ndihm në këtë Faqe. Kjo nuk synon të jetë deklaratë e plotë e të gjitha të drejtave tuaja statutore. Detajet e plota disponohen nga autoriteti juaj lokal tregtar.

Politika jonë e rimbursimit “me mirëbesim”

Politika jonë e rimbursimit “me mirëbesim” nuk ndikon në të drejtat tuaja ligjore sipas CRD-së ose legjislacionit tjetër në fuqi.

Politika e rimbursimit ose shkëmbimit “me mirëbesim” (kur nuk ka të drejtë ligjore për rimbursim ose shkëmbim sipas CRD ose ndryshe) ofrohet në veshje dhe enë shtëpiake, kur mallrat kthehen në një gjendje të rivlerësueshme me një dokument përmbledhës brenda 35 ditëve nga bërja e porosisë suaj. Për rimbursim sipas politikës të mirëbesimit, artikujt duhet të jenë të papërdorura, të kthehen në paketimin origjinal dhe të jenë në gjendje të ri-shitshme.

Për të kthyer artikujt tuaj sipas politikës së rimbursimit “me mirëbesim”, ju lutemi të përdorni portalin e kthimit për të printuar një etiketë kthimi dhe të ktheni shënimin. Ju do të duhet të ktheni të gjithë ose një pjesë të porosisë tuaj me shpenzimin tuaj nëpërmjet transportuesit tuaj të preferuar.

Nëse vendosni të na ktheni ndonjë produkt, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim të tyre gjatë tranzitit dhe për këtë arsye ju rekomandojmë të përdorni një shërbim dorëzimi të regjistruar. Nëse produktet e kthyera humbasin ose dëmtohen gjatë tranzitit, ne rezervojmë të drejtën për të ngarkuar (ose të mos rimbursojmë ndonjë shumë që i atribuohet) kësaj humbjeje apo dëmtimi.

Përjashtimet nga politika e mirëbesimit

Artikujt e mëposhtëm janë të përjashtuar nga politika jonë e kthimit “me mirëbesim”:

Karta dhurate, dhurata bukurie*, ushqime, dhurata ushqimore, Food to Order, Lunch to You, vathë, verë, shporta, jorganë*, jastëkë*, aksesorë sutjenash, të porosi të personalizuara, lule, bimë, shporta frutash, të brendshme (pa përfshirë sutjenat) rroba banjoje*, artikuj tualeti*, lodra dhe dhurata jo të markës M&S*, bagazhe jo të markës M&S dhe artikujt e personalizuar dhe çdo produkt me vulë ku vula është thyer. Këto produkte mund të kthehen vetëm në përputhje me të drejtat tuaja ligjore (për shembull, nëse ato nuk janë të përshtatshme për qëllimin apo jo siç përshkruhen).

*Ju lutem vini re se këto produkte dhe artikuj elektronikë mund të kthehen vetëm sipas politikës së vullnetit të mirë nëse janë të pa hapura dhe kanë vulën e sigurisë të paprekur.

Disa nga këto artikuj mund të kenë kushtet dhe afatet e tyre të cilat do t'ju ofrohen në kohën e blerjes.

Produktet e dëmtuara ose të gabuara

Gjithmonë duhet të kontrolloni të gjitha produktet që merrni me porosinë tuaj. Nëse produktet që merrni janë të dëmtuara ose të dërguara gabimisht, atëherë në dorëzim duhet të shënoni detajet e ndonjë dëmtmii ose gabimi në furnizim në dokumentacionin e dorëzimit ose nëse nuk jeni në gjendje të shikoni artikujt gjatë marrjes, duhet të na informoni (me postë, telefon ose vetëm email) brenda një periudhe kohore të arsyeshme. Ju duhet të ktheni produktet sa më shpejt që të jetë e mundur pasi të na informoni se produktet janë të dëmtuara ose janë furnizuar gabimisht.

Në rastin e mallrave të dëmtuara ose të gabuara, ne do t'ju ofrojmë rimbursim. Çdo rimbursim do të jepet nga Global-E dhe do të bëhet në llogarinë e kartës së debitit/kreditit që keni dhënë kur keni bërë porosinë tuaj dhe do t'i nënshtrohet të drejtës tonë për të mbajtur shumat për produktet që janë dëmtuar në kthim ose për të cilat ne organizojmë mbledhjen.

 

Përshkrimet e produktit dhe shërbimit

Ne kemi marrë masa paraprake të arsyeshme që të përpiqemi të sigurojmë që çmimet e dhëna në Faqe të jenë të sakta dhe që të gjitha produktet të jenë përshkruar në mënyrë të drejtë. Megjithatë, kur porositni produktet ose shërbimet përmes faqes së internetit, ju lutem vini re se:

• porositë do të pranohen vetëm nëse nuk ka gabime materiale në përshkrimin e mallrave ose shërbimeve apo çmimet e tyre siç reklamohen në këtë Faqe;

• të gjitha çmimet janë të paraqitura në monedhën tuaj vendore dhe taksat lokal aty ku është e aplikueshme, përveç nëse shprehimisht tregohet ndryshe;

• paketimi mund të ndryshojë nga ai që tregohet në Faqen e internetit;

• peshat, përmasat dhe kapacitetet e paraqitura në Faqen e internetit janë vetëm të përafërta;

• ndërsa ne përpiqemi të shfaqim me saktësi ngjyrat e produkteve tona në Faqen e internetit, ngjyrat aktuale që shihni varen nga monitori juaj dhe nuk mund të garantojmë që shfaqja e ndonjë ngjyre nga monitori juaj do të pasqyrojë me saktësi ngjyrën e produktit gjatë dorëzimit; dhe

• të gjithë artikujt janë subjekt i disponueshmërisë. Ne do t'ju informojmë sa më shpejt që të jetë e mundur nëse produktet ose shërbimet që keni porositur nuk janë të disponueshme dhe nëse ne mund të ofrojmë produkt ose shërbime alternative të cilësisë së barabartë ose më të lartë.

Ju pranoni që nuk do të përdorni, shisni ose furnizoni ndonjë produkt të blerë nga M&S në mënyrë të paligjshme dhe në veçanti do të pajtoheni me të gjitha rregullat e kontrollit të eksportit dhe sanksioneve.

Detyrimi

Asgjë në këto Kushte dhe Afate të Përgjithshme të Shitjes nuk kufizon përgjegjësinë tonë për lëndime personale ose vdekje të shkaktuara nga neglizhenca, mashtrimi ynë ose ndonjë çështje që nuk mund të kufizohet ose të përjashtohet me ligj. Asgjë në këto Kushte e Afate të Përgjithshme nuk do të ndikojë në të drejtat tuaja statutore dhe, në veçanti, ne do të kryejmë detyrimet tona sipas këtyre Kushteve e Afate të Përgjithshme të Shitjes me kujdes dhe aftësi të arsyeshme.

Çdo produkt që ne ju japim juve do të ketë cilësi të kënaqshme. Nëse ju dërgojmë një produkt që nuk është me cilësi të kënaqshme, mund të na kontaktoni për riparim ose ndërrim ose, kur kjo nuk është e mundur, për një rimbursim.

Ne jemi përgjegjës vetëm për humbjet që vijnë si pasojë e natyrshme dhe e parashikueshme e shkeljes sonë të këtyre Kushteve e Afateve të Përgjithshme të Shitjes. Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi ndaj jush nëse ne parandalohemi ose vonohemi nga përmbushja e detyrimeve tona sipas këtyre Kushteve e Afateve të Përgjithshme të Shitjes nga çdo gjë që ju (ose cilido që vepron për llogarinë tuaj) bën ose nuk bën apo për shkak të ngjarjeve që janë përtej kontrollit të arsyeshëm.

Ju duhet të ndiqni çdo këshillë që ne ju japim për të mbajtur të sigurta produktet që ne ju ofrojmë (duke përfshirë udhëzimet ose manualet e produktit që ofrohen me produktet). Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për dëmtimin e produkteve që kemi furnizuar, të shkaktuar nga dështimi juaj për të ndjekur këtë këshillë.

Në çdo rast ne nuk do të mbajmë përgjegjës për humbjet që lidhen me ndonjë biznes tuajin, duke përfshirë (pa kufizim) të dhëna të humbura, fitime të humbura, të ardhura të humbura ose ndërprerja e biznesit.

 

Komisioni Evropian ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në linjë, të cilën ju mund ta përdorni duke klikuar në lidhjen e mëposhtme: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Përjashtime nga përgjegjësia

Përveç nëse parashikohet shprehimisht në këto Kushte dhe Afate, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë, kushtet dhe afatet (qoftë të shprehura ose të nënkuptuara nga statuti, ligji ose ndryshe) në masën më të plotë të lejuar nga ligji. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për humbjet apo dëmtimet që nuk lindin në mënyrë të arsyeshme e të parashikueshme ose që kanë në lidhje me këto Kushte dhe Afate ose përdorimin tuaj të Faqes së internetit.

Këto përjashtime do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin anglez, në varësi të ligjeve të tjera të detyrueshme që nuk mund të përjashtohen në vendin ku banoni. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre mohimeve dhe përjashtimeve të përgjegjësisë do të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose për ndonjë arsye e pazbatueshme atëherë kjo dispozitë do të konsiderohet e ndashme dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatimin e dispozitave të mbetura.

Asgjë në këto Kushte dhe Afate nuk do të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë tonë për lëndime personale ose vdekje të shkaktuara nga neglizhenca jonë. Përveç kësaj, këto Kushte dhe Afate nuk do të kufizojnë ose përjashtojnë ndonjë përgjegjësi tjetër që nuk na lejohet të kufizojmë ose përjashtojmë sipas ligjit në fuqi.

Mund të ketë njoftime ligjore në fushat e tjera të kësaj faqeje interneti që kanë të bëjnë me përdorimin tuaj të Faqes, të gjitha këto, së bashku me këto Kushte dhe Afate, rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj Faqeje interneti.

Caktimi dhe Të Drejtat e Palëve të Treta

Ju nuk mund të caktoni ose nënkontrakoni asnjë nga të drejtat apo detyrimet tuaja sipas këtyre Kushteve dhe Afateve te ndonjë palë e tretë, nëse nuk pajtohemi me shkrim.

Ne mund të caktojmë, transferojmë ose nënkontraktojmë ndonjë nga të drejtat apo detyrimet tona sipas këtyre Kushteve dhe Afateve te ndonjë palë e tretë sipas gjykimit tonë. Megjithatë, aty ku kemi angazhuar një palë të tretë për të përmbushur një pjesë të kontratës me ju, ne mbetemi përgjegjës ndaj jush për përmbushjen e plotë të marrëveshjes tonë dhe gjithashtu për performancën e palës së tretë.

Vetëm ju, Global-E dhe M&S do të kenë të drejtë të zbatojnë këto Kushte dhe Afate. Asnjë palë e tretë nuk do të ketë të drejtë të zbatojë ndonjë prej këtyre Kushteve dhe Afateve, qoftë në bazë të Aktit të Kontratave 1999 (Të Drejtat e Palëve të Treta) ose legjislacionit lokal në fuqi.

Heqja dorë

Asnjë zbutje ose vonesë nga ana jonë në ushtrimin e ndonjë të drejte ose mjeti juridik sipas këtyre Kushteve dhe Afateve nuk do të veprojë si heqje dorë nga ajo e drejtë ose mjet juridik ose nuk do të ndikojë në aftësinë tonë për të ushtruar më pas atë të drejtë ose zgjidhje. Çdo heqje dorë duhet të pranohet nga ne me shkrim.

Ndashmëria

Nëse ndonjë prej këtyre Kushteve dhe Afateve është i paligjshëm, i pavlefshëm ose i pazbatueshëm nga ndonjë gjykatë kompetente, pjesa tjetër e këtyre Kushteve dhe Afateve do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë.

Marrëveshja e Përgjithshme

Këto Kushte dhe Afate dhe çdo dokument i përmendur shprehimisht përcaktojnë të gjithë marrëveshjen midis jush, Global-E dhe ne dhe zëvendësojnë çdo dhe të gjitha kushtet, afatet, garancitë paraprake dhe/ose përfaqësimet në masën më të plotë të lejuar me ligj.

Ligji, juridiksioni dhe gjuha

Çështjet që dalin nga përdorimi i kësaj faqe interneti (duke përfshirë çdo kontratë të lidhur midis jush dhe nesh nëpërmjet Faqes së internetit) do të drejtohet në përputhje me ligjet e Anglisë dhe Uellsit dhe nën juridiksionin jo-ekskluziv të gjykatave të Anglisë dhe Uellsit. Nëse jeni një konsumator që banon në një shtet anëtar të ZEE, ju mund të bëni një kërkesë për të ushtruar të drejtat tuaja të konsumatorit në lidhje me përdorimin e kësaj Faqeje të internetit para gjykatave të Anglisë dhe Uellsit ose gjykatave të vendit tuaj rezident, duke u pajtuar dhe kuptuar që në asnjë rast ky ligj drejtues nuk mund të paragjykojë nivelin e mbrojtjes së konsumatorit të siguruar nga ligjet e vendit tuaj të banimit. Të gjitha kontratat për blerjen dhe shitjen e produkteve M&S nga Faqja e internetit do të mbyllen në gjuhën e këtyre Kushteve dhe Afateve.

Ndryshimet në këto Kushte dhe Afate

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar dhe rifreskuar këto Kushte dhe Afate herë pas here dhe të rekomandojmë që të rishikoni këtë faqe rregullisht për të qenë të informuar mbi Termat dhe Afatet aktuale që zbatohen për përdorimin tuaj të Faqes së internetit. Në rast të ndryshimit ose përditësimit të këtyre Kushteve dhe Afateve do ta njoftojmë në mënyrë të përshtatshme në Faqen e internetit. Duke vazhduar të hyni, të shfletoni dhe të përdorni këtë Faqe interneti, ju do të konsideroheni se keni pranuar ndryshimet ose përditësimet e Kushteve dhe Afateve tona.

Politika e Privatësisë dhe Kukive shpjegon se çfarë informacione personal mbledhim nga ju kur përdorni faqen e internetit dhe ju mund të shikoni Politika e Privatësisë dhe Kukive këtu. Ju gjithashtu mund të lexoni për politikën M&S të qasjes këtu. Ju lutem vini re se kur pajtoheni me këto Kushte dhe Afate ju do të konsideroheni se keni lexuar dhe kuptuar Privatësinë dhe Politikën e Kukive në tërësinë e saj.

 

Ways to pay
M&S

Just Tap and 'Add to Home Screen'

Exit
M&S

Speed up your shopping experience by adding M&S to your home screen!